TỔNG HỢP TỪ VỰNG TIẾNG ANH BẮT ĐẦU BẰNG CHỮ T TỪ DỄ ĐẾN KHÓ

Bạn đã “nạp” cho mình đủ từ vựng tiếng Anh để có thể đáp ứng nhu cầu của mình chưa? Bạn đã biết từ vựng bắt đầu bằng chữ T bao gồm những từ nào chưa? Nếu vẫn chưa thì hãy theo dõi ngay bài viết này của BingGo Leaders.

Để tiếp tục cho series từ vựng tiếng Anh bắt đầu bằng chữ cái giúp người đọc cải thiện khả năng ngôn ngữ, hôm nay BingGo Leaders sẽ mang đến bộ từ vựng tiếng Anh bắt đầu bằng chữ T theo cấp độ một cách chi tiết nhất cho bạn đọc.

1. Bí quyết học và ghi nhớ từ vựng đơn giản nhất

Học và ghi nhớ từ vựng là một phần quan trọng của việc học một ngôn ngữ mới. Dưới đây là một số bí quyết đơn giản mà bạn có thể áp dụng:

Bí quyết học và ghi nhớ từ vựng lâu nhất

Bí quyết học và ghi nhớ từ vựng lâu nhất

 • Chia nhỏ từ vựng: Đừng cố gắng học quá nhiều từ cùng một lượt. Hãy chia nhỏ thành các nhóm nhỏ và học từng nhóm một.
 • Sử dụng thẻ ghi nhớ (flashcards): Việc sử dụng thẻ ghi nhớ là một cách hiệu quả để học từ vựng. Ghi một từ ở mặt trước và nghĩa, cách phát âm ở mặt sau.
 • Liên kết với hình ảnh: Kết hợp từ vựng với hình ảnh sẽ giúp não bộ nhớ tốt hơn. Khi nhìn thấy hình ảnh, bạn sẽ liên kết nó với từ vựng và dễ nhớ hơn.
 • Áp dụng ngay: Sử dụng từ vựng ngay khi bạn học được chúng. Gặp một cơ hội sử dụng từ vựng mới trong câu trò chuyện hoặc viết một đoạn văn ngắn.
 • Lặp lại liên tục: Lặp lại là một cách tốt để củng cố thông tin. Hãy xem xét việc xem lại các từ vựng đã học sau một khoảng thời gian ngắn.
 • Kết hợp âm thanh: Ghi âm từ vựng và nghe lại nó. Việc này có thể giúp bạn cải thiện khả năng phát âm và nhớ từ vựng dễ dàng hơn.
 • Thực hành qua việc đọc và nghe: Đọc sách, báo, hoặc nghe nhạc, podcast, phim để tiếp xúc với từ vựng mới trong ngữ cảnh thực tế.
 • Tạo câu với từ vựng: Viết câu sử dụng từ vựng mới để bạn có thể thấy cách từ đó hoạt động trong ngữ cảnh.
 • Dùng nhiều nguồn học: Sử dụng sách giáo trình, ứng dụng học, trang web, video học, và các nguồn khác nhau để học từ vựng từ nhiều nguồn khác nhau.

  Nhớ rằng, quá trình học từ vựng là một hành trình kéo dài, và kiên nhẫn là chìa khóa. Hãy duy trì thói quen học hàng ngày để thấy được sự tiến triển. 

  >>> THAM KHẢO THÊM: TÌM HIỂU PHƯƠNG PHÁP DẠY TỪ VỰNG TIẾNG ANH TIỂU HỌC GIÚP BÉ NHỚ LÂU

  2. Từ vựng tiếng Anh bắt đầu bằng chữ T theo từng cấp độ

  2.1. Từ vựng tiếng Anh bắt đầu bằng chữ T cấp độ A1

  Từ vựng bắt đầu bằng chữ T cấp độ A1

  Từ vựng bắt đầu bằng chữ T cấp độ A1

  Từ vựng

  Phiên âm

  Nghĩa

  table (n)

  /ˈteɪ.bəl/

  bàn

  take (v)

  /teɪk/

  lấy

  talk (n/v)

  /tɑːk/

  cuộc nói chuyện, nói chuyện

  tall (adj)

