7 bước trải nghiệm
quy trình học tiếng anh cho bé

Đăng ký nhận thông tin tư vấn

01

Kiểm tra trình độ đầu vào
miễn phí

02

Học thử
với giảng viên quốc tế

03

Lựa chọn giảng viên, lịch học
và đăng ký tham gia khoá học

04

Ký cam kết học tập

05

Mở tài khoản theo hướng dẫn
và bắt đầu học tập

06

Thi, làm dự án
và kiểm tra trình độ đầu ra

07

Lịch khai giảng

Khóa học
Lớp học
Thời gian
Khai giảng
Kindergarten - 4 tháng
K1-K01
T3,T6
Tối
2022-09-23
Starter - 4 tháng
S1-K01
T4,T7
Tối
2022-09-21

Đăng ký kiểm tra trình độ, học thử cho bé ngay hôm nay