7 bước trải nghiệm
quy trình học tiếng anh cho bé

Đăng ký nhận thông tin tư vấn

01

Kiểm tra trình độ đầu vào
miễn phí

02

Học thử
với giảng viên quốc tế

03

Lựa chọn giảng viên, lịch học
và đăng ký tham gia khoá học

04

Ký cam kết học tập

05

Mở tài khoản theo hướng dẫn
và bắt đầu học tập

06

Thi, làm dự án
và kiểm tra trình độ đầu ra

07

Lịch khai giảng

Trình độ
Lớp học
Thời gian
Khai giảng
Starters 01
S1A-K05
T2,T5
17h45 - 19h45
2023-09-28
Starters 04
S2B-K03
T4,T7
Block 4: 19:30 - 21:00
2023-09-13
Pre Starters
PS-K01
T2,T5
Block 3: 17:45 - 19:15
2023-08-21
Starters 04
S2B-K01
T4,T7
Block 4: 19:30 - 21:00
2023-06-17
Movers 02
M1B-K01
T2,T5
Block 3: 17:45 - 19:15
2023-06-15

NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ

(Đặc biệt TRẢI NGHIỆM HỌC THỬ MIỄN PHÍ tại cơ sở 139 Cầu Giấy, Hà Nội)