CHÌA KHÓA GIẢI MÃ BÀI TẬP TIẾNG ANH LỚP 5 UNIT 12 LESSON 1, 2 & 3

Trong chương trình tiếng Anh lớp 5 Unit 12, các em học sinh được tiếp xúc với các cấu trúc hỏi đáp về việc ai đó đang làm, đồng thời diễn đạt sự cảnh cáo không nên làm gì đó. Cùng vào đọc bài viết này để tìm ra cách hỏi đáp và biết được cách giải bài tập một theo hiệu quả nhất!

1. Giải bài tập tiếng Anh lớp 5 Unit 12 lesson 1, 2 & 3

Mỗi dạng bài tập sẽ giúp các em rèn luyện các nhóm kỹ năng khác nhau từ Nghe, Nói, Đọc & Viết. Sau đây sẽ là hướng dẫn giải chi tiết bài tập tiếng Anh lớp 5 Unit 12 theo từng lesson.

1.1. Tiếng Anh lớp 5 Unit 12 lesson 1

Bài 1: Look, listen and repeat (Nhìn, nghe và lặp lại)

Dịch nghĩa đoạn hội thoại trong sách giáo khoa:

a. What are you doing, Marry? (Bạn đang làm gì vậy, Marry?)

I’m cutting the cabbage (Tôi đang cắt bắp cải)

b. Don’t play with the knife! You may cut yourself. (Đừng chơi đùa với con dao! Bạn sẽ làm thương chính mình đó.)

Ok. 

c. What are you doing with the stove? (Bạn đang làm gì với cái bếp vậy?)

I want to cook cabbage (Tôi muốn nấu bắp cải)

d. Don’t touch the stove! You may get a burn. (Đừng chạm vào bếp lò! Bạn sẽ bị bỏng đó.)

Ok, I won’t (OK, tôi sẽ không làm vậy)

Look, listen and repeat

Look, listen and repeat

Bài 2: Point and say (Chỉ và đọc)

a. Don’t play with matches (Đừng đùa với những que diêm)

Ok, I won’t (OK, tôi sẽ không làm vậy)

b. Don’t ride your bike too fast (Đừng lái xe đạp quá nhanh)

Ok, I won’t (OK, tôi sẽ không làm vậy)

c. Don’t climb the tree (Đừng leo trèo lên cây)

Ok, I won’t (OK, tôi sẽ không làm vậy)

d. Don’t run down the stairs (Đừng có chạy khi đi thang bộ)

Ok, I won’t (OK, tôi sẽ không làm vậy)

>>> Tham khảo: LỜI GIẢI BÀI TẬP TIẾNG ANH LỚP 5 UNIT 3 CÁC LESSON

Bài 3: Let’s talk (Hãy cùng nói)

Hãy hỏi và trả lời về những tai nạn tại nhà và đưa ra lời khuyên:

What are you doing with the knife? (Bạn đang làm gì với con dao vậy?)

I want to cut this apple (Tôi muốn cắt quả táo này)

Don’t play with the knife! You may get yourself hurt. (Đừng nghịch con dao! Bạn sẽ khiến bản thân bị thương)

Ok, I won’t (OK, tôi sẽ không làm vậy)

Let’s talk

Let’s talk

Bài 4: Listen and tick (Nghe và đánh dấu)

Ở bài tập này, các em cần lắng nghe audio và đánh dấu vào hình được nhắc đến trong bài. Dưới đây là hướng dẫn giải bài tập:

1 - b. 

Mom: What are you doing with the knife, Marry? (Con đang làm gì với con dao, Marry?)

Marry: I’m cutting the fruit. (Con đang cắt hoa quả)

Mom: Don’t play with the sharp knife, you may cut yourself (Đừng nghịch lưỡi dao bén, con sẽ làm đau bản thân)

Marry: Ok, I won’t, mom (Ok, con sẽ không làm đâu, mẹ)

2 - c

A: I’m going to run down the stairs (Tôi dự định sẽ chạy xuống thang bộ)

B: Don’t do it (Đừng làm vậy)

A: Why not? (Tại sao không?)

