NHỮNG BÀI LUYỆN NGHE TIẾNG ANH LỚP 6 CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT

Nghe là một kỹ năng quan trọng mà các bạn học sinh cần nắm vững trong quá trình học tiếng Anh. Việc thường xuyên luyện nghe và làm bài tập sẽ giúp các em cải thiện kỹ năng này một cách nhanh chóng. Vậy hôm nay hãy cùng BingGo Leaders tìm hiểu ngay về những bài luyện nghe tiếng Anh lớp 6 có đáp án chi tiết nhé!

1. Các dạng bài tập luyện nghe tiếng Anh lớp 6

Trong chương trình tiếng Anh lớp 6, các bé sẽ được làm quen với những bài nghe có chủ đề sau đây:

1.1 Dạng bài nghe tiếng anh lớp 6 theo thời gian

Để đạt khả năng nghe hiểu tốt trong các bài nghe về chủ đề thời gian, trước hết, bạn cần hiểu và quen thuộc với các cách diễn đạt về thời gian trong tiếng Anh như sau:

Giờ chẵn

Giờ lẻ 15 phút 

Giờ lẻ 30 phút

Giờ lẻ khác 

giờ + o’clock

Ví dụ:

 • 6:00 - six o’clock
 • 8:00 - eight o’clock
 • 12:00 - twelve o’clock

quarter past + giờ

Ví dụ:

 • 7:15 - A quarter past seven
 • 9:15 - A quarter past nine
 • 13:15 - A quarter past thirteen  

half past + giờ

Ví dụ:

 • 10:30 - half past ten
 • 14:30 - half past fourteen
 • 20:30 - half past twenty

giờ + phút (đọc như số có 2 chữ số)

Ví dụ:

 • 10:15 - Ten - fifteen
 • 23:20 - Twenty three - twenty 
 • 15:45 - Fifteen - forty five
Lý thuyết các bài nghe tiếng Anh lớp 6 dạng thời gian - Hình 1

Lý thuyết các bài nghe tiếng Anh lớp 6 dạng thời gian - Hình 1

1.2 Những bài nghe tiếng Anh lớp 6 về vị trí

Để hiểu và sử dụng văn bản tiếng Anh hiệu quả, điều quan trọng là bạn cần nắm vững một số giới từ thường được sử dụng để chỉ vị trí. Đây là một số từ vựng cơ bản mà bạn có thể cần biết:

Giới từ

Phiên Âm

Nghĩa tiếng Việt 

In

/ɪn/

ở trong

On

/on/

ở trên

Under

/ˈʌndər/

ở dưới

Next to

/nekst – tə/

Bên cạnh

Behind

/bɪˈhaɪnd/

Đằng sau 

In front of

/ɪn – frʌnt – əv/ 

Đằng trước

Between

/bɪˈtwiːn/

ở giữa

>> Xem thêm: Khám phá lộ trình học tiếng Anh cho bé lớp 6 chi tiết từ A - Z

1.3 Các bài nghe tiếng Anh lớp 6 về tên và số điện thoại

Trong bài nghe tiếng Anh lớp 6, việc điền thông tin cá nhân như họ tên và số điện thoại là một phần không thể thiếu. Để có thể hiểu và điền được phần này một cách chính xác, bạn cần phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng.

Đầu tiên, việc học thuộc lòng bảng chữ cái, tiếng Anh là cực kỳ quan trọng, bởi đó sẽ giúp bạn nghe và hiểu phần đánh vần tên một cách chính xác. Ngoài ra, bạn cũng cần phải nắm vững cách đọc các con số trong tiếng Anh để có thể hiểu và ghi chép đúng số điện thoại hoặc thông tin khác liên quan đến các con số.

Việc luyện tập phản xạ nhanh là một yếu tố quan trọng, giúp bạn có thể nghe và điền thông tin một cách linh hoạt và chính xác ngay lập tức, tránh bị bỏ lỡ bất kỳ chi tiết nào trong nội dung nghe. Điều này đòi hỏi sự tập trung và thực hành đều đặn để cải thiện khả năng phản xạ của bạn.

Lý thuyết những bài nghe tiếng Anh lớp 6 tên và số điện thoại - Hình 2

Lý thuyết những bài nghe tiếng Anh lớp 6 tên và số điện thoại - Hình 2

2. Luyện tập các bài nghe tiếng Anh lớp 6 cho bé làm tại nhà

Bài tập luyện nghe lớp 6 có đáp án chi tiết là nguồn tài liệu tiếng Anh được BingGo Leaders sưu tầm và biên soạn, tự tin sẽ giúp các em bứt phá khả năng nghe một cách nhanh chóng. Cùng bắt tay vào làm bài tập ngay thôi nào!