  /tɑːl/

  cao

  taxi (n)

  /ˈtæk.si/

  xe tắc xi

  tea (n)

  /tiː/

  trà

  teach (v)

  /tiːtʃ/

  dạy

  teacher (n)

  /ˈtiː.tʃər/

  giáo viên

  television (n)

  /ˈtel.ɪ.vɪʒ.ən/

  Ti-vi

  ten

  /ten/

  số 10

  tennis (n)

  /ˈten.ɪs/

  quần vợt

  test (n)

  /test/

  kiểm tra

  thanks (n/v)

  /θæŋks/

  lời cảm ơn, cảm ơn

  this

  /ðɪs/

  cái này

  that

  /ðæt/

  cái kia

  their

  /ðeər/

  họ

  them (pro)

  /ðem/

  họ

  then (adv)

  /ðen/

  sau đó

  there (pro)

  /ðeər/

  ở đó

  these (pro)

  /ðiːz/

  những cái này

  they (pro)

  /ðeɪ/

  họ

  thing (n)

  /θɪŋ/

  vật

  think (v)

  /θɪŋk/

  nghĩ

  two

  /tuː/

  số 2

  three

  /θriː/

  số 3

  twelve

  /twelv/

  số 12

  thirteen

  /θɜːˈtiːn/

  số 13

  twenty

  /ˈtwen.ti/

  số 20

  Tuesday (n)

  /ˈtʃuːz.deɪ/

  thứ 3

  Thursday (n)

  /ˈθɜːz.deɪ/

  thứ 5

  ticket (n)

  /ˈtɪk.ɪt/

  time (n)

  /taɪm/

  thời gian

  tired (adj)

  /taɪəd/

  mệt mỏi

  today (adv)

  /təˈdeɪ/

  hôm nay

  together (adv)

  /təˈɡeð.ər/

  cùng nhau

  toilet (n)

  /ˈtɔɪ.lət/

  nhà vệ sinh

  tomato (n)

  /təˈmɑː.təʊ

  cà chua

  tomorrow (adv)

  /təˈmɒr.əʊ

  ngày mai

  tonight (adv)

  /təˈnaɪt/

  tối nay

  too (adv)

  /tuː/

  cũng

  tooth (n)

  /tuːθ/

  răng

  town (n)

  /taʊn/

  thị trấn

  train (n)

  /treɪn/

  xe lửa

  travel (v)

  /ˈtræv.əl/

  du lịch

  tree (n)

  /triː/

  cây

  trousers (n)

  /ˈtraʊ.zəz/

  quần dài

  T-shirt

  /ˈtiː.ʃɜːt/

  áo phông

  >>> Tham khảo thêm: [Tổng hợp] 80+ từ vựng tiếng Anh bắt đầu bằng chữ D dễ học

  2.2. Từ vựng tiếng Anh bắt đầu bằng chữ T cấp độ A2

  Từ vựng tiếng Anh bắt đầu bằng chữ T cấp độ A2

  Từ vựng tiếng Anh bắt đầu bằng chữ T cấp độ A2

  Từ vựng

  Phiên âm

  Nghĩa

  team (n)

  /tiːm/

  đội, nhóm

  teenager (n)

  /ˈtiːnˌeɪ.dʒər/

  thanh thiếu niên

  telephone (n)

  /ˈtel.ɪ.fəʊn/

  điện thoại

  temperature (n)

  /ˈtem.prə.tʃər/

  nhiệt độ

  term (n)

  /tɜːm/

  kỳ học

  terrible (adj)

  /ˈter.ə.bəl/

  kinh khủng

  text (n)

  /tekst/

  văn bản

  textbook (n)

  /ˈtekst.bʊk/

  sách giáo khoa

  themselves (pro)

  /ðəmˈselvz/

  bản thân họ

  thin (adj)

  /θɪn/

  gầy

  thirsty (adj)

  /ˈθɜː.sti/

  khát

  thousand

  /ˈθaʊ.zənd/

  số 1000

  through (prep)

  /θruː/

  thông qua

  throw (v)

  /θrəʊ/

  ném

  tidy (adj)

  /ˈtaɪ.di/

  gọn gàng

  tie (n)

