LEVEL 1: KINDERGARTEN (PRE-STARTERS)

LEVEL 1: KINDERGARTEN (PRE-STARTERS)

Độ tuổi: Khóa học dành cho trẻ từ 3 đến 5 tuổi, bắt đầu làm quen với ngôn ngữ Tiếng Anh.
Hình thức học: Offline/ Online
Giáo trình: Oxford
Số lượng học viên: 10-12 Offline/ 1-1, 1-4 Online
 • Phát triển vốn từ vựng của trẻ về các chủ đề gần gũi xoay quanh cuộc sống của bé như: Gia đình, các đồ dùng trong nhà, cảm xúc, món ăn,..
 • Xây dựng nền tảng phát âm chuẩn, phản xạ hỏi đáp thông qua hệ thống bảng chữ cái Tiếng Anh và cấu trúc câu đơn giản.
 • Trẻ có thêm niềm yêu thích và hứng thú với Tiếng Anh thông qua các bài hát, câu chuyện, thơ ca, trò chơi được biên soạn hình ảnh một cách sinh động, vui nhộn.
 • Trẻ phát triển các kỹ năng sống căn bản phù hợp với lứa tuổi (cách cư xử, cách rửa tay, cách mặc áo, bê đồ vật nhỏ/ nước với khay, sắp xếp đồ dùng gọn gàng...) thông qua các bài học Tiếng Anh.

LEVEL 2: STARTERS

LEVEL 2: STARTERS

Độ tuổi: Khóa học dành cho trẻ từ 6 đến 7 tuổi, đã làm quen với Tiếng anh cơ bản
Hình thức học: Offline/ Online
Giáo trình: Academy Stars 1, 2
Số lượng học viên: 10-12 Offline/ 1-1, 1-4 Online
 • Phát triển vốn từ vựng của trẻ về 18 chủ đề gần gũi xoay quanh cuộc sống thuộc trình độ Starters
 • Trẻ sử dụng thành thạo các cấu trúc ngữ pháp căn bản của trình độ Starters theo khung tham chiếu Châu âu (CEFR)
 • Phát âm chuẩn các âm đơn, âm đôi trong tiếng Anh, thành thạo việc đọc và viết từ, câu, đoạn ngắn trong tiếng Anh.
 • Phát triển các kỹ năng sống căn bản phù hợp với lứa tuổi thông qua các bài học Tiếng Anh. Tự tin hơn trong giao tiếp tiếng Anh nói riêng và kỹ năng giao tiếp nói chung.

LEVEL 3: MOVERS

LEVEL 3: MOVERS

Độ tuổi: Khóa học dành cho trẻ từ 8 đến 9 tuổi
Hình thức học: Offline/ Online
Giáo trình: Academy Stars 3, 4
Số lượng học viên: 10-12 Offline/ 1-1, 1-4 Online
 • Trẻ phát triển vốn từ vựng về các chủ điểm thuộc trình độ Movers. Có thể đọc hiểu những bảng thông báo, chỉ dẫn hoặc thông tin, nắm được ý từ đoạn văn chứa nhiều thông tin hơn.
 • Bắt đầu hình thành khả năng thuyết trình với bài diễn thuyết ngắn về một chủ đề gần gũi xoay quanh cuộc sống.
 • Làm quen và thực hành dạng đề 4 kỹ năng thuộc trình độ Movers.
 • Phát triển các kỹ năng sống căn bản phù hợp với lứa tuổi thông qua các bài học Tiếng Anh. Tự tin, sáng tạo hơn trong giao tiếp tiếng Anh nói riêng và kỹ năng giao tiếp nói chung.

LEVEL 4: FLYERS

LEVEL 4: FLYERS

Độ tuổi: Khóa học dành cho trẻ từ 10 đến 11 tuổi
Hình thức học: Offline/ Online
Giáo trình: Academy Stars 3, 4
Số lượng học viên: 10-12 Offline/ 1-1, 1-4 Online
 • Trẻ được phát triển vốn từ vựng về 12 chủ điểm ngữ pháp thuộc trình độ Flyers và giao tiếp trôi chảy về chủ đề này.
 • Sử dụng thành thạo câu ghép, câu phức trong diễn đạt ý của bản thân khi nói. Có thể diễn đạt các quan điểm hoặc các yêu cầu trong tình huống quen thuộc, đưa ra ý kiến phản biện khi không đồng quan điểm.
 • Làm quen với cấu trúc đề thi Flyers của Cambridge. Được làm và trải nghiệm làm bài thi đánh giá theo từng giai đoạn.
 • Phát triển các kỹ năng sống căn bản phù hợp với lứa tuổi thông qua các bài học Tiếng Anh. Tự tin, sáng tạo hơn trong giao tiếp tiếng Anh nói riêng và kỹ năng giao tiếp nói chung.