2.1 Bài nghe tiếng Anh lớp 6 - Đề 1

1. Listen and decide if the statements below are true (T) or false (F).

 1. Linh’s house is small.
 2. Her house has more than four rooms.
 3. Her room is far from the living room.
 4. Linh’s sister’s room is between Linh’s room and her parents’ room.
 5. Linh’s room is next to her parents’ room.

2. Listen again and complete the sentences below.

 1. In Linh’s room, the desk is near the ……………................
 2. In Linh’s room, the computer is on the ……………................
 3. Linh’s parents don’t have a ……………................ in their room.

3. You are going to hear about a very special friend. Listen and decide which statement is true (T) or false (F).

 1. Daisy has one broken leg.
 2. Daisy uses her wheelchair to go to school.
 3. Daisy is very hard-working.
 4. Daisy is afraid of exams
 5. Daisy is in the top 5 of the class

4. Listen again and complete the sentences below with missing information.

 1. Every day she goes to school by herself on a wheelchair. It takes her nearly ……………… to get to school.
 2. We do the test in 60 minutes, but she needs only ……………… to finish it.

Đáp án

1. Listen and decide if the statements below are true (T) or false (F).

 1. Linh’s house is small. - F
 2. Her house has more than four rooms. - T
 3. Her room is far from the living room. - F
 4. Linh’s sister’s room is between Linh’s room and her parents’ room. - T
 5. Linh’s room is next to her parents’ room. - F

2. Listen again and complete the sentences below.

 1. In Linh’s room, the desk is near the …………window ................
 2. In Linh’s room, the computer is on the ………desk................
 3. Linh’s parents don’t have a …………TV............... in their room.

Nội dung bài nghe

My family has a big house. There are five rooms in my house. My room is next to the living room. In my room I have a desk near the window. My computer is on the desk. I have a big bookshelf and many pictures of my idol. My sister’s room is to the left of my room and to the right of my parents’ room. My parents’ room is large, but they don’t have a TV in their room because my parents don’t like watching TV.

3. You are going to hear about a very special friend. Listen and decide which statement is true (T) or false (F).

 1. Daisy has one broken leg. F
 2. Daisy uses her wheelchair to go to school. T
 3. Daisy is very hard-working. T
 4. Daisy is afraid of exams F
 5. Daisy is in the top 5 of the class F

4. Listen again and complete the sentences below with missing information.

 1. Every day she goes to school by herself on a wheelchair. It takes her nearly ………one hour……… to get to school.
 2. We do the test in 60 minutes, but she needs only ………45 minutes……… to finish it.

Nội dung bài nghe

Daisy is a very special friend of mine. Her legs were broken, and she will never walk again. Every day she goes to school by herself in a wheelchair. It takes her nearly one hour to get to school. But she never misses class, even on rainy days. She is hard-working and studies well. We are all afraid of exams except Daisy. We do the test in 60 minutes, but she only needs 45 minutes to finish it. She is always in the top 3 of my class.

>> Xem thêm: Giải chi tiết bài tập sách tiếng Anh lớp 6 Unit 2

2.2 Đề 2 - Bài nghe tiếng Anh lớp 6

1. Listen to a girl talking about a person. Circle the best answer A, B or C. You will listen TWICE.

1. Who is the author talking about?

A. Her friends

B. Her neighbor

C. Her best friend

2. Which of these sentences describes Mai?

A. Mai is short with long straight hair and a round face.

B. Mai is tall with short straight hair and a long face.

C. Mai is tall with long straight hair and a round face.

3. Which clothing does Mai like wearing?

A. T-shirts and skirts

B. T-shirts and jeans

C. Skirts and dresses

4. Which of the signs is Mai's sign?

A. Virgo

B. Libra

C. Pisces

2. Listen to a conversation and match the name of each natural wonder to its country. There is one extra country. You will listen TWICE.

5. Mount Everest

A. Africa

6. Victoria Falls

B. Australia

7. Grand Canyon

C. Zambia and Zimbabwe

8. Great Barrier Reef

D. Arizona

E. Nepal

Những bài nghe tiếng Anh dạng nối từ - Hình 4

Những bài nghe tiếng Anh dạng nối từ - Hình 4

Đáp án

1. Listen to a girl talking about a person. Circle the best answer A, B or C. You will listen TWICE.

1 - C; 2 - C; 3 - B; 4 - B;

2. Listen to a conversation and match the name of each natural wonder to its country. There is one extra country. You will listen TWICE. 

5 - E; 6 - C; 7 - D; 8 - B;

2.3 Đề 3 bài nghe tiếng Anh lớp 6 có đáp án chi tiết

Listen to the conversation between Andie and Bill. Choose the correct answer A, B, C or D.