B: It’s dangerous (Nó nguy hiểm)

A: Ok. 

3 -  a

A: Hey, Chung. Where are you going? (Hey, Chung. Bạn đang đi đâu vậy?)

Chung: I’m going to the sport centre (Tớ đang đi đến trung tâm thể thao)

A: Don’t ride your bike too fast (Đừng lái xe đạp quá nhanh)

Chung: Don’t worry. I won’t (Đừng lo. Tớ sẽ không làm vậy đâu)

4 - b

A: What are you doing, Nam? (Bạn đang làm gì vậy, Nam?)

Nam: Look! I’m going to climb the tree and pick some apples (Nhìn kìa! Tớ dự định sẽ trèo cây và hái một ít táo)

A: Don’t climb the tree (Đừng trèo cây)

Nam: Ok, I won’t (ok, tớ sẽ không)

>>> Tìm hiểu thêm: GIẢI BÀI TẬP TIẾNG ANH LỚP 5 UNIT 20 LESSON 1 2 3 CHO BÉ HỌC TẠI NHÀ

Bài 5: Read and complete (Đọc và hoàn thiện)

run

answered

won’t 

cooking

room

One day, Peter was bored. He was in his (1)_______ and his mother was (2)_______ in the kitchen. She asked loudly “Where are you, Peter?” He (3)______. “I’m upstairs, Mum.” His mother heard him running down and said “Don’t (4) _________ down the stairs!” Peter replied “OK, I (5)____________ do it again, Mum.”

Hướng dẫn điền đáp án:

(1) room

(2) cooking

(3) answered

(4) run

(5) won’t

Bài 6: Let’s sing (Hãy cùng hát)

Tạm dịch bài hát:

What are you doing? (Bạn đang làm gì vậy?)

I’m going to run down the stairs (Tớ dự định chạy xuống các bậc thang)

Don’t do that! It’s dangerous (Đừng làm vậy! Nguy hiểm đó)

Really? Yes! Ok. I won’t (Thật sao? Đúng!. OK. Tôi sẽ không làm vậy)

What are you doing? (Bạn đang làm gì vậy?)

I’m going to climb that tree over there (Tôi dự định sẽ trèo cái cây đằng kia)

Don’t do that! It’s dangerous (Đừng làm vậy! Nguy hiểm đó)

Really? Yes! Ok. I won’t (Thật sao? Đúng!. OK. Tôi sẽ không làm vậy)

What are you doing? (Bạn đang làm gì vậy?)

I’m going to ride my bike down this busy road (Tôi sẽ lái xe đạp xuống con đường đông đúc này)

Don’t do that! It’s dangerous (Đừng làm vậy! Nguy hiểm đó)

Really? Yes! Ok. I won’t (Thật sao? Đúng!. OK. Tôi sẽ không làm vậy)

Let’s sing

Let’s sing

1.2. Tiếng Anh lớp 5 tập 2 Unit 12 Lesson 2

Bài 1: Look, listen and repeat (Nhìn, nghe và lặp lại)

Hướng dẫn dịch:

a. Look. What are these children doing, class? (Nhìn kìa. Những đứa trẻ kia đang làm gì vậy, các em)

They’re looking at the apples on the tree (Họ đang nhìn về những quả táo trên chiếc cây)

b. What is this boy doing? (Cậu trai này đang làm gì vậy?)

He’s climbing the apple tree. (Cậu ấy đang trèo cây táo)

c. Should he do that? (Anh ấy có nên làm vậy không?)

No, he shouldn’t (Không, anh ấy không nên)

d. Why shouldn’t he climb the tree? (Tại sao cậu ấy không nên trèo cây)

Because he may fall and break his leg (Bởi vì cậu ấy có thể ngã và làm gẫy chân của mình)

>>> Xem thêm: LỜI GIẢI BÀI TẬP TIẾNG ANH LỚP 5 UNIT 3 CÁC LESSON

Bài 2: Point and say (Chỉ và đọc)

Ghép nối và dịch đoạn hội thoại:

a. Why shouldn’t I play with the knife? (Tại sao mình không nên nghịch con dao?)