  /taɪ/

  cà vạt

  tights (n)

  /taɪts/

  quần bó

  till (prep)

  /tɪl/

  cho đến khi

  timetable (n)

  /ˈtaɪmˌteɪ.bəl/

  thời gian biểu

  toast (n)

  /təʊst/

  nước

  toe (n)

  /təʊ/

  ngón chân

  toothache (n)

  /ˈtuːθ.eɪk/

  bệnh đau răng

  toothbrush (n)

  /ˈtuːθ.brʌʃ/

  bàn chải đánh răng

  top (n)

  /tɒp/

  đứng đầu

  tour (n)

  /tʊər/

  chuyến du lịch

  tour guide (n)

  /'tuər gaid/

  hướng dẫn viên

  tourist (n)

  /ˈtʊə.rɪst

  du khách

  towel (n)

  /taʊəl/

  khăn lau

  toy (n)

  /tɔɪ/

  đồ chơi

  traffic (n)

  /ˈtræf.ɪk/

  giao thông

  traffic light (n)

  /ˈtræf.ɪk ˌlaɪt/

  đèn giao thông

  trainer (n)

  /ˈtreɪ.nər/

  huấn luyện viên

  trip (n)

  /trɪp/

  chuyến đi

  true (adj)

  /truː/

  sự thật

  try (v)

  /traɪ/

  cố gắng

  tune (n)

  /tʃuːn/

  âm điệu

  turn (v)

  /tɜːn/

  chuyển

  twice (adv)

  /twaɪs/

  2 lần

  type

  /taɪp/

  dạng

  >>> Tham khảo thêm: [Tổng hợp] 80 từ vựng tiếng Anh bắt đầu bằng chữ L

  2.3. Từ vựng tiếng Anh bắt đầu bằng chữ T cấp độ B1

  Từ vựng tiếng Anh bắt đầu bằng chữ T cấp độ B1

  Từ vựng tiếng Anh bắt đầu bằng chữ T cấp độ B1

  tablet (n)

  /ˈtæb.lət/

  máy tính bảng

  talent (n)

  /ˈtæl.ənt/

  tài năng

  taste (n)

  /teɪst/

  nếm

  tax (n)

  /tæks/

  thuế

  tear (v)

  /teər/

  technique (n)

  /tekˈniːk/

  phương pháp

  technology (n)

  /tekˈnɒl.ə.dʒi/

  công nghệ

  temple (n)

  /ˈtem.pəl/

  ngôi đền

  temporary (adj)

  /ˈtem.pər.ər.i/

  tạm thời

  tense (n)

  /tens/

  thì

  tent (n)

  /tent/

  lều

  therefore (adv)

  /ˈðeə.fɔːr/

  vì vậy

  thick (adj)

  /θɪk/

  dày

  theif (n)

  /ðeər/

  kẻ trộm

  though

  /ðəʊ/

  mặc dù

  thriller (n)

  /ˈθrɪl.ər/

  giật gân

  throat (n)

  /θrəʊt/

  họng

  thumb (n)

  /θʌm/

  ngón cái

  thunder (n)

  /ˈθʌn.dər/

  sấm sét

  tick (v)

  /tɪk/

  đánh dấu

  tiger (n)

  /ˈtaɪ.ɡər/

  hổ

  tiny (adj)

  /ˈtaɪ.ni/

  nhỏ

  tip (n)

  /tɪp/

  mẹo

  tissue (n)

  /ˈtɪʃ.uː/

  giấy vệ sinh

  title (n)

  /ˈtaɪ.təl/

  tiêu đề

  tongue (n)

  /tʌŋ/

  lưỡi

  topic (n)

  /ˈtɒp.ɪk/

  chủ đề

  total (n)

  /ˈtəʊ.təl/

  tổng

  touch (v)

  /tʌtʃ/

  chạm

  towards (prep)

  /təˈwɔːdz/

  trước

  tower (n)

  /taʊər/

  tòa tháp

  track (n)

  /træk/

  theo dõi

  tracksuit (n)

  /ˈtræk.suːt/

  bộ đồ thể thao

  trade (n)

  /treɪd/

  giao dịch

  traditional (adj)

  trəˈdɪʃ.ən.əl/

  truyền thống

  traffic jam (n)

