GIẢI CHI TIẾT BÀI TẬP TIẾNG ANH LỚP 5 UNIT 14 CẢ BA LESSON

Để đạt được điểm cao nhất trong các bài kiểm tra, các em học sinh nên đặt ra mục tiêu chinh phục và ôn luyện, làm bài tập thường xuyên. Việc hiểu rõ ngữ pháp và ứng dụng chính xác trong bài tập cũng là yếu tố then chốt giúp chinh phục tiếng Anh. Chính vì vậy, chuỗi bài viết hướng dẫn giải bài tập, cụ thể là bài tiếng Anh lớp 5 Unit 14 sẽ giúp các em dễ dàng làm bài tập, nắm chắc ngữ pháp ngay tại nhà.

1. Giải bài tập tiếng Anh lớp 5 Unit 14 lesson 1, 2 & 3

Dưới đây sẽ là bài giải vô cùng chi tiết cho từng bài tập của mỗi lesson Unit 14 nhằm giúp các em hiểu rõ hơn về bài học và có được phương thức làm bài tập hiệu quả nhất

1.1. Tiếng Anh lớp 5 unit 14 Lesson 1

Bài 1: Look, listen and repeat (Nhìn, nghe và lặp lại)

Hướng dẫn dịch đoạn hội thoại:

Watermelons are so delicious! (Dưa hấu thì rất là ngon!)

We have a Vietnamese story about watermelons called The Story of Mai An Tiem (Chúng ta có một câu chuyện của Việt Nam về trái dưa hấu gọi là Câu chuyện của Mai An Tiêm)

Oh really? What happened in the story? (Thật sao? Điều gì đã xảy ra trong câu chuyện?)

First, King Hung ordered Mai An Tiem and his family to live on an island. The island was very far away. (Đầu tiên, Vua Hùng đã điều lệnh Mai An Tiêm và gia đình của anh ấy phải sống trên một hòn đảo. Hòn đảo này thì rất là xa)

Then one day, An Tiem found some black seeds and he grew them. The seeds gave watermelons (Và vào một ngày, An Tiêm tìm thấy một số hạt màu đen và anh ấy đã trồng chúng. Và những hạt giống đã cho ra quả dưa hấu)

Next, An Tiem’s family exchanged the watermelons for food and drink. (Tiếp đó, gia đình An Tiêm đã đổi những quả dưa hấu để lấy đồ ăn và đồ uống)

Oh, they were lucky in the end right? (Ồ, họ đã gặp may mắn vào lúc cuối phải không?)

In the end, King Hung heard about the story and he let An Tiem and his family go back home (Đến cuối cùng, Vua Hùng đã nghe kể về câu chuyện này và cho phép An Tiêm cùng gia đình quay trở lại quê hương)

Look, listen and repeat

Look, listen and repeat

Bài 2: Point and say (Chỉ và đọc)

Hướng dẫn tạo đoạn hội thoại:

What happened in the story? (Điều gì đã xảy ra ở trong câu chuyện?)

First, King Hung ordered Mai An Tiem and his family to live on an island. The island was very far away. (Đầu tiên, Vua Hùng đã điều lệnh Mai An Tiêm và gia đình của anh ấy phải sống trên một hòn đảo. Hòn đảo này thì rất là xa)

Then one day, An Tiem found some black seeds and he grew them. The seeds gave watermelons (Và vào một ngày, An Tiêm tìm thấy một số hạt màu đen và anh ấy đã trồng chúng. Và những hạt giống đã cho ra quả dưa hấu)

Next, An Tiem’s family exchanged the watermelons for food and drink. (Tiếp đó, gia đình An Tiêm đã đổi những quả dưa hấu để lấy đồ ăn và đồ uống)

In the end, King Hung heard about the story and he let An Tiem and his family go back home (Đến cuối cùng, Vua Hùng đã nghe kể về câu chuyện này và cho phép An Tiêm cùng gia đình quay trở lại quê hương)

>>> Xem thêm: GIẢI BÀI TẬP TIẾNG ANH LỚP 5 UNIT 20 LESSON 1 2 3 CHO BÉ HỌC TẠI NHÀ

Bài 3: Let’s talk (Hãy cùng nói)

Hỏi và trả lời về câu chuyện của Mai An Tiêm, hãy dựa vào các đoạn hội thoại đã được làm rõ và dịch sẵn ở các bài trên để hoàn thành bài tập này cùng các bạn ở trong lớp. 