Because you may cut yourself (Bởi vì bạn có thể làm tổn thương bản thật)

b. Why shouldn’t I play with the stove? (Tại sao mình không nên nghịch bếp lò?)

Because you may get a burn (Bởi vì bạn có thể bị bỏng)

c. Why shouldn’t I ride too fast? (Tại sao mình không nên lái xe quá nhanh?)

Because you may fall off your bike (Bởi vì bạn có thể ngã khỏi xe của mình)

d. Why shouldn’t I run down the stairs? (Tại sao mình không nên chạy xuống cầu thang?)

Because you may break your arm (Bởi vì bạn có thể làm gãy tay của mình)

Point and say

Point and say

Bài 3: Let’s talk (Hãy cùng nói)

Hỏi và trả lời về việc tại sao một ai đó không nên làm điều gì đó:

What is he doing? (Anh ấy đang làm gì vậy?)

He is cutting the fruits (Anh ấy đang cắt trái cây)

He shouldn’t do that! (Anh ấy không nên làm vậy!)

Why shouldn’t he cut the fruits? (Tại sao anh ấy không nên cắt trái cây)

Because he may cut himself (Bởi vì anh ấy có thể bị thương)

 What is she doing? (Cô ấy đang làm gì vậy?)

She is cooking noodles (Cô ấy đang nấu mì)

She shouldn’t do that! (Cô ấy không nên làm vậy!)

Why shouldn’t she cook the noodles? (Tại sao cô ấy không nên nấu mì)

Because she may get burn (Bởi vì cô ấy có thể bị bỏng)

Bài 4: Listen and complete with one word (Nghe và hoàn thành đoạn hội thoại với chỉ một từ)

Hướng dẫn giải bài tập:

 1. Tony shouldn’t play with the knife because it’s very sharp (Tony không nên chơi với con dao bởi vì nó rất sắc nhọn)
 2. Nam shouldn’t climb the wall because he may fall and break his leg (Nam không nên trèo tường vì anh ấy có thể ngã và gãy chân)
 3. Mai shouldn’t play with the stove because she may get a burn (Mai không nên nghịch bếp lửa vì cô ấy có thể bị bỏng)
 4. Tom shouldn’t ride too fast because he may fall off his bike and break his arm (Tom không nên lái xe quá nhanh bởi anh ấy có thể ngã và bị gãy tay)
Listen and complete with one word

Listen and complete with one word

Bài 5: Read and complete (Đọc và hoàn thiện)

Hoàn thành đoạn hội thoại cho sẵn:

Tom: What are you holding in your hand?

Phong: A (1)________

Tom: Oh, no. It’s dangerous. (2)__________ play with it!

Phong: (3)____________ shouldn’t I play with it?

Tom: Because you may cut (4)_________ 

Phong: I can (5)___________ that. Thank you, Tom 

Đáp án:

(1) knife

(2) Don’t

(3) Why

(4) yourself

(5) see

>>> Đọc thêm: GIẢI BÀI TẬP SGK TIẾNG ANH LỚP 5 UNIT 19 LESSON 1 2 3

Bài 6: Let’s play (Hãy cùng chơi)

Kết nối những cụm từ cho sẵn thành một đoạn hội thoại hoàn chỉnh, hướng dẫn:

What is Tom doing? (Tom đang làm gì vậy?)

Tom is playing with matches (Tom đang nghịch những que diêm)

Tom shouldn’t do that (Tom không nên làm vậy)

Why shouldn't he do that? (Tại sao anh ấy không nên làm vậy?)

