TỔNG HỢP BÀI MẪU VIẾT VỀ LỢI ÍCH CỦA INTERNET BẰNG TIẾNG ANH ĐẠT ĐIỂM TUYỆT ĐỐI

Trong thế giới kết nối ngày nay, Internet đã cách mạng hóa cách chúng ta sống, làm việc và giao tiếp. Nó mang lại vô vàn lợi ích cho cuộc sống của con người. Vậy những lợi ích đó là gì? BingGo Leaders sẽ chia sẻ cho các bạn những bài mẫu viết về lợi ích của Internet bằng tiếng Anh siêu hay. Các bạn có thể tham khảo để trình bày quan điểm của mình nhé

1. Một số từ vựng cần biết khi viết về lợi ích của internet bằng tiếng Anh

Một số từ vựng các em cần biết và ghi nhớ để áp dụng cho bài viết về lợi ích của Internet bằng tiếng Anh hay hơn, trôi chảy hơn. Các em hãy lưu lại để học nhé!

Từ/cụm từ

Phiên âm

Nghĩa tiếng Việt

Internet

/ˈɪntərˌnɛt/

Mạng lưới máy tính toàn cầu

World Wide Web

/ˌwɜːld ˌwaɪd ˈwɛb/

Mạng lưới thông tin toàn cầu

Information

/ˌɪnfəˈmeɪʃən/

Thông tin

Knowledge

/ˈnɒlɪdʒ/

Kiến thức

Access

/ˈæksɛs/

Truy cập

Education

/ˌɛdʒəˈkeɪʃən/

Giáo dục

Research

/ˈriːsɜːtʃ/

Nghiên cứu

Communication

/ˌkɒmjuːnɪˈkeɪʃən/

Giao tiếp

Entertainment

/ˌɛntərˈteɪnmənt/

Giải trí

Business

/ˈbɪznəs/

Kinh doanh

Shopping

/ˈʃɑːpɪŋ/

Mua sắm

Socializing

/ˈsoʊʃəlaɪzɪŋ/

Giao tiếp xã hội

Banking

/ˈbeɪŋkɪŋ/

Ngân hàng

Healthcare

/ˈhelθˌkeər/

Chăm sóc sức khỏe

Culture

/ˈkʌltʃər/

Văn hóa

Development

/dɪˈvɛləpmənt/

Phát triển

Progress

/ˈprɑːɡrɛs/

Tiến bộ

Innovation

/ˌɪnəˈveɪʃən/

Đổi mới

Impact

/ˈɪmpækt/

Tác động

Positive

/ˈpɑːzɪtɪv/

Tích cực

Negative

/ˈnɛɡətɪv/

Tiêu cực

Security

/sɪˈkjʊrɪti/

Bảo mật

Privacy

/ˈpraɪvəsi/

Riêng tư

Từ vựng liên quan đến lợi ích của Internet

Từ vựng liên quan đến lợi ích của Internet

>> Xem thêm: TỔNG HỢP CÁC TỪ VỰNG BẮT ĐẦU BẰNG CHỮ T TỪ DỄ ĐẾN KHÓ

2. Dàn bài viết về lợi ích của internet bằng tiếng Anh chi tiết

Một dàn bài viết về lợi ích của Internet sẽ bao gồm 3 phần chính với nội dung chi tiết như sau:

Mở bài: Giới thiệu chung về Internet 

Giới thiệu ngắn gọn về Internet:

 • Nguồn gốc ra đời của Internet vào năm nào? (khoảng năm 1969).
 • Nhấn mạnh tác động to lớn của Internet đến thế giới.
 • Chia sẻ suy nghĩ cá nhân về tầm quan trọng của Internet.

Thân bài: Nội dung chính (Phân tích các lợi ích của Internet và lấy ví dụ minh họa)

Liệt kê và phân tích chi tiết từng lợi ích chính của Internet, sử dụng ví dụ cụ thể và số liệu thống kê nếu có thể.

