BINGGO PLACEMENT TEST

Đây là bài test kiểm tra trình độ đầu vào dành cho các con. Bài test sẽ bao gồm 60 câu hỏi trắc nghiệm chọn một đáp án và được chia làm 3 chặng dừng theo cấp độ từ dễ đến khó. Mỗi chặng dừng sẽ có thời gian làm bài là 15 phút. Sau khi hoàn thành một chặng dừng, hệ thống sẽ đánh giá nếu điểm số của các con đã có thể xác định được bậc học phù hợp rồi thì bài test sẽ kết thúc, con sẽ dừng tại chặng đó và hệ thống sẽ ghi nhận điểm số cùng bậc học phù hợp của con để tư vấn quý phụ huynh.

Phụ huynh vui lòng chọn tên con trong danh sách (nếu đã có) hoặc điền tên con vào ô dưới đây