Because he may get a burn (Bởi vì anh ấy có thể bị bỏng) 

Let’s play

Let’s play

1.3. Tiếng Anh lớp 5 Unit 12 Lesson 3

Bài 1: Listen and repeat (Nghe và lặp lại)

Tạm dịch đoạn hội thoại:

a. Don’t play with the knife (Đừng nghịch dao) - Ok, I won’t (Ok, tôi sẽ không)

b. Don’t play with matches (Đừng nghịch diêm) - Ok, I won’t (Ok, tôi sẽ không)

c. Why shouldn’t I play with the knife? (Tại sao mình không nên nghịch dao?) - Because you may cut yourself (Bởi vì bạn có thể làm bản thân bị thương)

d. Why shouldn’t I play with the stove? (Tại sao mình không nên nghịch bếp lò) - Because you may get a burn (Bởi vì mình có thể bị bỏng)

>>> Đọc thêm: HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP SGK TIẾNG ANH LỚP 5 UNIT 9 LESSON 1 2 3

Bài 2: Listen and circle a or b. Then say the sentences aloud.  (Lắng nghe và khoanh a hoặc b. Sau đó đọc to câu hoàn thiện)

Hướng dẫn giải: 

1 - a. Don’t play with the knife

2 - a. Don’t climb the wall!

3 - b. Why shouldn’t he ride his motorbike too fast?

4 - b. Why shouldn’t she play with the stove? 

Listen and circle a or b

Listen and circle a or b

Bài 3: Let’s chant (Hãy cùng hát)

Tạm dịch lời bài hát:

Look at Jim (Hãy nhìn vào Jim)

What’s he doing? (Anh ấy đang làm gì vậy?)

He’s riding his bike too fast (Anh ấy đang lái xe đạp quá nhanh)

Should he ride it too fast? (Anh ấy có nên lái xe quá nhanh không?)

No, he shouldn’t (Không, anh ấy không nên) 

Why not? (Tại sao không?)

He may fall off his bike (Anh ấy có thể sẽ ngã xe đạp)

Look at Mary (Hãy nhìn vào Mary)

What’s she doing? (Cô ấy đang làm gì vậy?)

She’s playing with a cat on the street (Cô ấy đang chơi với một con mèo ở trên đường)

Should she play with the cat? (Cô ấy có nên chơi với con mèo?)

No, she shouldn’t (Không, cô ấy không nên)

Why not? (Tại sao không?)

It may scratch her face (Nó có thể cào mặt cô ấy)

Bài 4: Read and do the tasks. (Đọc và làm những nhiệm vụ sau)

Circle the best title (Khoanh tiêu đề đúng nhất)

Tạm dịch đoạn văn:

Ngã là một trong những tai nạn phổ biến có tại trẻ em ngay tại chính ngôi nhà. Em trai và em gái của bạn có thể ngã khỏi giường hoặc sô pha. Cậu ấy hoặc cô bé ấy có thể cũng ngã khỏi cầu thang. Dưới đây là một số cách để có thể giúp em trai và em gái của bạn an toàn:

 • Hãy đảm bảo rằng họ không thể lăn khỏi giường
 • Hãy đảm bảo rằng họ không thể mở cửa sổ
 • Đừng để cho họ tới gần cầu thang
 • Đừng để cho họ đi ra ban công

→ Vậy ý chính của đoạn này muốn nói đến “Cách để ngăn trẻ em bị ngã” cho nên ta chọn đáp án “b”

Read and do the task

Read and do the task

Tick True (T) or False (F)

(1) Babies may roll off a sofa → False

(2) You shouldn’t stop your baby brother and sister when he or she climbs the stairs →  False

(3) You should make sure he or she can’t roll of the bed → True

(4) Do not open any windows at home →  True

(5) Allow him or her to play on the balcony alone sometimes → False

Tick True or False

Tick True or False

Bài 5: Write what may happen (Viết điều có thể xảy ra)

Hướng dẫn điền mẫu câu trả lời

(1) Tony’s playing with a sharp knife. He may cut himself

(2) Linda’s playing with a neighbor’s cat. It may scratch her face

(3) Quan’s riding his bike too fast. He may fall down and break his leg

>>> Đừng quên tham khảo: HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP TIẾNG ANH LỚP 5 UNIT 8 LESSON 1 2 3

Bài 6: Project (Dự án)

Các em học sinh cùng làm một tấm áp phích về những tai nạn xảy ra tại nhà và cách để phòng tránh điều đó. Dự án này các em học sinh sẽ tự thực hiện dưới hướng dẫn của giáo viên.