Lịch khai giảng

Trình độ
Lớp học
Thời gian
Khai giảng
Kindergarten 01
CƠ SỞ 4-Chờ xếp lớp
T2,T5
17h45 - 19h45
2024-12-31
Kindergarten 01
K1-K07-chờ khai giảng
T3,T6
Block 4: 19:30 - 21:00
2024-07-30
Starters 01
S1A-K12 (chờ khai giảng)
T2,T5
Block 4: 19:30 - 21:00
2024-07-29
Movers 01
M1A-K09
T4,T7
Block 3: 17:45 - 19:15
2024-07-24
Movers 03
M2A-K03
T3,T6
Block 3: 17:45 - 19:15
2024-07-23
Starters 03
S2A-K09
T3,T6
Block 4: 19:30 - 21:00
2024-07-23
Movers 01
M1A-K08
T2,T5
Block 4: 19:30 - 21:00
2024-07-18
Movers 02
M1B-K05
T3,T6
Block 3: 17:45 - 19:15
2024-07-16
Starters 01
S1A-K10
T2,T5
Block 4: 19:30 - 21:00
2024-07-15
Starters 01
S1A-K11
T3,T6
Block 4: 19:30 - 21:00
2024-07-09
Kindergarten 03
K3-K06
T2,T5
Block 3: 17:45 - 19:15
2024-07-01
Starters 01
SC 06-CS3-Starters
T2,T5
8h30-17h30
2024-07-01
Starters 01
SC 04-CS2-Starters
T2,T5
8h30-17h30
2024-07-01
Starters 01
SC 05-CS1-Starters
T2,T5
8h30-17h30
2024-07-01
Kindergarten 04
K4-K02
T2,T5
Block 3: 17:45 - 19:15
2024-06-20
Starters 03
S2A-K08
T3,T6
Block 4: 19:30 - 21:00
2024-06-14
Movers 01
M1A-K07
T2,T5
Block 4: 19:30 - 21:00
2024-06-13
Movers 03
M2A-K02
T4,T7
Block 4: 19:30 - 21:00
2024-06-12
Kindergarten 03
K3-K05
T3,T6
Block 4: 19:30 - 21:00
2024-06-11
Kindergarten 01
K1-K05
T3,T6
Block 3: 17:45 - 19:15
2024-06-07
Flyers 01
F1A-K01
T2,T5
Block 3: 17:45 - 19:15
2024-06-06
Kindergarten 01
K1-K06
T2,T5
Block 3: 17:45 - 19:15
2024-06-06
Movers 01
M1A-K06
T3,T6
Block 3: 17:45 - 19:15
2024-06-04
Movers 01
SC 03-CS1-Movers
T2,T5
8h30-17h30
2024-06-03
Starters 01
SC 02-CS1-Starters
T2,T5
8h30-17h30
2024-06-03
Starters 03
S2A-K07
T2,T5
Block 3: 17:45 - 19:15
2024-05-30
Kindergarten 06
K6-K01
T3,T6
Block 3: 17:45 - 19:15
2024-05-28
Kindergarten 02
K2-K06
T3,T6
Block 4: 19:30 - 21:00
2024-05-21
Movers 02
M1B-K04
T4,T7
Block 4: 19:30 - 21:00
2024-05-15
Starters 01
S1A-K09-Chờ khai giảng
T3,T6
Block 3: 17:45 - 19:15
2024-05-07
Starters 03
S2A-BGGS-BGGS-01
T4,T7
Block 4: 19:30 - 21:00
2024-04-24
Starters 02
S1B-K08
T2,T5
Block 3: 17:45 - 19:15
2024-04-22
Kindergarten 03
K3-K04
T3,T6
Block 4: 19:30 - 21:00
2024-04-09
Starters 02
S1B-K07
T2,T5
Block 3: 17:45 - 19:15
2024-04-04
Kindergarten 03
K3-K02
T2,T5
Block 3: 17:45 - 19:15
2024-02-19
Starters 03
S2A-K05
T2,T5
Block 4: 19:30 - 21:00
2023-10-16
Starters 01
Demo S1A-K06
T3,T6
Block 4: 19:30 - 21:00
2023-10-13
Starters 04
Demo S2B-K04
T3,T6
Block 3: 17:45 - 19:15
2023-10-06

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ

( Số lượng quà tặng có hạn )

Khuyến mãi sắp kết thúc

Đăng ký ngay