Ví dụ về lợi ích của Internet như:

 • Khả năng truy cập nhanh chóng và dễ dàng vào kho tàng tri thức khổng lồ trên Internet.
 • Hỗ trợ học tập trực tuyến, nghiên cứu khoa học, làm việc từ xa và cộng tác hiệu quả.
 • Cung cấp đa dạng các hình thức giải trí như xem phim, nghe nhạc, chơi game,...
 • Giúp kết nối với bạn bè, gia đình và cộng đồng trên toàn thế giới thông qua mạng xã hội, diễn đàn,...
 • Mở ra cơ hội kinh doanh trực tuyến, quảng bá sản phẩm và tiếp cận khách hàng tiềm năng.
 • Tra cứu bản đồ, đặt vé máy bay, thanh toán hóa đơn,...

Kết bài: Kết luận

Tóm tắt lại những lợi ích quan trọng nhất của Internet. 

Nêu cảm nhận và đánh giá cá nhân về tác động của Internet. Chia sẻ dự đoán về sự phát triển của Internet trong tương lai.

>> Xem thêm: CÁCH VIẾT VỀ SỞ THÍCH BẰNG TIẾNG ANH NGẮN GỌN KÈM BÀI MẪU

3. Tổng hợp bài mẫu về lợi ích của internet bằng tiếng Anh đạt điểm tuyệt đối

Bài mẫu viết về lợi ích của Internet bằng tiếng Anh 1

Modern society is constantly developing, and the appearance of the Internet has opened up a whole new era of access and sharing of information. This brings a tremendous reform and benefits to all humanity. In our lives there are innumerable questions that need to be answered, and the Internet was born as a useful tool to help us solve those questions. Searching for information in the past has cost humanity a lot of time and effort, and not everyone had the patience to turn the pages one by one to find the information they needed. However, our lives have changed tremendously since the arrival of the Internet, and the search for general information on the Internet has not consumed us much more than mouse clicks and keyboard typing. This is where most basic and specialist information is gathered from the majority of occupations and fields in our life. There are countless websites that contain useful information for research and study, and Download.vn is now considered to be the most complete and accurate encyclopedia. Searching the Internet is simple, but we should also be careful in getting that information. Not all knowledge on the Internet is accurate and complete, so we need to compare information from many different sources before actually using any of them for our purposes. The Internet is an infinite ocean of knowledge, and we can learn countless things if we know how to use it properly.

Dịch nghĩa:

Xã hội hiện đại luôn không ngừng phát triển, và sự xuất hiện của Internet đã mở ra một kỷ nguyên hoàn toàn mới trong việc tiếp cận và chia sẻ thông tin. Điều này mang đến sự cải cách và những lợi ích vô cùng to lớn cho cả nhân loại. Trong cuộc sống chúng ta luôn tồn tại vô số câu hỏi cần được giải đáp, và Internet ra đời như một phương tiện hữu ích để giúp chúng ta giải quyết những thắc mắc đó. Việc tra cứu thông tin trong quá khứ từng tiêu tốn của nhân loại rất nhiều thời gian và công sức, và không phải ai cũng có đủ kiên nhẫn để lật từng trang giấy một để tìm ra thông tin mà mình cần. Tuy nhiên, cuộc sống của chúng ta thay đổi rất lớn kể từ sự xuất hiện của Internet, và việc tra cứu thông tin phổ thông trên Internet không tiêu tốn của chúng ta nhiều hơn những cú click chuột và gõ bàn phím. Đây là nơi chứa đựng hầu hết các thông tin cơ bản và chuyên sâu của đa số các ngành nghề và lĩnh vực trong cuộc sống. Có vô số các trang mạng chứa đựng những thông tin hữu ích cho việc nghiên cứu và học tập, và hiện nay Download.vn được xem là một trang mạng bách khoa toàn thư đầy đủ và chính xác nhất. Việc tra cứu trên Internet rất đơn giản, nhưng chúng ta cũng nên thận trọng trong việc tiếp nhận những thông tin đó. Không phải toàn bộ kiến thức trên Internet đều chính xác và đầy đủ, vậy nên chúng ta cần so sánh thông tin từ nhiều nguồn khác nhau trước khi thật sự sử dụng bất kì chi tiết nào cho mục đích của mình. Internet là một biển kiến thức vô tận, và chúng ta sẽ học được vô số thứ nếu chúng ta biết sử dụng nó một cách hợp lý.