  /ˈtræf.ɪk ˌdʒæm/

  tắc đường

  transfer (v)

  /trænsˈfɜːr/

  chuyển

  translate (v)

  /trænzˈleɪt/

  dịch

  transport (n)

  /ˈtræn.spɔːt/

  chuyên chở

  trend (n)

  /trend/

  xu hướng

  trick (n)

  /trɪk/

  mẹo lừa gạt

  trouble (n)

  /ˈtrʌb.əl/

  rắc rối

  truck (n)

  /trʌk/

  xe tải

  trumpet (n)

  /ˈtrʌm.pɪt/

  kèn

  trust (v)

  /trʌst/

  tin tưởng

  tunnel (n)

  /ˈtʌn.əl/

  đường hầm

  turkey (n)

  /ˈtɜː.ki/

  gà tây

  >>> Tham khảo thêm: Bộ 50+ từ vựng tiếng Anh bắt đầu bằng chữ S theo từng cấp độ

  >>> Sưu tầm bộ 30+ từ vựng tiếng Anh bắt đầu bằng chữ K

  2.4. Từ vựng tiếng Anh bắt đầu bằng chữ T cấp độ B2

  Từ vựng tiếng Anh bắt đầu bằng chữ T cấp độ B2

  Từ vựng tiếng Anh bắt đầu bằng chữ T cấp độ B2

  tabloid (n)

  /ˈtæb.lɔɪd/

  báo lá cải

  tackle (v)

  /ˈtæk.əl/

  vượt qua, giải quyết

  tale (n)

  /teɪl/

  câu chuyện

  target (n)

  /ˈtɑː.ɡɪt/

  mục tiêu

  task (n)

  /tɑːsk/

  nhiệm vụ

  tease (v)

  /tiːz/

  chọc ghẹo

  teaspoon (n)

  /ˈtiː.spuːn/

  muỗng cà phê

  telescope (n)

  /ˈtel.ɪ.skəʊp/

  kính thiên văn

  temper (n)

  /ˈtem.pər/

  nóng giận

  tempt (v)

  /tempt/

  cám dỗ

  tend (v)

  /tend/

  có khuynh hướng

  tension (n)

  /ˈten.ʃən/

  căng thẳng

  terminal (n)

  /ˈtɜː.mɪ.nəl/

  cuối trạm

  terrace (n)

  /ˈter.əs/

  sân thượng

  territory (n)

  /ˈter.ɪ.tər.i/

  lãnh thổ

  terrorism (n)

  /ˈter.ər.ɪ.zəm/

  khủng bố

  theft (n)

  /θeft/

  kẻ trộm

  theme (n)

  /θiːm/

  chủ đề

  theory (n)

  /ˈθɪə.ri/

  lý thuyết

  therapy (n)

  /ˈθer.ə.pi/

  điều trị

  thermometer (n)

  /θəˈmɒm.ɪ.tər/

  nhiệt kế

  thesis (n)

  /ˈθiː.sɪs/

  luận đề, luận văn

  thigh (n)

  /θaɪ/

  đùi

  thorough (adj)

  /ˈθʌr.ə/

  triệt để

  threat (n)

  /θret/

  đe dọa

  thrilled (adj)

  /θrɪld/

  hồ hộp

  throughout (prep)

  /θruːˈaʊt/

  xuyên suốt

  tide (n)

  /taɪd/

  thủy triều

  toenail (n)

  /ˈtəʊ.neɪl/

  móng chân

  tolerate (v)

  /ˈtɒl.ər.eɪt/

  tha thứ

  tomb (n)

  /tuːm/

  mộ

  tone (n)

  /təʊn/

  giọng điệu

  tool (n)

  /tuːl/

  công cụ

  torch (n)

  /tɔːtʃ/

  ngọn đuốc

  tornado (n)

  /tɔːˈneɪ.dəʊ/

  lốc xoáy

  toxic (adj)

  /ˈtɒk.sɪk/

  tiêu cực

  tragic (adj)

  /ˈtrædʒ.ɪk/

  bi thảm

  transparent (n)

  /trænˈspær.ənt/

  hiển nhiên, trong sạch

  treatment (n)

