Thì hiện tại tiếp diễn lớp 6 từ A-Z: công thức và cách phân biệt với các thì khác

Ở trình độ lớp 6, người ta khuyên rằng bên cạnh học từ vựng thì nắm chắc kiến thức ngữ pháp, nhất là cách sử dụng các thì vô cùng quan trọng. Thì hiện tại tiếp diễn cũng là nhóm kiến thức hay ra thi nhiều trên lớp. 

Chúng ta sẽ tìm hiểu tất cả những thông tin liên quan đến thì hiện tại tiếp diễn lớp 6 trong bài viết ngày hôm nay nhé!

1. Khái niệm thì hiện tại tiếp diễn là gì trong tiếng Anh 6?

Thì hiện tại tiếp diễn, tiếng Anh hay thường gọi là Present Continuous Tense. Tương tự như thì hiện tại đơn, thì hiện tại tiếp diễn cũng thuộc nhóm thì diễn tả những vấn đề ở HIỆN TẠI.

Thì hiện tại tiếp diễn lớp 6 là gì trong tiếng Anh?
Thì hiện tại tiếp diễn lớp 6 là gì trong tiếng Anh?

Một cách khái quát nhất, thì hiện tại tiếp diễn dùng để diễn tả những sự việc, hành động đang diễn ra ngay tại thời điểm nói. Những hành động này vẫn đang tiếp tục, chưa chấm dứt nhưng chỉ mang tính tạm thời trong khoảng thời gian ngắn.

Ví dụ:

 • My mom is cooking in the kitchen for lunch. (Mẹ tôi đang nấu một bữa ăn trưa ở trong bếp).
 • Some boys are playing football in the playground. (Một vài cậu bé đang chơi đá bóng ở dưới sân).

→ Các động từ “nấu ăn” (cooking) hay “đi chơi” (playing) đang diễn ra lúc nói, nhưng sẽ chấm dứt sau một khoảng thời gian. 

2. Công thức thì hiện tại tiếp diễn lớp 6

Tương tự như những thì khác trong tiếng Anh, công thức của thì hiện tại tiếp diễn lớp 6 tồn tại ở 3 thể: khẳng định, phủ định, nghi vấn. Cùng tìm hiểu kỹ về các công thức này ngay dưới đây nhé!

Tổng hợp những công thức của thì hiện tại tiếp diễn lớp 6
Tổng hợp những công thức của thì hiện tại tiếp diễn lớp 6

2.1. Thể khẳng định

Công thức chung của thì hiện tại tiếp diễn ở thể khẳng định là:

S + tobe + V-ing + …

Trong đó, tùy vào từng chủ ngữ mà ta có những công thức cụ thể như sau:

 • Nếu chủ ngữ là He/ She/ It, ta có công thức:

She/He/ It… + is + V-ing + …

 • Nếu chủ ngữ là We/ They/ You/…, ta có công thức:

We/ They/ You… + are + V-ing

 • Nếu chủ ngữ là I, công thức của thì hiện tại tiếp diễn thể khẳng định là:

I + am + V-ing + …

 Ví dụ:

 • She is preparing for her team’s presentation in the library at that moment. (Cô ấy đang chuẩn bị cho bài thuyết trình của nhóm trong thư viện ngay lúc này).
 • The students are discussing human health problems in the Covid-19 pandemic. (Họ đang bàn luận, thảo luận về những vấn đề sức khỏe con người trong đại dịch Covid-19) 

2.2. Thể phủ định

Với thể phủ định, công thức của thì hiện tại tiếp diễn chỉ cần thêm “not” vào sau động từ “tobe”. Cụ thể:

S + tobe (is/am/are) + not + V-ing…

Trong đó:

 • Chủ ngữ là I → tobe “am”
 • Chủ ngữ là he/ she/ it… → tobe “is”
 • Chủ ngữ là they/we/you… → tobe “are”

Một số cách viết tắt động từ thể phủ định của thì hiện tại tiếp diễn như sau:

 • am not → “amn’t”
 • is not → “isn’t”
 • are not → “aren’t”

Ví dụ: 

 • My father isn’t watering the flowers in our garden right now. (Bố tôi đang không có tưới hoa trong vườn ngay bây giờ)
 • Some students aren’t concentrating on the lesson at that moment. (Một vài học sinh không tập trung vào bài học ngay lúc này) 

2.3. Thể nghi vấn

Công thức thì hiện tại tiếp diễn lớp 6 thể nghi vấn tồn tại ở 2 dạng cơ bản: Câu hỏi Yes-No và Câu hỏi “WH”

Dạng nghi vấn

Công thức thì hiện tại tiếp diễn

Ví dụCâu hỏi Yes-No

Tobe (is/are) + S + V-ing…?