1. How often does Bill read books?

A. everyday B. almost every night C. at home D. on Sundays

2. What’s his favorite type of book?

A. book about animals B. book about cars

C. book about science D. book about dogs

3. Where does he read books?

A. around the world B. at home C. in the library D. both B &C

4. Why does Bill bring books on his travels?

A. to watch the map B. to find the bus station

C. to kill his free time D. to buy for visitors

5. How far is it from his house to the nearest bookstore or library?

A. 3 kilometers B. 5 kilometers C. 8 kilometers D. 2 kilometers

Đáp án

1 - B; 2 - A; 3 - D; 4 - C; 5 - A;

Nội dung bài nghe

A: Hi, Bill!

B: Hi, Andie!

A: How often do you read books, Bill?

B: I read books almost every night before I go to bed.

A: What's your favorite type of book?

B: I love reading about wild animals.

A: What can you learn from books?

B: Books can broaden my mind about thousands of things around the world, and books are also my best friends.

A: Where do you read books?

B: I read books at home, sometimes in the library.

A: Do you usually bring books with you when you travel?

B: Yes, I do. When I'm at the airport or bus station, I read books to kill time.

A: Is there any bookstore or library in your area?

B: Unfortunately, there are none near my house. The nearest one is 3 kilometers away.

2.4 Bài nghe tiếng Anh - Đề 4

1. Listen to Minh and Lam talking about their teachers. Fill in each gap with NO MORE THAN A WORD. You will listen TWICE.

 1. Mrs. Mai teaches _______.
 2. Mrs. Mai has a lot of new _______ .
 3. Mrs. Mai wears glasses and she has _______ black hair.
 4. Mr. Kien is ______ and helpful.

2. Listen to Mira talking about her neighborhood. Tick (V) T (True) or F (False). You will listen TWICE.

 1. Mira’s father works in Nha Trang city.
 2. Nha Trang has beautiful parks.
 3. Mira likes the seafood in Nha Trang.
 4. Mira likes the busy streets in Nha Trang.

Đáp án

1. Listen to Minh and Lam talking about their teachers. Fill in each gap with NO MORE THAN A WORD. You will listen TWICE.

 1. Maths; 2. ideas; 3. curly; 4. funny

Nội dung bài nghe:

Minh: Lam, who is our head teacher?

Lam: It’s Mrs. Mai. She teaches Maths.

Minh: How is she like?

Lam: She’s very kind and she always has lots of new ideas! Look, she’s over there!

Minh: Oh, is she tall, with short black hair?

Lam: No, that’s Mrs. Chau, the Literature teacher. Mrs. Mai wears glasses and has curly black hair.

Minh: And who is the male teacher?

Lam: Mr. Kien? He teaches English. He’s funny and helpful

2. Listen to Mira talking about her neighborhood. Tick (V) T (True) or F (False). You will listen TWICE.

 1. T; 2. T; 3. T; 4. F

Nội dung bài nghe:

Mira: Hi, I’m Mira. I’m now living in Nha Trang city because my father works here. There are many things I like about this city. Nha Trang is great for outdoor activities because it has beautiful parks, sandy beaches and great weather. It is also very convenient. There’s almost everything I need here: shops, restaurants, and playgrounds. The people here are friendlier, and the seafood is better than in any other places. However, there are two things I don’t like about it: there are too many high buildings; and the streets are always busy and crowded.

>> Xem thêm: Tổng hợp bài tập tiếng Anh lớp 6 Unit 3 kèm đáp án chi tiết

2.4 Luyện nghe tiếng Anh - Đề 5

1. Listen to Tracy talking about her house and tick (✓) T (True) or F (False). 

 1. Tracy has two brothers.
 2. Tracy’s house is opposite a department store.
 3. The kitchen is small with nice bowls and chopsticks.
 4. The cupboard is near some flowers.
 5. She doesn’t love her house.

Đáp án

 1. T; 2. T; 3. F; 4. T; 5. F

Nội dung bài nghe:

Tracy: Hi, I’m Tracy. There are five people in my family: my dad, my mom, my two brothers and me. Our house is opposite a department store. We often go there on weekends to buy things for homes. Now, about the house. It has three bedrooms, two bathrooms, a living room and a kitchen. There isn’t a TV in my bedroom, but there are a lot of books. The kitchen is big and it has beautiful bowls and chopsticks. My mom often puts some flowers near the cupboard. I love my house because it is nice and tidy.

Luyện tập các bài nghe tiếng Anh - Hình 6

Luyện tập các bài nghe tiếng Anh - Hình 6

3. Một số mẹo làm bài nghe tiếng anh lớp 6

Bằng cách thực hiện những mẹo này, bạn sẽ không chỉ cải thiện khả năng nghe của mình mà còn tránh được sự bỡ ngỡ khi làm bài trên lớp hay khi giao tiếp với người bản xứ. Hãy tự tin và kiên nhẫn trong quá trình học tập, với thời gian và sự cố gắng, bạn sẽ đạt được kết quả mà mình mong đợi.