Bài 4: Listen and number (Nghe và đánh số)

Hướng dẫn giải bài tập:

a - 4. The princess woke up and she was so surprised because she could walk (Công chúa thức dậy và cô ấy đã rất ngạc nhiên rằng mình có thể đi)

b - 1. The princess was unhappy because she couldn’t walk. (Công chúa không vui vì cô ấy không thể đi)

c - 5. In the end, the prince and the princess got married (Đến cuối cùng, công chúa và hoàng tử đã cưới)

d - 2. There was a prince who visited the castle and met the princess. He gave her a magic apple (Có một Hoàng tử đến thăm lâu đài và gặp được công chúa. Anh ấy đã đưa cho cô ấy một quả táo phép thuật)

e - 3. The princess ate the apple (Công chúa đã ăn quả táo)

Listen and number 

Listen and number 

Bài 5: Read and complete (Đọc và hoàn thiện)

Many years ago, there was a very beautiful (1)___________ who lived in a castle. The princess had a problem with her (2)________ and couldn’t walk. One day, a prince visited the castle and met the beautiful princess. He gave her an (3)_________ and said, “This magic apple can make you walk!”. The princess was very happy. She ate the apple. The next morning, she (4)__________ and was so surprised because she could walk and run and dance. (5)____________, the prince and the princess got married and lived happily ever after. 

Hướng dẫn điền đáp án chính xác:

(1) princess

(2) legs

(3) apple

(4) got up

(5) In the end

Bài 6: Let’s sing (Hãy cùng hát)

Tạm dịch:

Once upon a time (Ngày xửa ngày xưa)

There was a beautiful princess (Có một cô công chúa xinh đẹp)

Who lived in a castle by the sea (Sống ở trong một lâu đài ven biển)

Then one day, (Vào một ngày nọ)

She met a handsome prince (Cô ấy đã gặp một hoàng tử điển trai)

She married him (Cô ấy đã lấy anh ấy)

And they lived happily ever after (Và họ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi)

Let’s sing

Let’s sing

1.2. Lesson 2 - Tiếng Anh lớp 5 unit 14

Bài 1: Look, listen and repeat (Nhìn, nghe và lặp lại)

Hướng dẫn dịch dịch đoạn hội thoại:

What are you doing, Linda? (Bạn đang làm gì vậy, Linda?)

I’m reading The Golden Star Fruit Tree (Tôi đang đọc truyện Cây Khế Vàng)

Oh, I read it last week. What do you think of the two brothers? (Ồ, tôi đã đọc nó vào tuần trước. Bạn nghĩ gì về hai anh em?)

I think the older brother is very greedy (Tôi nghĩ người anh trai rất tham lam)

Yeah, you right. How about the younger one? (Đúng vậy. Thế còn người em trai thì sao?)

He’s very kind (Anh ấy rất là tốt bụng)

Do you like the story? (Bạn có thích câu chuyện này không?)

Yes, I do. We can learn a lesson from it: don’t be so greedy (Có, tôi rất thích. Chúng ta có thể học được nhiều điều từ nó rằng không nên quá tham lam)

>>> Đọc thêm: TIẾNG ANH LỚP 5 UNIT 2: AT HOME - HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP CHI TIẾT

Bài 2: Point and say (Chỉ và nói)

Hướng dẫn hoàn thành đoạn hội thoại ngắn:

 • What do you think of the mouse? (Bạn suy nghĩ gì về con chuột?)