Trong đó:

 • Is +  she/he/it
 • Are + you/ they

Trả lời:

 • Yes, S + is/am/are
 • No, S + is/am/are + not

Are you doing your homework now? (Bạn có đang làm bài tập về nhà bây giờ không?)

⇒ Yes, I am. (Có, tôi đang làm)Câu hỏi “WH”

Từ hỏi “WH” + tobe (is/are) + S + V-ing…?

Trả lời: S + tobe (is/am/are) + V-ing…

Trong đó: những từ hỏi bao gồm What, When, Where, Why, Who, How

What are they doing in the living room? (Họ đang làm gì trong phòng khách vậy?)

⇒ They are playing games. (Họ đang chơi games)

3. Thì hiện tại tiếp diễn lớp 6 được sử dụng trong những trường hợp nào?

3.1. Diễn tả một hành động hiện đang diễn ra ngay tại thời điểm nói

Ví dụ:

 • Lan is talking with her friends now. (Lan đang nói chuyện với bạn của cô ấy bây giờ)
 • I am working in the coffee shop at that moment. (Tôi đang làm việc tại một quán cà phê lúc này)
Những trường hợp sử dụng thì hiện tại tiếp diễn trong tiếng Anh
Những trường hợp sử dụng thì hiện tại tiếp diễn trong tiếng Anh

3.2. Một hành động, sự việc đang diễn ra trong khoảng thời gian hiện tại nhưng không nhất thiết phải diễn ra tại lúc nói

Ví dụ: 

 • My sister can’t hang out with her friends. She is studying for her final exam. (Em gái tôi không thể ra đi chơi với bạn của cô ấy. Em ấy đang ôn tập cho bài kiểm tra cuối kỳ) → Nhấn mạnh việc thời gian gần đây “em gái” đang phải ôn tập để kiểm tra, không nhất thiết em gái phải ngồi học ngay lúc đó.
 • Linh has been so busy recently because she is looking for a house to rent. (Linh đang vô cùng bận gần đây vì cô ấy đang phải tìm một ngôi nhà để thuê). → Việc tìm nhà để thuê đang diễn ra trong hiện tại nhưng không nhất thiết phải xảy ra trong lúc nói.

3.3. Chỉ một kế hoạch được lên lịch sẵn sẽ diễn ra trong tương lai

Ví dụ:

 • I booked a ticket from my hometown to Ha Noi yesterday. I am flying to HaNoi the next day. (Tôi đã đặt vé từ quê đến Hà Nội hôm qua. Tôi sẽ bay đến Hà Nội vào ngày tới)
 • My class is traveling together next month. We are planning for this trip. (Lớp tôi sẽ đi du lịch cùng nhau tháng sau. Chúng tôi đang lên lịch cho chuyến đi này)

3.4. Đi cùng với trạng từ “always” để diễn tả một sự việc thường xuyên lặp lại, gây bực mình cho người nói

Ví dụ:

 • My father is always coming home late. (Bố tôi lúc nào cũng về nhà trễ)
 • The boys are always talking loudly in the class. (Những cậu con trai lúc nào cũng nói chuyện rất to trong lớp).

4. Dấu hiệu nhận biết thì hiện tại tiếp diễn lớp 6

Nhận biết thì hiện tại tiếp diễn trong câu vô cùng dễ dàng, chỉ cần bạn tinh mắt để ý đến những cụm từ chỉ thời gian sau đây:

 • Now: bây giờ
 • Right now: Ngay bây giờ
 • At the moment: lúc này
 • At present: hiện tại 
 • Look!: Nhìn kìa!
 • Listen!: Hãy nghe này!
 • Keep silent!: Hãy im lặng nào!
Dấu hiệu nhận biết thì hiện tại tiếp diễn lớp 6 qua trạng từ thời gian
Dấu hiệu nhận biết thì hiện tại tiếp diễn lớp 6 qua trạng từ thời gian

Ví dụ:

 • Look! Some women are running in the rain. (Nhìn kìa! Một vài người phụ nữ đang chạy dưới trời mưa)
 • Keep silent! The teacher is reminding us about some important things. (Im lặng nào! Cô giáo đang nhắc nhở chúng ta về một vài thứ quan trọng)

5. Những trường hợp cần lưu ý khi chia động từ thêm “ing” ở thì hiện tại tiếp diễn lớp 6

Cũng tương tự khi chia động từ “s”, “es” trong thì hiện tại đơn lớp 6, động từ thêm “ing” ở thì hiện tại tiếp diễn cũng được chia dựa trên những nguyên tắc nhất định như sau:

5.1. Thêm đuôi “ing” vào sau động từ trong thì hiện tại tiếp diễn theo một số quy tắc 

Động từ nguyên mẫu

Cách thêm đuôi “ing”

Ví dụ

Có tận cùng là “e”

Bỏ “e” thêm “ing”

concentrate → concentrating (tập trung)

love → loving (yêu)

Có tận cùng là “ee”

Giữ nguyên và thêm “ing”

see → seeing (nhìn)

Có tận cùng là một phụ âm (trừ h, y, w x) và trước phụ âm là một nguyên âm.

Gấp đôi phụ âm rồi sau đó thêm “ing”

stop → stopping (dừng lại)

cut → cutting (cắt)

5.2. Một số động từ nguyên mẫu có cách thêm “ing” cố định, cần học thuộc

Động từ nguyên mẫu

Động từ thêm “ing” của thì hiện tại tiếp diễn

Die (chết)

dying

Lie (nằm)

lying

Tie (buộc, trói)

tying

Panic (làm hoảng sợ)

panicking

5.3. Một số động từ không thể thêm đuôi “ing” (không có hình thức tiếp diễn)

Cách thành lập động từ đuôi “ing” trong thì hiện tại tiếp diễn
Cách thành lập động từ đuôi “ing” trong thì hiện tại tiếp diễn

Động từ không có hình thức tiếp diễn

Ví dụ

Động từ “tobe” (miêu tả trạng thái)

She is angry right now. (Cô ấy đang tức giận bây giờ)

Động từ “have” (chỉ sự sở hữu)

My mom has an expensive bag. (Mẹ tôi có một chiếc túi đắt tiền) 

Động từ chỉ cảm giác (see, hear, taste, smell, feel …)

I feel tired now. (Bây giờ tôi đang thấy mệt) 

Động từ chỉ sự nhận thức (realize, hate, love, know....)

I realize I am fat at present. (Tôi nhận ra tôi béo ở hiện tại)

6. Phân biệt thì hiện tại tiếp diễn lớp 6 với thì hiện tại đơn trong những trường hợp đặc biệt 

Trong phần thì hiện tại tiếp diễn, chúng ta thấy có sự xuất hiện của trạng từ “always”, yếu tố thường xuất hiện trong thì hiện tại đơn. Vậy always trong hai thì này khác nhau như thế nào?

Cách phân biệt “always” trong thì hiện tại đơn và thì hiện tại tiếp diễn lớp 6
Cách phân biệt “always” trong thì hiện tại đơn và thì hiện tại tiếp diễn lớp 6

Thì hiện tại đơn

Thì hiện tại tiếp diễn

“Alway” là trạng từ tần suất, dùng để diễn tả một sự vật, sự việc, hiện tượng LUÔN LUÔN diễn ra, tạo thành một thói quen, hoạt động mang tính thường xuyên.

“Always” cũng là trạng từ thể hiện một hành động, sự việc diễn ra thường xuyên, nhưng việc này GÂY BỰC MÌNH đối với người nói.

Công thức: 

S + always + V(bare/s/es)...

Công thức: 

S + is/am/are + always + V-ing… 

Ví dụ:

My parents alway get up early and do exercise in the morning (Bố mẹ tôi luôn dậy sớm và tập thể dục vào buổi sáng)

Ví dụ:

My brother is always forgetting our house’s key. (Em trai tôi luôn luôn quên chìa khóa nhà).

7. Cách tránh nhầm lẫn giữa thì hiện tại tiếp diễn với thì tương lai gần

Trong bài thì tương lai đơn lớp 6, chúng tôi có đề cập đến thì tương lai gần “be going to” diễn tả một hành động đã lên kế hoạch sẵn trong tương lai. Điều này rất dễ nhầm lẫn với cách sử dụng của thì hiện tại tiếp diễn.