Bài mẫu viết về lợi ích của Internet bằng tiếng Anh đạt điểm tuyệt đối

Bài mẫu viết về lợi ích của Internet bằng tiếng Anh đạt điểm tuyệt đối

Bài mẫu viết về lợi ích của Internet bằng tiếng Anh 2

The Internet has become an indispensable part of modern life, providing a wealth of benefits to individuals and society. One of the key advantages of the Internet is that it enables people to access information and knowledge from anywhere in the world. This has transformed the way we learn, work, and communicate, making it easier than ever before to connect with others and access a vast array of resources. The Internet also provides numerous opportunities for business and economic growth. Online marketplaces, e-commerce platforms, and digital advertising channels have opened up new markets and expanded access to customers around the world. In addition, the Internet has created countless jobs in industries such as software development, digital marketing, and online content creation. In conclusion, the benefits of the Internet are numerous and far-reaching, touching every aspect of modern life.

Dịch nghĩa:

Internet đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hiện đại, mang lại vô số lợi ích cho cá nhân và xã hội. Một trong những ưu điểm chính của Internet là nó cho phép mọi người truy cập thông tin và kiến thức từ mọi nơi trên thế giới. Điều này đã thay đổi cách chúng ta học tập, làm việc và giao tiếp, giúp việc kết nối với những người khác và truy cập vô số tài nguyên trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Internet cũng cung cấp nhiều cơ hội cho kinh doanh và tăng trưởng kinh tế. Thị trường trực tuyến, nền tảng thương mại điện tử và các kênh quảng cáo kỹ thuật số đã mở ra thị trường mới và mở rộng khả năng tiếp cận khách hàng trên khắp thế giới. Ngoài ra, Internet đã tạo ra vô số việc làm trong các ngành như phát triển phần mềm, tiếp thị kỹ thuật số và tạo nội dung trực tuyến. Tóm lại, lợi ích của Internet là rất nhiều và sâu rộng, chạm đến mọi khía cạnh của cuộc sống hiện đại.

>> Xem thêm: GIÚP CON SỬ DỤNG INTERNET AN TOÀN VỚI 4 TIPS HIỆU QUẢ SAU

Bài mẫu viết về lợi ích của Internet bằng tiếng Anh 3

Most people have embraced the benefits of utilizing the Internet in their day-to-day work, making it an essential tool in their working life. The first advantage of the Internet is the access to information. By having the Internet at the workplace and at home, workers are able to gain access to an enormous volume of information including documents, news, articles,…This information definitely assists them in solving work-related problems more quicklier. Secondly, the Internet can enhance and speed up the process of working. This is because people are able to access their colleagues and managers, data and documents while seamlessly working from virtually anywhere by using electronic devices such as cellphones, laptops,…. Without the Internet, it’s impossible to work from home. Finally, the Internet is effective in selling and making money. If someone wants to sell products or services or run a business, the Internet is the best place. In particular, the Internet can help to reach potential customers by promoting the business through different tools of advertising. In conclusion, I have to say that the Internet is one of the most exceptional innovations in working life.