2. Các cấu trúc hỏi đáp xuất hiện trong bài tiếng Anh lớp 5 Unit 12

Ở phần này, các em sẽ được thao tác kỹ năng nói với đoạn hội thoại ngắn về những tai nạn có thể xảy ra trong nhà và một số điều không nên làm bởi tính nguy hiểm của nó! 

2.1. Hỏi và đáp ai đó đang làm gì

Để đặt ra được câu hỏi và trả lời về việc bản thân đang làm gì, các em sẽ phải sử dụng thì hiện tại tiếp diễn với cấu trúc sau:

What is/ are + S + doing? 

S + am/ is/ are + V_ing + …

Ví dụ: What is he doing? (Anh ấy đang làm gì vậy?)

He is cutting fruits with a knife (Anh ấy đang cắt hoa quả với một con dao)

Hỏi và đáp ai đó đang làm gì

Hỏi và đáp ai đó đang làm gì

2.2. Dặn ai đó không nên làm gì nguy hiểm 

Để dặn ai đó không nên làm gì, các em sẽ cần biết được các từ vựng và động từ để hoàn thành câu trong các trường hợp cố định, nhưng đây là công thức chung:

Don’t + V + S + …

Ví dụ:

 • Don’t run down the stairs (Đừng chạy khi xuống cầu thang)
 • Don’t climb the tree (Đừng trèo cây)

>>> Tham khảo: "CHÌA KHÓA" CHINH PHỤC MỌI BÀI TẬP TIẾNG ANH LỚP 5 UNIT 1

2.3. Khuyên ai đó nên hoặc không nên làm gì

Với cấu trúc câu khuyên nhủ nên làm hoặc không nên làm gì, các em sẽ chủ yếu sử dụng nhóm cấu trúc về Should/ Shouldn’t:

S + should/ shouldn’t + V_inf + …

Ví dụ:

 • Linda should study hard for the exam (Linda nên học bài chăm chỉ cho bài kiểm tra)
 • He shouldn’t ride his bike too fast (Anh ấy không nên lái xe đạp của mình quá nhanh)
Khuyên ai đó nên hoặc không nên làm gì

Khuyên ai đó nên hoặc không nên làm gì

3. Bài tập tiếng Anh lớp 5 Unit 12 mở rộng

Dưới đây là một số dạng bài tập giúp các em luyện thêm nhằm củng cố những kiến thức đã học trong chương trình tiếng Anh lớp 5 Unit 12:

3.1. Bài tập 1: Viết dạng đúng của động từ trong ngoặc

 1. Today, I (play)________ football with my friends
 2. Look! Someone (knock)_______ our door
 3. My mother (buy)_________ some fruits at the market.
 4. My brother (eat)__________ at the moment.
 5. Listen! Our teacher (talk)________
 6. Tom (wear)_________ suit today
 7. Is your dog (eat)__________ candies?
 8. While Linda (do)________ her homework, I (read)_________ book
 9. My cousins (play)___________ chess now
 10. The weather (get)_________ warm this season
Bài tập 1

Bài tập 1

Đáp án:

 1. am playing
 2. is knocking
 3. is buying
 4. is eating
 5. is talking
 6. is wearing 
 7. eating
 8. is doing - am reading 
 9. is playing 
 10. is getting

3.2. Bài tập 2: Nối và hoàn thành các đoạn hội thoại ngắn sau

1. What are you doing?

a. Because, he may fall down and get hurt

2. Why shouldn’t he climb the tree?

b. He shouldn’t do that

3. What are these dogs doing? 

c. Ok, I won’t

4. Tom rides his bike too fast

d. They are eating bones

5. Don’t run down the stairs

e. I am playing badminton 

Đáp án:

1 - e

2 - a

3 - d

4 - b

5 - c

>>> Làm thêm bài tập: BÀI TẬP CHINH PHỤC ĐỀ THI TIẾNG ANH LỚP 5 HỌC KÌ 2

3.3. Bài tập 3: Viết should hoặc shouldn’t trong mỗi trường hợp sau

 1. You__________ eat more candies and cakes.
 2. You__________ride your bike fast
 3. You________ exercise regularly to stay healthy
 4. You_______ study hard for the exam
 5. You_________ waste the food
 6. You __________ listen to your parents
 7. You________climd the tree
 8. You_________ touch the knife
 9. You _____________ clean your room
 10. You _____________ do your homework

Đáp án:

 1. shouldn’t
 2. shouldn’t 
 3. should
 4. should
 5. shouldn’t
 6. should
 7. shouldn’t
 8. shouldn’t
 9. should
 10. should

4. Kết luận

Vậy là chúng ta đã cùng nhau giải hết các bài tập trong chương trình tiếng Anh lớp 5 Unit 12. Với mỗi bài tập đều mang lại những bài học và sự thú vị khác nhau, vì vậy, không còn cách nào khác ngoài việc các em cần chăm chỉ luyện tập nó. Mong rằng với những lý thuyết cũng như hướng dẫn được Tiếng Anh trẻ em BingGo Leaders cung cấp, các em học sinh đã có thể nắm vững Unit 12 và có khả năng thực hành thêm các dạng bài tập khác.

Khoá học tại BingGo Leaders

BingGo Leaders có gì?

KHÓA HỌC KINDERGARTEN

(3 - 5 tuổi)

 • 100% Giáo viên nước ngoài có chứng chỉ giảng dạy kết hợp trợ giảng Việt Nam
 • Giáo trình: Cambridge
 • Tạo môi trường "tắm" ngôn ngữ tiếng Anh ban đầu cho trẻ, không áp lực bài tập.
 • Khơi dậy niềm đam mê với ngôn ngữ mới
 • Làm quen với ngôn ngữ, học chữ cái và phát âm cơ bản

XEM CHI TIẾT

KHÓA HỌC STARTERS

(6 - 7 tuổi)

 • 50% Giáo viên nước ngoài - 50% giáo viên Việt Nam
 • Giáo trình: Cambridge kết hợp SGK
 • Phát triển từ vựng với các chủ đề xoay quanh cuộc sống của con
 • Rèn sự tự tin trong giao tiếp hàng ngày
 • Thành thạo ngữ pháp trình độ Starters khung tham chiếu Châu Âu

XEM CHI TIẾT

KHÓA HỌC MOVERS

(8 - 9 tuổi)

 • 50% Giáo viên nước ngoài - 50% giáo viên Việt Nam
 • Giáo trình: Cambridge kết hợp SGK
 • Mở rộng vốn từ vựng thuộc những đề tài thuộc nhiều đề tài hơn ở giai đoạn trước.
 • Phát triển đồng bộ 4 kỹ năng Nghe - Nói - Đọc - Viết
 • Tăng cường tối đa kỹ năng giao tiếp, rèn luyện thuyết trình bằng tiếng Anh"

XEM CHI TIẾT

KHÓA HỌC FLYERS

(10 - 13 tuổi)

 • 50% Giáo viên nước ngoài - 50% giáo viên Việt Nam
 • Giáo trình: Cambridge kết hợp SGK
 • Bộ từ vựng nâng cao và đa dạng hơn cả về số lượng và chủ đề
 • Các bài tập dạng câu hỏi mở ở phần thi 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc và Viết theo khung Cambridge
 • Bứt phá tiếng Anh, thành thạo giao tiếp, tự tin thuyết trình trước lớp"

XEM CHI TIẾT

NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ

(Đặc biệt TRẢI NGHIỆM HỌC THỬ MIỄN PHÍ tại cơ sở)