I think the mouse is very intelligent (Tôi nghĩ chú chuột rất thông minh)

 • What do you think of An Tiem? (Bạn có suy nghĩ gì về An Tiêm?)

I think An Tiem is a hard-working person (Tôi nghĩ An Tiêm là một người chăm chỉ)

 • What do you think of the older brother? (Bạn có suy nghĩ gì về người anh trai)

I think he is very greedy (Tôi nghĩ anh ấy rất tham lam)

 • What do you think of Snow White? (Bạn nghĩ gì về Bạch Tuyết?)

I think she is very kind (Tôi nghĩ cô ấy rất tốt bụng)

Point and say

Point and say

Bài 3: Let’s talk (Hãy cùng nói)

Hãy sử dụng đoạn hội thoại trên để hoàn thành bài tập này

Bài 4: Listen and tick (Nghe và đánh dấu)

Hướng dẫn giải bài tập:

 1. C ( I like Snow White and the 7th Dwarf)
 2. A (I am reading the story of Mai An Tiem)
 3. A (Aladdin and the Magic lamp)

Bài 5: Write about your favourite book (Viết về cuốn sách yêu thích của bạn)

Hướng dẫn trả lời các câu hỏi:

 1. What kinds of books do you like? (Loại sách mà bạn thích là gì?)

→ I like fairy tales (Tôi thích những câu chuyện cổ tích)

 1. What is your favorite book? (Bạn yêu thích quyển sách nào?)

→ My favourite book is Peter Pan (Câu chuyện mà tôi thích là Peter Pan)

 1. Which character do you like best? (Bạn thích nhân vật nào nhất?)

→ I like Tinker Bell (Tôi thích Tinker Bell)

 1. Which character don’t you like? (Bạn không thích nhân vật nào nhất?)

→ I don’t like Captain Hook (Tôi không thích Captain Hook)

 1. Why do you like this book? (Tại sao bạn lại thích cuốn sách này?)

→ Because each of the character gives me a lesson in life (Bời vì mỗi nhân vật đều dạy tôi một bài học trong cuộc sống)

Write about your favourite book

Write about your favourite book

Bài 6: Let’s play (Hãy cùng chơi)

Các bé hãy cùng thực hành và chơi trò chơi này cùng với giáo viên và các bạn ở trên lớp. 

1.3. Tiếng Anh lớp 5 unit 14 Lesson 3

Bài 1: Listen and repeat (Nghe và lặp lại)

Với bài tập này, hãy chú ý đến trọng tâm nhấn nhá trong câu để phát âm đúng như audio đã cho ở trong sách. 

Bài 2: Listen and circle a or b (Nghe và khoang a hoặc b)

Hướng dẫn điền đáp án:

1 - b (First, the poor girl went to the forest)

2 - b (Then she met an old man)

3 - a (Next, he gave her three wishes)

4 - a (In the end, she married a prince)

Bài 3: Listen to the story (Nghe về câu chuyện)

Tạm dịch câu chuyện Cáo và Quạ:

Một thời gian dài trước đây, có một con cáo và một con quạ. Con quạ đứng trên mái của một ngôi nhà với miếng thịt ngậm trong miệng của nó. Con cáo đói đang đứng trên mặt đất. Cáo hỏi quạ: "Có thể cho tôi một ít thịt không ạ?". Con quạ lắc đầu. Sau đó con cáo hỏi "Bạn có thể nhảy múa được không?". Con quạ lắc đầu. Sau đó cáo hỏi: “Bạn có thể hát được không?" "Được,... con quạ mở miệng và nói. Cậu ấy đã để rơi miếng thịt xuống đất. Con cáo nhặt miếng thịt và nói: "Ha ha! cám ơn đã cho miếng thịt".