Dịch nghĩa:

Hầu hết mọi người đều chấp nhận những lợi ích của việc sử dụng Internet trong công việc hàng ngày của họ, biến nó trở thành một công cụ thiết yếu trong cuộc sống làm việc. Ưu điểm đầu tiên của Internet là khả năng truy cập thông tin. Với việc có Internet tại nơi làm việc và tại nhà, người lao động có thể tiếp cận với khối lượng thông tin khổng lồ bao gồm tài liệu, tin tức, bài báo, … Những thông tin này chắc chắn hỗ trợ học giải quyết các vấn đề liên quan đến công việc nhanh chóng hơn. Thứ hai, Internet có thể nâng cao và tăng tốc quá trình làm việc. Điều này là do mọi người có thể kết nối với đồng nghiệp và quản lý, dữ liệu và tài liệu của họ trong khi làm việc mọi lúc mọi nơi bằng cách sử dụng các thiết bị điện tử như điện thoại di động, máy tính xách tay,…. Nếu không có Internet, chúng ta không thể làm việc tại nhà. Cuối cùng, Internet có hiệu quả trong việc bán hàng và kiếm tiền. Nếu ai đó muốn bán sản phẩm, dịch vụ hoặc điều hành một doanh nghiệp, Internet là nơi tốt nhất. Đặc biệt, Internet có thể giúp tiếp cận khách hàng tiềm năng bằng cách quảng bá doanh nghiệp thông qua các công cụ quảng cáo khác nhau. Tóm lại, tôi phải nói rằng Internet là một trong những đổi mới đặc biệt nhất trong cuộc sống làm việc.

Bài mẫu viết về lợi ích của Internet bằng tiếng Anh 4

The Internet is a world-wide network of computers devices and servers. Nowadays, the Internet is popular everywhere in the world. The Internet provides many useful utilities for users but besides that it also has negative effects.

Firstly, the Internet is a big global store of information. Any Kind of information is available on the Internet. You can find it by the most popular search engines, such as: google.com, bing.com, yahoo.com, etc. Moreover, you can share information with other people around the world. Secondly, the Internet connects many people all over the world. Stay up to date with the latest news of the world on the Internet. Most of the newspapers of the world are also available on the Internet. It is easier to stay in touch with your friends by chatting, e-mail messages, forum..

Another benefit is there are many services on the internet. Such as online banking, job seeking, purchasing movies tickets and hotel reservations. Especially for entertainment, you can see movies, listen to music or play games with other people in any part of the world.

Online education is also popular on the internet. Many websites provide lectures, books and documents on the different subjects or topics. You can also download these lectures into your own computer to learn many times and get a lot of knowledge.

Dịch nghĩa:

Internet là một mạng lưới toàn cầu cho các thiết bị máy vi tính và máy chủ. Ngày nay, Internet phổ biến ở khắp mọi nơi trên thế giới. Internet cung cấp nhiều tiện ích hữu ích cho con người dùng nhưng bên cạnh đó, nó cũng có những mặt tiêu cực.

Đầu tiên, Internet là một kho trữ thông tin toàn cầu lớn. Bất kỳ loại thông tin nào cũng đều có sẵn trên Internet. Bạn có thể tìm thấy nó bằng các công tụ tìm kiếm phổ biến nhất, chẳng hạn như: google.com, bing.com, yahoo.com,vv. Hơn nữa, bạn có thể chia sẻ thông tin với những người khác trên khắp thế giới.

Thứ hai, Internet kết nối nhiều người trên toàn thế giới. Bạn luôn cập nhật những tin tức mới nhất của thế giới trên Internet. Hầu hết các tờ báo trên thế giới cũng có sẵn trên Internet. Bạn dễ dàng giữ liên lạc với bạn bè của mình hơn bằng cách chat, email, forum...

Một lợi ích khác là có rất nhiều các dịch vụ trên Internet. Chẳng hạn như ngân hàng trực tuyến, tìm kiếm việc làm, mua vé phim và đặt phòng khách sạn. Đặc biệt là để giải trí, bạn có thể xem phim, nghe nhạc hoặc chơi trò chơi với người ở bất kỳ đâu trên thế giới.

