Trách nhiệm và cam kết

Với châm ngôn luôn đặt sự hài lòng của bé và phụ huynh lên hàng đầu, BingGo Leaders có trách nhiệmcam kết rõ ràng, cụ thể:

1. Trách nhiệm

  • Trung tâm phải kiểm tra trình độ đầu vào và phân bậc học viên vào các lớp học phù hợp với trình độ.
  • Xây dựng chương trình đào tạo đảm bảo nội dung đào tạo rõ ràng, khoa học.
  • Giải đáp, xử lý các phản hồi của học sinh, đại diện học sinh về chất lượng đào tạo, chất lượng dịch vụ trong vòng 48 giờ.
  • Có trách nhiệm sắp xếp lớp học cho Học sinh trong vòng tối đa 30 ngày kể từ khi học sinh hoàn thành học phí.
  • Nếu trong trường hợp bất khả kháng (quá tải học sinh trong mùa dịch bệnh, lễ tết,...) dẫn đến việc không thể sắp xếp được lớp học, trung tâm phải có trách nhiệm thông báo đầy đủ cho đại diện học sinh qua email/gửi tin nhắn.

2. Cam kết

Trung tâm cam kết giúp học sinh đạt được mục tiêu đầu ra theo mô tả cụ thể từng khóa học tại phụ lục từng khóa học đính kèm khi bé đáp ứng đủ các điều kiện sau:

  • Tham gia đầy đủ 1 lộ trình học (4 tháng, 8 tháng, 12 tháng). Trong đó, học viên nghỉ học không quá 02 buổi/32 buổi học.
  • Quá trình học không bị gián đoạn quá 30 ngày.
  • Hoàn thành ít nhất 90% bài tập về nhà.
  • Không vi phạm nội quy lớp học.

Trường hợp sau khi kết thúc khóa học, học sinh đáp ứng đủ các điều kiện trên nhưng vẫn không đạt được đầu ra như cam kết thì BingGo Leaders có trách nhiệm cho bé học lại 01 khóa học đó từ đầu không tính phí.

Khoá học tại BingGo Leaders

BingGo Leaders có gì?