Một số mẹo làm bài nghe tiếng anh lớp 6

 • Luyện nghe hàng ngày: Hãy dành ít nhất 15-30 phút mỗi ngày để luyện nghe tiếng Anh. Bạn có thể nghe các bản tin, podcast, hoặc video trên YouTube trong chủ đề bạn quan tâm.
 • Chú ý đến ngữ cảnh: Trong khi nghe, hãy cố gắng hiểu ngữ cảnh của đoạn hội thoại. Điều này giúp bạn dễ dàng hơn trong việc hiểu ý nghĩa của các từ và câu.
 • Ghi chép thông tin quan trọng: Khi nghe, hãy ghi chú lại những thông tin quan trọng như từ vựng mới, cấu trúc câu hay, hoặc ý chính của đoạn hội thoại.
 • Tăng cường từ vựng: Mở rộng vốn từ vựng của bạn, đặc biệt là các từ vựng trong các chủ đề thường gặp trong bài nghe của lớp 6 như từ vựng gia đình, trường học, hoạt động hàng ngày.
 • Sử dụng tài liệu phù hợp: Sử dụng các tài liệu nghe được thiết kế đặc biệt cho học sinh lớp 6, bởi chúng thường được sắp xếp theo mức độ khó khăn tương ứng với trình độ của bạn.
 • Lắng nghe đa dạng: Không chỉ nghe một loại nguồn âm thanh, hãy thử nghe các phong cách khác nhau như tin tức, truyện ngắn, phỏng vấn, và các bài giảng.

>> Xem thêm: Chi tiết bài tập tiếng Anh lớp 6 unit 4 cho bé học tại nhà

4. Lời kết

Để nâng cao kỹ năng nghe thì việc luyện nghe và làm bài tập thường xuyên rất quan trọng. Trên đây là những bài nghe tiếng Anh lớp 6 có đáp án được Tiếng Anh trẻ em BingGo Leaders tổng hợp chi tiết nhất. Hy vọng với những chia sẻ này bạn có thể dễ dàng chinh phục kỹ năng nghe để tự tin giao tiếp hơn nhé!

Khoá học tại BingGo Leaders

BingGo Leaders có gì?

KHÓA HỌC KINDERGARTEN

(3 - 5 tuổi)

 • 100% Giáo viên nước ngoài có chứng chỉ giảng dạy kết hợp trợ giảng Việt Nam
 • Giáo trình: Cambridge
 • Tạo môi trường "tắm" ngôn ngữ tiếng Anh ban đầu cho trẻ, không áp lực bài tập.
 • Khơi dậy niềm đam mê với ngôn ngữ mới
 • Làm quen với ngôn ngữ, học chữ cái và phát âm cơ bản

XEM CHI TIẾT

KHÓA HỌC STARTERS

(6 - 7 tuổi)

 • 50% Giáo viên nước ngoài - 50% giáo viên Việt Nam
 • Giáo trình: Cambridge kết hợp SGK
 • Phát triển từ vựng với các chủ đề xoay quanh cuộc sống của con
 • Rèn sự tự tin trong giao tiếp hàng ngày
 • Thành thạo ngữ pháp trình độ Starters khung tham chiếu Châu Âu

XEM CHI TIẾT

KHÓA HỌC MOVERS

(8 - 9 tuổi)

 • 50% Giáo viên nước ngoài - 50% giáo viên Việt Nam
 • Giáo trình: Cambridge kết hợp SGK
 • Mở rộng vốn từ vựng thuộc những đề tài thuộc nhiều đề tài hơn ở giai đoạn trước.
 • Phát triển đồng bộ 4 kỹ năng Nghe - Nói - Đọc - Viết
 • Tăng cường tối đa kỹ năng giao tiếp, rèn luyện thuyết trình bằng tiếng Anh"

XEM CHI TIẾT

KHÓA HỌC FLYERS

(10 - 13 tuổi)

 • 50% Giáo viên nước ngoài - 50% giáo viên Việt Nam
 • Giáo trình: Cambridge kết hợp SGK
 • Bộ từ vựng nâng cao và đa dạng hơn cả về số lượng và chủ đề
 • Các bài tập dạng câu hỏi mở ở phần thi 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc và Viết theo khung Cambridge
 • Bứt phá tiếng Anh, thành thạo giao tiếp, tự tin thuyết trình trước lớp"

XEM CHI TIẾT

NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ

(Đặc biệt TRẢI NGHIỆM HỌC THỬ MIỄN PHÍ tại cơ sở)