  /ˈtriːt.mənt/

  điều trị

  tremendous (adj)

  /trɪˈmen.dəs/

  rất tốt, lớn

  tropical (n)

  /ˈtrɒp.ɪ.kəl/

  nhiệt đới

  >>> Tham khảo thêm: 25 từ vựng tiếng Anh bắt đầu bằng chữ Y kèm ví dụ chi tiết

  >>> Nắm trọn 100+ từ vựng tiếng Anh bắt đầu bằng chữ N

  2.5. Từ vựng tiếng Anh bắt đầu bằng chữ T cấp độ C1

  Từ vựng tiếng Anh bắt đầu bằng chữ T cấp độ C1

  Từ vựng tiếng Anh bắt đầu bằng chữ T cấp độ C1

  the middle class (n)

  /ðiː mɪd.əl ˈklɑːs/

  tầng lớp trung lưu

  the upper class (n)

  /ðiː ˌʌp.ə ˈklɑːs/

  tầng lớp thượng lưu

  the working class (n)

  /ðiːˌwɜː.kɪŋ ˈklɑːs/

  tầng lớp công nhân

  texture (n)

  /ˈteks.tʃər/

  kết cấu

  telly (n)

  /ˈtel.i/

  truyền hình

  tedious (adj)

  /ˈtiː.di.əs/

  nhàm chán

  therapeutic (adj)

  /ˌθer.əˈpjuː.tɪk/

  điều trị

  thereby (adv)

  /ˌðeəˈbaɪ/

  theo cách ấy

  tobacco (n)

  /təˈbæk.əʊ/

  thuốc lá

  torture (n)

  /ˈtɔː.tʃər/

  tra tấn

  toss (v)

  /tɒs/

  quăng

  trace (v)

  /treɪs/

  dấu vết

  trainee (n)

  /ˌtreɪˈniː/

  thực tập sinh

  tranquil (adj)

  /ˈtræŋ.kwɪl/

  thanh bình

  transaction (n)

  /trænˈzæk.ʃən/

  giao dịch

  transportation (n)

  /ˌtræn.spɔːˈteɪ.ʃən/

  phương tiện giao thông

  transmit (v)

  /trænzˈmɪt/

  chuyển giao

  trigger (v)

  /ˈtrɪɡ.ər/

  kích thích

  triumph (n)

  /ˈtraɪ.əmf/

  thành công

  trustworthy (adj)

  /ˈtrʌstˌwɜː.ði/

  đáng tin cậy

  tuition (n)

  /tʃuːˈɪʃ.ən/

  học phí

  turnover (n)

  /ˈtɜːnˌəʊ.vər/

  doanh thu

  twist (v)

  /twɪst/

  xoắn

  >>> Tham khảo thêm: Tổng hợp 40+ từ vựng tiếng Anh bắt đầu bằng chữ E theo cấp độ

  >>> Bảng chữ cái tiếng Anh Alphabet và 3 cách học “siêu đỉnh” cho bé

  2.6. Từ vựng tiếng Anh bắt đầu bằng chữ T cấp độ C2

  Từ vựng tiếng Anh bắt đầu bằng chữ T cấp độ C2

  Từ vựng tiếng Anh bắt đầu bằng chữ T cấp độ C2

  tact (n)

  /tækt/

  khéo léo

  tangible (adj)

  /ˈtæn.dʒə.bəl/

  hữu hình

  tank (n)

  /tæŋk/

  xe tăng

  tenant (n)

  /ˈten.ənt/

  người thuê nhà

  tender (adj)

  /ˈten.dər/

  cẩn thận

  testify (v)

  /ˈtes.tɪ.faɪ/

  làm chứng

  thereafter (adv)

  /ˌðeəˈrɑːf.tər/

  sau đó

  threshold (n)

  /ˌðeəˈrɑːf.tər/

  ngưỡng

  thriving (adj)

  /ˈθraɪ.vɪŋ/

  phát triển tốt

  throne (n)

  /θrəʊn/

  ngai vàng

  timber (n)

  /ˈtɪm.bər/

  gỗ, gỗ làm nhà

  timid (adj)

  /ˈtɪm.ɪd/

  nhút nhát

  tiresome (adj)

