ÔN TẬP VỀ ĐẠI LƯỢNG TOÁN LỚP 4: HỆ THỐNG KIẾN THỨC TRONG 5 PHÚT

Trong chương trình toán học lớp 4, các em học sinh sẽ được làm quen với các đại lượng (độ dài, khối lượng, thời gian). Kiến thức này sẽ theo các em mãi về sau, vì thế nắm vững nó ngay từ bây giờ sẽ giúp ta dễ dàng chinh phục các dạng toán. Cùng BingGo Leaders hệ thống kiến thức ôn tập về đại lượng ngay sau đây nhé!

Ôn tập về đại lượng đo độ dài
Cùng BingGo Leaders ôn tập về đại lượng

1. Ôn tập về đại lượng đo độ dài

Ôn tập về đại lượng đo độ dài
Ôn tập về đại lượng đo độ dài

Trong bản đơn vị đại lượng đo độ dài, hai đơn vị đo liền nhau sẽ hơn (kém) nhau gấp 10 lần. Cụ thể:

 • Mỗi đơn vị đo độ dài đều gấp 10 lần đơn vị liền sau
 • Mỗi đơn vị đo độ dài đều kém 1/10 lần đơn vị liền trước

Đơn vị đứng trước luôn lớn hơn đơn vị đứng sau. Trong bảng đại lượng đo độ dài, đơn vị lớn nhất là km và nhỏ nhất là mm

Lớn hơn mét

Mét

Nhỏ hơn mét

km

hm

dam

m

dm

cm

mm

1 km

= 10 hm

= 1000m

1 hm

= 10 dam

= 100 m

1 dam

= 10 m

1 m

= 10 dm

= 100 cm

= 1000 mmm

1 dm

= 10 cm

= 100 mm

1 cm 

= 10 mm

1 mm

= 0,1 cm

2. Ôn tập về đại lượng đo khối lượng

Ôn tập về đại lượng đo khối lượng
Ôn tập về đại lượng đo khối lượng

Trong bản đơn vị đại lượng đo khối lượng, hai đơn vị đo liền nhau sẽ hơn (kém) nhau gấp 10 lần. Cụ thể:

 • Mỗi đơn vị đo độ dài đều gấp 10 lần đơn vị liền sau
 • Mỗi đơn vị đo độ dài đều kém 1/10 lần đơn vị liền trước

Bên cạnh đó:

 • Để đo khối lượng những vật nặng lên đến hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn kg thì người ta thường dùng đơn vị: yến, tạ, tấn. Ví dụ: thay vì nói 1000kg thóc thì sẽ nói 1 tấn thóc.
 • Để đo khối lượng những vật nặng lên đến hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn gam thì người ta dùng đơn vị: hg, dag. Ví dụ: thay vì nói 100g đậu thì sẽ nói 1hg đậu.

Ở đời sống hàng ngày, chúng ta thường dùng các đơn vị tấn, tạ, yến, kg và g hơn là hg và dag. Tuy nhiên trong các bài toán thì các em học sinh sẽ phải sử dụng, chuyển đổi thường xuyên giữa các đại lượng.

Lớn hơn ki-lô-gam

Ki-lô-gam

Nhỏ hơn ki-lô-gam

tấn

tạ

yến

kg

hg

dag

g

1 tấn

= 10 tạ

= 1000 kg

1 tạ

= 10 yến

= 100 kg

1 yến

= 10 kg

1 kg

= 10 hg

= 1000 g

1 hg

= 10 dag

= 100 g

1 dag

= 10 g

1 g

3. Toán lớp 4 ôn tập về đại lượng thời gian

Ôn tập về đại lượng thời gian
Ôn tập về đại lượng thời gian

Thế kỷ

Năm

Tháng 

Tuần

Ngày

Giờ 

Phút 

Giây

= 100 năm

= 12 tháng

= 4 tuần

= 7 ngày

= 24 giờ

= 60 phút

= 60 giây

Các em cần thuộc lòng những công thức quy đổi sau để làm bài tập được nhanh hơn:

 • 1 năm = 12 tháng = 365 ngày
 • 1 năm nhuận = 366 ngày
 • Các tháng có 31 ngày: tháng 1, tháng 3, tháng 5, tháng 7, tháng 8, tháng 10, tháng 12
 • Các tháng có 30 ngày: tháng 4, tháng 6, tháng 9, tháng 11
 • Riêng tháng 2 có 28 ngày vào năm không nhuận và có 29 ngày vào năm nhuận

4. Phương pháp làm các dạng bài tập về đại lượng

Tổng ôn các dạng bài về đại lượng
Tổng ôn các dạng bài về đại lượng

Nhìn chung, đối với chương trình toán học lớp 4, ta sẽ có những dạng bài ôn tập đại lượng sau:

4.1. Dạng 1: Đổi các đơn vị đo đại lượng

Phương pháp giải: Sử dụng bảng đơn vị đo đại lượng và áp dụng đúng quy tắc đổi đại lượng (hai đơn vị liền nhau hơn kém nhau 10 đơn vị)

Bài tập: Đổi các đơn vị đo đại lượng sau

 1. 5 năm = … tháng
 2. 24 tháng = … năm
 3. 5 giờ = … phút
 4. 400 năm = … thế kỷ
 5. 4m 4dm = … dm
 6. 5 tạ 7 yến = … kg

Đáp án:

 1. 5 năm = 5 x 12 tháng = 60 tháng
 2. 24 tháng = 24 : 12 = 2 năm
 3. 5 giờ = 5 x 60 = 300 phút
 4. 400 năm = 400 : 100 = 4 thế kỷ
 5. 4m 4dm = 4 x 10 + 4 = 44dm
 6. 5 tạ 7 yến = 5 x 100 + 7 x 10 = 500 + 70 = 570kg

4.2. Dạng 2: Các phép tính với đơn vị đo đại lượng

Phương pháp giải: 

 • Khi thực hiện các phép tính với đơn vị đo đại lượng, ta thực hiện tương tự phép tính với số tự nhiên sau đó thêm đơn vị đo vào kết quả.
 • Nếu phép tính kèm theo các đơn vị đo khác nhau thì trước hết phải đổi về cùng một đơn vị, sau đó mới thực hiện phép tính.

Bài tập 1: Tính các đại lượng sau

 1. 70hm 5m + 72m =...
 2. 160 phút + 6 giờ =...
 3. 10 năm - 40 tháng =...
 4. 5 tấn 5kg x 10kg =...

Đáp án:

 1. 70hm 5m + 72m = 70 x 100 + 5 +72 = 7077m
 2. 60 phút + 6 giờ = 60 + 6 x 60 = 420 phút
 3. 10 năm - 40 tháng = 10 x 12 - 40 = 80 tháng
 4. 5 tấn 5kg x 10kg = (5 x 1000 + 5) x 10 = 50050kg

Bài tập 2: Một con ngan nặng 3000g, một túi đậu nặng 370g và một bó rau nặng 500g. Hỏi ngan, đậu và rau nặng bao nhiêu gam?

Đáp án: Tổng khối lượng của ngan, đậu và rau là: 3000 + 370 + 500 = 3870 (gam)

4.3. Dạng 3: So sánh các đơn vị đo đại lượng

Phương pháp giải:

 • Nếu cùng đơn vị đo, ta so sánh tương tự như so sánh hai số tự nhiên
 • Nếu khác đơn vị đo, trước hết cần đổi về cùng đơn vị đo, sau đó so sánh tương tự như so sánh hai số tự nhiên

Bài tập 1: So sánh các đại lượng sau:

 1. 2kg 50g … 2050g
 2. 2 giờ 30 phút … 6000 giây
 3. 4km 7dam … 3484m
 4. 5 năm … 84 tháng

Đáp án: 

a. Đổi 2kg 50g = 2 x 1000 + 50 = 2050g

Vậy 2kg 50g = 2050g

b. Đổi 2 giờ 30 phút = 2 x 60 x 60 + 30 x 60 = 9000 giây

Vậy 2 giờ 30 phút > 6000 giây

c. Đổi 4km 7dam = 4 x 1000 + 7 x 10 = 4000 + 70 = 4070m

Vậy 4km 7dam > 3484m 

d. Đổi 80 tháng = 84 : 12 = 7 năm

Vậy 5 năm < 84 tháng

Bài tập 2: Một bao thóc nặng 50kg, một con lợn nặng 55 yến. Hỏi bao thóc hay con lợn nặng hơn?