Giáo dục trực tuyến cũng rất phổ biến trên internet. Nhiều trang web cung cấp các bài giảng, sách, tài liệu về đề tài, chủ đề khác nhau. Bạn cũng có thể tải những bài giảng này về máy tính để học nhiều lần và nhận được nhiều kiến thức.

>> Xem thêm: CẤU TRÚC HELP - 5 PHÚT LÀM CHỦ HOÀN TOÀN TRONG TIẾNG ANH

Bài mẫu viết về lợi ích của Internet bằng tiếng Anh 5

The Internet brings a lot of advantages to students in studying as well as researching. Firstly, the Internet allows students to access a huge source of information. They can go online and look for anything they need by using search engines such as Google, Yahoo,… or directly visiting other professional websites. Some school libraries also have computers connected with the Internet for their students. Secondly, the Internet has enabled distance learning as well as e-learning. Thanks to the Internet, there are thousands of online courses available. If there weren’t the Internet, how could we keep studying during the Covid 19? Finally, films, music and different games on the Internet also help students to relax easily. In conclusion, there are a large number of benefits that the Internet brings to students.

Dịch nghĩa:

Internet mang lại rất nhiều thuận lợi cho học sinh trong học tập cũng như nghiên cứu. Thứ nhất, Internet cho phép học sinh tiếp cận với nguồn thông tin khổng lồ. Chúng có thể lên mạng và tìm kiếm bất cứ thứ gì chúng cần bằng cách sử dụng các công cụ tìm kiếm như Google, Yahoo,… hoặc truy cập trực tiếp vào các trang web chuyên ngành khác. Một số thư viện ở trường học cũng có máy tính kết nối Internet cho học sinh của họ. Thứ hai, Internet đã cho phép đào tạo từ xa cũng như học trực tuyến. Nhờ có Internet, có hàng ngàn khóa học trực tuyến có sẵn. Nếu không có Internet, làm sao chúng ta có thể tiếp tục việc học trong Covid 19? Cuối cùng, phim ảnh, âm nhạc và các trò chơi khác nhau trên Internet cũng giúp học sinh dễ dàng thư giãn. Tóm lại, có rất nhiều lợi ích mà Internet mang lại cho chúng các học sinh.

Bài mẫu viết về lợi ích của Internet bằng tiếng Anh 6

In a rapidly changing technological world, humans easily access global knowledge through the Internet. It brings people both advantages and disadvantages. First, it creates a wider environment for building new relationships. It cannot be denied that the Internet supplies a wide range of social networks and apps for people to make more friends. Talking to each other or even seeing their face is popular in modern society and all you have to do is a smartphone connected to wi-fi or 3G. Therefore, the Internet saves our time, health and even money when not having to pay for a call. Second, the Internet provides a large amount of information and knowledge of all subjects. With a click or some searching, users have different sources of documents and helpful information. For instance, instead of reading newspapers, it is more comfortable to read and comment online not only news, essays but also books and other kinds of writings. They are all uploaded on the Internet, and users can download them for several purposes. Third, applying the internet into all aspects of life is helpful in modern society. A good example is that instead of going to the office, officers can stay at home and control the work through a laptop. Many groups and organizations make appointments online and they even do business by the internet.

Dịch nghĩa:

Trong một thế giới công nghệ thay đổi nhanh chóng, con người dễ dàng tiếp cận với tri thức toàn cầu thông qua Internet. Nó mang lại cho mọi người cả những thuận lợi và khó khăn. Đầu tiên, nó tạo ra một môi trường rộng lớn hơn để xây dựng mối quan hệ mới. Không thể phủ nhận rằng Internet cung cấp một loạt các mạng xã hội và ứng dụng để mọi người có thể kết bạn nhiều hơn. Nói chuyện với nhau hoặc thậm chí nhìn thấy khuôn mặt của họ là điều phổ biến trong xã hội hiện đại và tất cả những gì bạn phải làm là một chiếc điện thoại thông minh kết nối wifi hoặc 3G. Do đó, Internet tiết kiệm thời gian, sức khỏe và thậm chí tiền bạc của chúng ta khi không phải trả tiền cho một cuộc gọi. Thứ hai, Internet cung cấp lượng lớn thông tin và kiến thức về mọi đối tượng. Với một cú nhấp chuột hoặc một số tìm kiếm, người dùng có nguồn tài liệu và thông tin hữu ích khác nhau. Ví dụ, thay vì đọc báo, sẽ thoải mái hơn khi đọc và bình luận trực tuyến không chỉ tin tức, bài luận mà còn cả sách và các loại bài viết khác. Tất cả chúng đều được tải lên trên Internet, người dùng có thể tải xuống cho một số mục đích. Thứ ba, ứng dụng internet vào mọi khía cạnh của cuộc sống rất hữu ích trong xã hội hiện đại. Một ví dụ điển hình là thay vì đến văn phòng, cán bộ có thể ở nhà và kiểm soát công việc thông qua máy tính xách tay. Nhiều nhóm và tổ chức đặt lịch hẹn trực tuyến và họ thậm chí còn kinh doanh trên internet.

bài mẫu viết về lợi ích của Internet bằng tiếng Anh

Tổng hợp bài mẫu viết về lợi ích của Internet bằng tiếng Anh ngắn gọn, súc tích

Bài mẫu viết về lợi ích của Internet bằng tiếng Anh 7

The Internet plays a critical role in working. First, by having the Internet at the office and at home, workers gain access to an enormous volume of information. This information can assist them in solving work-related problems and increase the firm’s productivity. Secondly, the Internet can enhance the movement of tasks. It accelerates 24-hour communication through electronic devices such as cellphones, laptops,… People are able to access their colleagues, data and documents while seamlessly working from virtually anywhere. Without the Internet, it’s impossible to work from home. Last but not least, if someone wants to sell products and services or run a business, the Internet is the best place. Also, the Internet can help to promote the business through different tools of advertising. I have to say that the Internet is one of the most exceptional innovations.

Dịch nghĩa:

Internet đóng một vai trò quan trọng trong làm việc. Đầu tiên, với Internet tại văn phòng và ở nhà, người lao động có thể truy cập khối lượng thông tin khổng lồ. Thông tin này có thể hỗ trợ học giải quyết các vấn đề liên quan đến công việc và tăng năng suất của công ty. Thứ hai, Internet có thể nâng cao sự linh hoạt trong các nhiệm vụ. Nó tăng tốc việc liên lạc 24/24 thông qua các thiết bị điện tử như điện thoại di động, laptop, … Mọi người có thể kết nối với đồng nghiệp, dữ liệu và tài liệu của họ trong khi làm việc mọi lúc mọi nơi. Không có Internet, chúng ta không thể làm việc tại nhà. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, nếu ai đó muốn bán sản phẩm, dịch vụ hoặc điều hành một doanh nghiệp, Internet là nơi tốt nhất. Ngoài ra, Internet có thể giúp thúc đẩy việc kinh doanh thông qua các công cụ quảng cáo khác nhau.Tôi phải nói rằng Internet là một trong những đổi mới  đặc biệt nhất.

>> Xem thêm: TRẢI NGHIỆM PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY MỚI ELC DÀNH CHO CÁC BÉ

Bài mẫu viết về lợi ích của Internet bằng tiếng Anh 8

The Internet is one of the most useful inventions nowadays. Firstly, the Internet allows us to communicate with many people from all over the world. For example, we can use a smartphone connected with the Internet to make a video call, text messages with friends or relatives from long distances. Secondly, the Internet is very useful for us to study and work online. We can join many online classes to study after school or work from home with apps using the Internet. Finally, the Internet is used to search for all the questions. The Internet can quickly come up with dozens of answers which are contributed by many users on it. In conclusion, the Internet brings us many benefits, so people should try it soon.