  /ˈtaɪə.səm/

  mệt mỏi

  toddler (n)

  /ˈtɒd.lər/

  trẻ mới biết đi

  toll (n)

  təʊl/

  thu phí

  tranquility (n)

  /træŋˈkwɪl.ə.t̬i/

  yên bình

  transition (n)

  /trænˈzɪʃ.ən/

  dịch chuyển

  transplant (n)

  /trænˈsplɑːnt/

  cấy

  trauma (n)

  /ˈtrɔː.mə/

  tổn thương

  tread (v)

  /tred/

  dáng đi

  treasure (n)

  /ˈtreʒ.ər/

  kho báu

  tribal (n)

  /ˈtraɪ.bəl/

  bộ lạc

  tribute (n)

  /ˈtrɪb.juːt/

  cống vật

  trilogy (n)

  /ˈtrɪl.ə.dʒi/

  bộ ba

  troops (n)

  /ˈtruːp/

  quân đội

  turbulent (adj)

  /ˈtɜː.bjə.lənt/

  sóng gió

  turmoil (n)

  /ˈtɜː.mɔɪl/

  hỗn loạn

  >>> Tham khảo thêm: Bộ 50+ từ vựng tiếng Anh bắt đầu bằng chữ A theo từng trình độ

  3. Lời kết

  Từ vựng là nền tảng để cải thiện kỹ năng ngôn ngữ một cách nhanh chóng. Trên đây là tổng hợp từ vựng bắt đầu bằng chữ T theo từng cấp độ được tiếng Anh trẻ em BingGo Leaders tổng hợp. Hy vọng thông qua bài viết này bạn có thể dễ dàng nắm bắt được nghĩa, phiên âm của từ vựng. Chúc bạn thành công trên con đường chinh phục tiếng Anh.

  Khoá học tại BingGo Leaders

  BingGo Leaders có gì?

  KHÓA HỌC KINDERGARTEN

  (3 - 5 tuổi)

  • 100% Giáo viên nước ngoài có chứng chỉ giảng dạy kết hợp trợ giảng Việt Nam
  • Giáo trình: Cambridge
  • Tạo môi trường "tắm" ngôn ngữ tiếng Anh ban đầu cho trẻ, không áp lực bài tập.
  • Khơi dậy niềm đam mê với ngôn ngữ mới
  • Làm quen với ngôn ngữ, học chữ cái và phát âm cơ bản

  XEM CHI TIẾT

  KHÓA HỌC STARTERS

  (6 - 7 tuổi)

  • 50% Giáo viên nước ngoài - 50% giáo viên Việt Nam
  • Giáo trình: Cambridge kết hợp SGK
  • Phát triển từ vựng với các chủ đề xoay quanh cuộc sống của con
  • Rèn sự tự tin trong giao tiếp hàng ngày
  • Thành thạo ngữ pháp trình độ Starters khung tham chiếu Châu Âu

  XEM CHI TIẾT

  KHÓA HỌC MOVERS

  (8 - 9 tuổi)

  • 50% Giáo viên nước ngoài - 50% giáo viên Việt Nam
  • Giáo trình: Cambridge kết hợp SGK
  • Mở rộng vốn từ vựng thuộc những đề tài thuộc nhiều đề tài hơn ở giai đoạn trước.
  • Phát triển đồng bộ 4 kỹ năng Nghe - Nói - Đọc - Viết
  • Tăng cường tối đa kỹ năng giao tiếp, rèn luyện thuyết trình bằng tiếng Anh"

  XEM CHI TIẾT

  KHÓA HỌC FLYERS

  (10 - 13 tuổi)

  • 50% Giáo viên nước ngoài - 50% giáo viên Việt Nam
  • Giáo trình: Cambridge kết hợp SGK
  • Bộ từ vựng nâng cao và đa dạng hơn cả về số lượng và chủ đề
  • Các bài tập dạng câu hỏi mở ở phần thi 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc và Viết theo khung Cambridge
  • Bứt phá tiếng Anh, thành thạo giao tiếp, tự tin thuyết trình trước lớp"

  XEM CHI TIẾT

  NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ

  (Đặc biệt TRẢI NGHIỆM HỌC THỬ MIỄN PHÍ tại cơ sở)