Listen to the story

Listen to the story

Bài 4: Read and write (Đọc và viết)

Gợi ý trả lời câu hỏi: 

 1. What kinds of stories does Mai like reading? 

→ She likes reading folk tales

 1. What does she think of folk tales?

→ She thinks they are usually short and interesting

 1. What does she think of the characters in folk tales?

→ She thinks the characters are sometimes honest, sometimes greedy, sometimes wise, sometimes stupid

 1. What does she think of the characters in The Fox and the Crow?

→ She thinks the fox was clever and the crow was not

 1. Why does she love folk tales?

→ Because each of them gives her a lesson in life

>>> Đọc thêm: "CHÌA KHÓA" CHINH PHỤC MỌI BÀI TẬP TIẾNG ANH LỚP 5 UNIT 1

Bài 5: Write about the characters in your favourites story

Hướng dẫn điền vào ô trống:

My favourite story is Snow White and the 7th Dwarf. The main characters are Snow White and the 7th Dwarf. I like Snow White because she is very kind and beautiful. 

Tạm dịch:

Câu chuyện yêu thích của tôi là Nàng Bạch Tuyết và chú lùn thứ 7. Nhân vật chính là Bạch Tuyết và chú lùn thứ 7. Tôi thích Bạch Tuyết vì cô ấy rất tốt bụng và xinh đẹp.

Bài 6: Project (Dự án)

Các em học sinh dựa vào bài tập trên và các đoạn hội thoại đã hoàn thành để trao đổi ở trên lớp.

2. Bài tập mở rộng ôn tập kiến thức Unit 14 tiếng Anh lớp 5 

Dưới đây là một số bài tập giúp các em học sinh ôn tập lại các phần ngữ pháp đã được nhắc đến trong bài viết!

2.1. Bài tập 1: Chuyển những câu được cho sẵn sang thể phủ định

 1. They go shopping everyday
 2. It rain every morning in the cold season
 3. We like to hang out during the day
 4. The Earth moves around the Sun
 5. I only eat pork
 6. My family watch movie every weekend
 7. Tom drinks milk for breakfast
 8. My exam start at 8:00
 9. Linda know how to plays guitar
 10. Ho Chi Minh is a large city 
Bài tập 1

Bài tập 1

Đáp án:

 1. They don’t go shopping everyday
 2. It doesn’t rain every morning in the cold season
 3. We don’t like to hang out during the day
 4. The Earth doesn’t move around the Sun
 5. I don’t eat pork
 6. My family don’t watch movie 
 7. Tom doesn’t drink milk for breakfast
 8. My exam doesn’t start at 8:00
 9. Linda doesn’t know how to play guitar
 10. Ho Chi Minh isn’t a large city 

         2.2. Bài tập 2: Chọn đáp án đúng trong các câu sau

         1. He couldn't attend the party______________ he had a prior meeting. 

         A. because B. and C. but D. so

         2. She was both tired_____________ hungry after the long trip

         A. and B. or C. but D. because

         3. They’ll go out for dinner tonight__________ their meeting ends early.

         A. because B. if C. so D. but

         4. Linda won’t go to the cinema___________ her friends are going with her.

         A. despite B. unless C. because D. but

         5. Tom forgot his umbrella at home,____________ he got completely wet in the rain. 

         A. if B. but C. because D. so

         6. Can you talk about the last assignment _________ discuss the next exam in our meeting?

         A. or B. so C. yet D. and

         7. David wanted to go to the cinema,____________ he couldn’t get a ticket

         A. but B. although C. however D. and

         8. ___________ she was tired, she stayed up late to finish his project. 