Dịch nghĩa:

Internet là một trong những phát minh hữu ích nhất hiện nay. Thứ nhất, Internet cho phép chúng ta giao tiếp với nhiều người từ khắp nơi trên thế giới. Ví dụ, chúng ta có thể sử dụng một chiếc điện thoại thông minh có kết nối Internet để gọi video, nhắn tin với bạn bè hoặc người thân ở xa. Thứ hai, Internet rất hữu ích cho chúng ta học tập và làm việc trực tuyến. Chúng ta có thể tham gia nhiều lớp học trực tuyến để học sau giờ học hoặc làm việc tại nhà với các ứng dụng sử dụng Internet. Cuối cùng, Internet được sử dụng để tìm kiếm tất cả các câu hỏi. Internet có thể nhanh chóng đưa ra hàng tá câu trả lời được đóng góp bởi nhiều người dùng trên đó. Tóm lại, Internet mang lại cho chúng ta nhiều lợi ích nên mọi người nên thử sớm.

4. Lời kết

Internet đã và đang mang lại vô số lợi ích cho con người trong mọi lĩnh vực của đời sống.Mỗi người chúng ta cần nâng cao ý thức sử dụng Internet một cách thông minh, hiệu quả và an toàn để maximizing lợi ích và hạn chế những tác hại mà nó có thể mang lại. Hy vọng những bài viết mẫu trên đã giúp các bạn hiểu và có thể tự viết một bài về lợi ích của Internet bằng tiếng Anh trình bày quan điểm của mình. Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo thêm nhiều nguồn tài liệu chất lượng tại Tiếng Anh trẻ em BingGo Leaders để viết hay hơn nhé

Khoá học tại BingGo Leaders

BingGo Leaders có gì?

KHÓA HỌC KINDERGARTEN

(3 - 5 tuổi)

 • 100% Giáo viên nước ngoài có chứng chỉ giảng dạy kết hợp trợ giảng Việt Nam
 • Giáo trình: Cambridge
 • Tạo môi trường "tắm" ngôn ngữ tiếng Anh ban đầu cho trẻ, không áp lực bài tập.
 • Khơi dậy niềm đam mê với ngôn ngữ mới
 • Làm quen với ngôn ngữ, học chữ cái và phát âm cơ bản

XEM CHI TIẾT

KHÓA HỌC STARTERS

(6 - 7 tuổi)

 • 50% Giáo viên nước ngoài - 50% giáo viên Việt Nam
 • Giáo trình: Cambridge kết hợp SGK
 • Phát triển từ vựng với các chủ đề xoay quanh cuộc sống của con
 • Rèn sự tự tin trong giao tiếp hàng ngày
 • Thành thạo ngữ pháp trình độ Starters khung tham chiếu Châu Âu

XEM CHI TIẾT

KHÓA HỌC MOVERS

(8 - 9 tuổi)

 • 50% Giáo viên nước ngoài - 50% giáo viên Việt Nam
 • Giáo trình: Cambridge kết hợp SGK
 • Mở rộng vốn từ vựng thuộc những đề tài thuộc nhiều đề tài hơn ở giai đoạn trước.
 • Phát triển đồng bộ 4 kỹ năng Nghe - Nói - Đọc - Viết
 • Tăng cường tối đa kỹ năng giao tiếp, rèn luyện thuyết trình bằng tiếng Anh"

XEM CHI TIẾT

KHÓA HỌC FLYERS

(10 - 13 tuổi)

 • 50% Giáo viên nước ngoài - 50% giáo viên Việt Nam
 • Giáo trình: Cambridge kết hợp SGK
 • Bộ từ vựng nâng cao và đa dạng hơn cả về số lượng và chủ đề
 • Các bài tập dạng câu hỏi mở ở phần thi 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc và Viết theo khung Cambridge
 • Bứt phá tiếng Anh, thành thạo giao tiếp, tự tin thuyết trình trước lớp"

XEM CHI TIẾT

NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ

(Đặc biệt TRẢI NGHIỆM HỌC THỬ MIỄN PHÍ tại cơ sở)