Đáp án: Đổi 55 yến = 55 x 10 = 550kg

50kg < 550kg

Vậy con lợn nặng hơn bao thóc

4.4. Các bài tập về ôn tập đại lượng

Để việc ôn tập đại lượng được hiệu quả, các em nên thường xuyên làm bài tập để củng cố kiến thức. Dưới đây là những bài tập về đại lượng thường gặp ở chương trình toán lớp 4.

Bài 1: Đổi đơn vị đo khối lượng sau:

Khối lượng

20 tấn 3 tạ

120 yến 30 kg

53kg 210hg

16 tạ 24 yến 80kg

Đổi

= … kg

= … hg

= … dag

= … yến

Bài 2: Đổi đơn vị đo thời gian sau:

Thời gian

4 thế kỷ

20 năm 5 tháng

420 ngày

2 giờ 7 phút

Đổi

= … năm

= … tháng

= … tuần 

= … giây

Bài 3: Đổi đơn vị đo độ dài sau:

Độ dài

60000m

300 dam 30dm

140m 10dm

400mm

Đổi

= … km

= … m

= … cm

= … dm

Bài 4: Một chiếc xe bán tải chở mỗi lần được 600kg quýt. Hỏi 20 lần thì chở được bao nhiêu kg quýt?

5. Kết luận

Trên đây là hệ thống kiến thức ôn tập về đại lượng. Muốn nắm vững dạng kiến thức này thì các em nên thường xuyên luyện bài tập nhiều hơn. Nhớ đón xem những bài tổng hợp kiến thức đầy đủ nhất từ BingGo Leaders nhé.

Tham khảo thêm: Phép nhân phân số lớp 4: Tóm tắt kiến thức trong 5 phút.

Khoá học tại BingGo Leaders

BingGo Leaders có gì?

KHÓA HỌC KINDERGARTEN

(3 - 5 tuổi)

 • 100% Giáo viên nước ngoài có chứng chỉ giảng dạy kết hợp trợ giảng Việt Nam
 • Giáo trình: Cambridge
 • Tạo môi trường "tắm" ngôn ngữ tiếng Anh ban đầu cho trẻ, không áp lực bài tập.
 • Khơi dậy niềm đam mê với ngôn ngữ mới
 • Làm quen với ngôn ngữ, học chữ cái và phát âm cơ bản

XEM CHI TIẾT

KHÓA HỌC STARTERS

(6 - 7 tuổi)

 • 50% Giáo viên nước ngoài - 50% giáo viên Việt Nam
 • Giáo trình: Cambridge kết hợp SGK
 • Phát triển từ vựng với các chủ đề xoay quanh cuộc sống của con
 • Rèn sự tự tin trong giao tiếp hàng ngày
 • Thành thạo ngữ pháp trình độ Starters khung tham chiếu Châu Âu

XEM CHI TIẾT

KHÓA HỌC MOVERS

(8 - 9 tuổi)

 • 50% Giáo viên nước ngoài - 50% giáo viên Việt Nam
 • Giáo trình: Cambridge kết hợp SGK
 • Mở rộng vốn từ vựng thuộc những đề tài thuộc nhiều đề tài hơn ở giai đoạn trước.
 • Phát triển đồng bộ 4 kỹ năng Nghe - Nói - Đọc - Viết
 • Tăng cường tối đa kỹ năng giao tiếp, rèn luyện thuyết trình bằng tiếng Anh"

XEM CHI TIẾT

KHÓA HỌC FLYERS

(10 - 13 tuổi)

 • 50% Giáo viên nước ngoài - 50% giáo viên Việt Nam
 • Giáo trình: Cambridge kết hợp SGK
 • Bộ từ vựng nâng cao và đa dạng hơn cả về số lượng và chủ đề
 • Các bài tập dạng câu hỏi mở ở phần thi 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc và Viết theo khung Cambridge
 • Bứt phá tiếng Anh, thành thạo giao tiếp, tự tin thuyết trình trước lớp"

XEM CHI TIẾT

NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ

(Đặc biệt TRẢI NGHIỆM HỌC THỬ MIỄN PHÍ tại cơ sở)