Vì vậy, chúng ta phân biệt hai thì này qua một vài dấu hiệu sau đây:

7.1. Giống nhau

Đều diễn tả một hành động, sự kiện được dự tính sẽ diễn ra trong tương lai, dự định này đã được lên kế hoạch sẵn.

Ví dụ:

 • My family are going out for dinner next weekend. (Gia đình tôi sẽ ra ngoài ăn tối cuối tuần sau)
 • We are going to learn an English course next summer. (Chúng tôi sẽ học một khóa tiếng Anh vào mùa hè sắp tới)

7.2. Khác nhau

Sự khác nhau cơ bản giữa hai thì hiện tại tiếp diễn và thì tương lai gần ở công thức thành lập và hình thái động từ. Các bạn hãy nhớ kỹ 2 công thức sau để tránh nhầm lẫn nhé!

Công thức phân biệt sự khác nhau giữa thì hiện tại tiếp diễn và thì tương lai gần
Công thức phân biệt sự khác nhau giữa thì hiện tại tiếp diễn và thì tương lai gần
 • Thì hiện tại tiếp diễn:

S + tobe (is/am/are) + V-ing + …

 • Thì tương lai gần:

S + tobe (is/am/are) + going to + V(nguyên mẫu) + ...

8. Bài tập củng cố thì hiện tại tiếp diễn lớp 6

Chúng ta đã tìm hiểu rất nhiều kiến thức hay về thì hiện tại tiếp diễn lớp 6. Để nhớ và ứng dụng kiến thức một cách thành thạo, hãy cùng BingGo Leaders làm những bài tập sau nhé!

Bài tập củng cố kiến thức về thì hiện tại tiếp diễn lớp 6
Bài tập củng cố kiến thức về thì hiện tại tiếp diễn lớp 6

Bài tập 1: Chia các động từ trong ngoặc ở thì hiện tại tiếp diễn:

 1. My mother __________________ (buy) some food at the grocery store.
 2. Luke __________________ (not study) Japanese in the library. He’s at home with his friends.
 3. __________________ (she, run) down the street?
 4. My cat __________________ (eat) now.
 5. What __________________ (you, wait) for?
 6. Her students __________________ (not try) hard enough in the competition.
 7. All of Andy’s friends __________________ (have) fun at the party right now.
 8. My neighbors __________________ (travel) around Europe now.
 9. The little girl __________________ (drink) milk.
 10. Listen! Our teacher __________________ (speak).

Bài tập 2: Chia các động từ sau ở dạng đúng nhất (thì hiện tại đơn hoặc thì hiện tại tiếp diễn). 

 1. __________________ (He/ need) to go and see a doctor?
 2. She usually _______________ (wash) the dishes after dinner.
 3. __________________ (your sister/ wear) sunglasses?
 4. He frequently __________________ (do) yoga.
 5. We __________________ (move) to Canada in August.
 6. My son _______________ (not practice) the piano every day.
 7. I __________________ (not like) to take selfies.
 8. Megan _________________ (go) on holiday to Cornwall this summer.
 9. When __________________ (the film/ start)?
 10. I read in the news that they ________________ (build) a new supermarket in town.
 11. Why __________________ (she/ usually/ drive) so slowly?

ĐÁP ÁN:

Bài tập 1:

 1. is buying              2. is not studying             3. Is she running           4. is eating
 2. are you waiting    6. are not trying               7. are having                 8. are traveling
 3. is drinking           10. is speaking 

Bài tập 2:

 1. Did he need
 2. washes
 3. Is your sister wearing
 4. does
 5. are moving
 6. doesn’t practice
 7. don’t like
 8. is going
 9. are building
 10. does she usually drive

9. Tổng kết 

Bài viết hôm nay đã giúp bạn nắm vững những kiến thức quan trọng nhất về thì hiện tại tiếp diễn lớp 6. Học thuộc những kiến thức này và làm đúng bài tập, bạn chắc chắn nắm làm thành tốt các bài kiểm tra tại lớp.

Sau khi học xong về thì hiện tại tiếp diễn, chương trình tiếng Anh 6 sẽ tiếp tục có bài thì quá khứ đơn lớp 6. Nếu bạn muốn học trước, đừng bỏ lỡ bài viết này của BingGo Leaders nhé!

Khoá học tại BingGo Leaders

BingGo Leaders có gì?

NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ

(Đặc biệt TRẢI NGHIỆM HỌC THỬ MIỄN PHÍ tại cơ sở)