         A. If B. Although C. Because D. However

         9. You can choose________ apple cake________ pineapple cake for dessert

         A. and - but B. either - or C. so - but D. neither - or

         10. John will come to the party________ he finishes his homework. 

         A. so B. once C. because D. or

         Bài tập 2

         Bài tập 2

         Đáp án:

         1. A
         2. A
         3. B
         4. B
         5. D
         6. A
         7. C
         8. B
         9. B
         10. B

         >>> Làm thêm các bài tập: HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI TIẾNG ANH LỚP 5 HỌC KÌ 1 CHI TIẾT

         2.3. Bài tập 3: Viết dạng đúng của động từ trong ngoặc

         1. They (have)__________ a lot of homework last night
         2. She (not go)________ to school yesterday
         3. Me and my friend slowly (walk)_______ back to the car
         4. That (be)___________better than waiting for 3 hours
         5. Tom (get)__________married last year?
         6. My family (eat)_________pizza and hamburger for dinner. 
         7. Yesterday, I (get)________up and (wash)_____my face at 6:00.
         8. My brother (stay)________ at home all the weekend
         9. Our teacher (tell)________ us to come back in 30 minutes
         10.  Hien (return)______ to Hanoi last week

         Đáp án:

         1. had
         2. didn’t go
         3. walked
         4. was
         5. got
         6. ate
         7. got - washed
         8. stayed
         9. told
         10. Returned

         3. Ngữ pháp cần nhớ trong tiếng Anh lớp 5 Unit 14

         Bên trên là hướng dẫn giải chi tiết các bài tập tiếng Anh unit 14 và các bài tập nâng cao. Vậy những chủ điểm ngữ pháp nào mà bé cần lưu ý sau khi học xong unit này?

         Chương 14 tiếng Anh lớp 5 nói về những câu chuyện lịch sử qua giọng kể của một người bạn cùng lớp cho nên thì phổ biến được sử dụng trong bài là thì quá khứ đơn. Bên cạnh đó, cấu trúc câu hỏi đáp sẽ đi kèm vài câu cảm thán có sử dụng thì hiện tại đơn. 

         3.1. Hỏi đáp về diễn biến câu chuyện

         Để hỏi đáp về một diễn biến câu chuyện nào đó, các em có thể tham khảo mẫu câu được nêu sẵn ở trong sách giáo khoa:

         What happened in the story? (Điều gì đã xảy ra ở trong câu chuyện?)

         → First… (Đầu tiên). Then… (Sau đó). Next… (Tiếp theo). In the end,… (Đến cuối cùng

         Ví dụ:

         A: What happened in the story?

         B: First, Mai An Tiem’s family went to an island by the order of King Hung. Then, one day, An Tiem found some black seeds, he grew them and the seeds gave watermelon. Next, An Tiem’s family exchanged the watermelons for food and drink. In the end, King Hung heard about the story and he let An Tiem’s family go back home. 

         Hỏi đáp về diễn biến câu chuyện

         Hỏi đáp về diễn biến câu chuyện

         3.2. Hỏi đáp sở thích về loại sách, truyện của ai đó

         Để có thể trả lời cho câu hỏi về loại truyện yêu thích, các em học sinh cần biết đến một số loại truyện phổ biến trong tiếng Anh. Dưới đây là cấu trúc và các loại truyện hay xuất hiện:

         What kinds ođ stories do you like? (Bạn thích thể loại truyện nào?)

         → I like…. (Tôi thích)

         Ví dụ: 

         A: What kinds of stories do you like? 

         B: I like fairy tales (Tôi thích truyện cổ tích)

         >>> Xem thêm: LỜI GIẢI BÀI TẬP TIẾNG ANH LỚP 5 UNIT 3 CÁC LESSON

         3.3. Hỏi đáp suy nghĩ của một ai đó về một nhân vật trong truyện

         Câu hỏi này được xuất hiện ở phần Let’s talk trong trang 26 của chương trình tiếng Anh lớp 5 Unit 14:

         What do you think of……………? (Bạn nghĩ gì về……..?)

         → I think he’s/ she’s/ it’s……… (Tôi nghĩ anh ấy/ cô ấy/ nó….)

