LEVEL 1: KINDERGARTEN (PRE-STARTERS)

LEVEL 1: KINDERGARTEN (PRE-STARTERS)

Độ tuổi: Khóa học dành cho trẻ từ 4 đến 5 tuổi, bắt đầu làm quen với ngôn ngữ Tiếng Anh.
Trình độ: Pre-starters (A0)
Thời lượng: 45 phút/ buổi học (2 buổi/ tuần)
Thời gian toàn khóa: 40 buổi (5 tháng)/ 2 khóa
 • Phát triển vốn từ vựng của trẻ về các chủ đề gần gũi
 • Gây dựng nền tảng phát âm chuẩn thông qua hệ thống bảng chữ cái Tiếng Anh
 • Phản xạ hỏi đáp thông qua cấu trúc câu đơn giản
 • Trẻ có thêm niềm yêu thích và hứng thú với Tiếng Anh thông qua các bài hát, câu chuyện, thơ ca, trò chơi được biên soạn hình ảnh một cách sinh động, vui nhộn
 • Trẻ nắm được 100 từ đơn thuộc các chủ đề
 • Trẻ đọc thông thuộc bảng chữ cái Tiếng Anh - Trẻ biết đếm số đếm từ 1 đến 10

LEVEL 2: STARTERS

LEVEL 2: STARTERS

Độ tuổi: Khóa học dành cho trẻ từ 6 đến 7 tuổi, đã hoàn thành 100 giờ học làm quen với Tiếng anh cơ bản thuộc Trình độ Kindergarten.
Trình độ: Starters (Pre-A1)
Thời lượng: 45 phút/ buổi học (3 buổi/ tuần)
Thời gian toàn khóa: 96 buổi (8 tháng)/ 2 khóa
 • Nội dung học đan xen giữa kiến thức về 10 chủ điểm lớn trong sách giáo trình và đồng thời tập trung ôn tập theo chương trình học của con tại trường (trong các buổi Revision)
 • Hệ thống các bài test đánh giá năng lực chuẩn thiết kế theo chuẩn Cambridge, sau toàn khóa trẻ đạt tổng số khiên từ 10 trở lên và mỗi kĩ năng không dưới 2 khiên
 • Trẻ làm quen với hệ thống Project là các bài tập thủ công hoặc quay video nói với mục đích rèn luyện sự tự tin và trôi chảy trong giao tiếp, cũng như giúp trẻ bước đầu làm quen với kỹ năng thuyết trình.

LEVEL 3: MOVERS

LEVEL 3: MOVERS

Độ tuổi: Khóa học dành cho trẻ từ 8 đến 9 tuổi, đã hoàn thành xong Trình độ Starters.
Trình độ: Movers (A1)
Thời lượng: 60 phút/ buổi học (3 buổi/ tuần)
Thời gian toàn khóa: 96 buổi (8 tháng)/ 2 khóa
 • Nội dung học đan xen giữa kiến thức về 10 chủ điểm lớn trong sách giáo trình và đồng thời tập trung ôn tập theo chương trình học của con tại trường (trong các buổi Revision)
 • Hệ thống các bài test đánh giá năng lực chuẩn thiết kế theo chuẩn Cambridge, sau toàn khóa trẻ đạt tổng số khiên từ 10 trở lên và mỗi kĩ năng không dưới 2 khiên
 • Trẻ làm quen với hệ thống Project là các bài tập thủ công hoặc quay video nói với mục đích rèn luyện sự tự tin và trôi chảy trong giao tiếp, cũng như giúp trẻ bước đầu làm quen với kỹ năng thuyết trình.

LEVEL 4: FLYERS

LEVEL 4: FLYERS

Độ tuổi: Khóa học dành cho trẻ từ 10 đến 11 tuổi, đã hoàn thành xong Trình độ Movers.
Trình độ: Flyers (A2)
Thời lượng: 60 phút/ buổi học (3 buổi/ tuần)
Thời gian toàn khóa: 96 buổi (8 tháng)/ 2 khóa
 • Nội dung học đan xen giữa kiến thức về 20 chủ điểm lớn trong sách giáo trình và đồng thời tập trung ôn tập theo chương trình học của con tại trường (trong các buổi Revision)
 • Hệ thống các bài test đánh giá năng lực thiết kế theo chuẩn Cambridge, sau toàn khóa trẻ đạt ít nhất 12 khiên trong bài test.
 • Trẻ làm quen với hệ thống Project là các bài tập thủ công hoặc quay video nói với mục đích rèn luyện sự tự tin và trôi chảy trong giao tiếp, cũng như giúp trẻ bước đầu làm quen với kỹ năng thuyết trình.

Lịch khai giảng

Khóa học
Lớp học
Thời gian
Khai giảng
SC01
T2,T5
Sáng
2023-06-12

NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ

(Đặc biệt TRẢI NGHIỆM HỌC THỬ MIỄN PHÍ tại cơ sở 139 Cầu Giấy, Hà Nội)