         Ví dụ:

         A: What do you think of Mai An Tiem? (Bạn nghĩ gì về Mai An Tiem)

         B: I think he’s a hard-working person. (Tôi nghĩ anh ấy là một người chăm chỉ)

         Hỏi đáp suy nghĩ của một ai đó về một nhân vật trong truyện

         Hỏi đáp suy nghĩ của một ai đó về một nhân vật trong truyện

         3.4. Cách sử dụng tính từ so sánh hơn

         So sánh hơn là cấu trúc so sánh cơ bản trong tiếng Anh, thường được sử dụng để so sánh đặc điểm, tính chất, của hai sự vật hoặc chủ thể khác nhau. 

         Công thức:

         Tính từ ngắn: S + to be + Adj/ Adv + er + than + …

         Tính từ dài: S + V + more + Adj/ Adv + than + …

         Ví dụ:

         Hoa is taller than me (Hoa cao hơn tôi)

         This bed is more comfortable than that one (Chiếc giường này thoải mái hơn chiếc giường kia)

         >>> Tìm hiểu thêm: TẤT TẦN TẬT VỀ CẤU TRÚC SO SÁNH TRONG TIẾNG ANH - LƯU LẠI VÀ HỌC NGAY

         4. Kết luận

         Trong chương trình tiếng anh lớp 5 Unit 14, chúng ta đã học rất nhiều kiến thức về những câu chuyện cổ tích, học được cách thể hiện suy nghĩ của bản thân và mô tả về các nhân vật. 

         Đừng quên làm thêm các bài tập bổ sung để có thể ghi nhớ và sử dụng chúng trong các bài thi sắp tới. Hãy tiếp tục nỗ lực và phấn đấu để biến những ước mơ của mình thành hiện thực!

         Khoá học tại BingGo Leaders

         BingGo Leaders có gì?

         KHÓA HỌC KINDERGARTEN

         (3 - 5 tuổi)

         • 100% Giáo viên nước ngoài có chứng chỉ giảng dạy kết hợp trợ giảng Việt Nam
         • Giáo trình: Cambridge
         • Tạo môi trường "tắm" ngôn ngữ tiếng Anh ban đầu cho trẻ, không áp lực bài tập.
         • Khơi dậy niềm đam mê với ngôn ngữ mới
         • Làm quen với ngôn ngữ, học chữ cái và phát âm cơ bản

         XEM CHI TIẾT

         KHÓA HỌC STARTERS

         (6 - 7 tuổi)

         • 50% Giáo viên nước ngoài - 50% giáo viên Việt Nam
         • Giáo trình: Cambridge kết hợp SGK
         • Phát triển từ vựng với các chủ đề xoay quanh cuộc sống của con
         • Rèn sự tự tin trong giao tiếp hàng ngày
         • Thành thạo ngữ pháp trình độ Starters khung tham chiếu Châu Âu

         XEM CHI TIẾT

         KHÓA HỌC MOVERS

         (8 - 9 tuổi)

         • 50% Giáo viên nước ngoài - 50% giáo viên Việt Nam
         • Giáo trình: Cambridge kết hợp SGK
         • Mở rộng vốn từ vựng thuộc những đề tài thuộc nhiều đề tài hơn ở giai đoạn trước.
         • Phát triển đồng bộ 4 kỹ năng Nghe - Nói - Đọc - Viết
         • Tăng cường tối đa kỹ năng giao tiếp, rèn luyện thuyết trình bằng tiếng Anh"

         XEM CHI TIẾT

         KHÓA HỌC FLYERS

         (10 - 13 tuổi)

         • 50% Giáo viên nước ngoài - 50% giáo viên Việt Nam
         • Giáo trình: Cambridge kết hợp SGK
         • Bộ từ vựng nâng cao và đa dạng hơn cả về số lượng và chủ đề
         • Các bài tập dạng câu hỏi mở ở phần thi 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc và Viết theo khung Cambridge
         • Bứt phá tiếng Anh, thành thạo giao tiếp, tự tin thuyết trình trước lớp"

         XEM CHI TIẾT

         ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ

         ( Số lượng quà tặng có hạn )

         Khuyến mãi sắp kết thúc

         Đăng ký ngay