Đoạn văn tiếng Anh về bảo vệ môi trường - Cách viết kèm bài mẫu

Môi trường và các vấn đề về môi trường là một nội dung nóng hổi hiện nay và thường được các giáo viên đưa thành đề bài để bàn luận trong văn viết. Hôm nay, hãy tìm hiểu về cách để viết một đoạn văn tiếng Anh về bảo vệ môi trường ngay trong bài viết dưới đây. Đừng bỏ lỡ nhé!

1. Dàn bài đoạn văn tiếng Anh về bảo vệ môi trường

Mở bài: Đề cập về nội dung chính (ý chính)sẽ được thể hiện trong suốt đoạn văn.

Thân bài: Dựa vào ý chính mà bạn muốn đề cập đến trong đoạn văn mà bạn có thể triển khai bài với những nội dung sau:

Nêu lý do vì sao phải bảo vệ môi trường

 • Ảnh hưởng đến con người
 • Ảnh hưởng đến hệ sinh thái

Nêu về các giải pháp có thể thực hiện để bảo vệ môi trường

 • Hạn chế/ thay thế việc sử dụng Nilon
 • Trồng cây xanh
Nội dung đề cập đến trong thân bài
Nội dung đề cập đến trong thân bài
 • Sử dụng vật dụng tái tạo được
 • Tiết kiệm nguồn điện, nguồn nước 
 • Tiêu hủy rác đúng cách

Kết bài: Khẳng định lại ý chính một lần nữa hoặc sử dụng câu nói hướng về tương lai - Nếu như con người bảo vệ môi trường,....

2. Bổ sung từ vựng tiếng Anh về bảo vệ môi trường

Để giúp bạn đọc viết được một đoạn văn trôi chảy và hoàn chỉnh hơn, BingGo Leaders sẽ đem đến những từ vựng thường dùng khi viết đoạn văn về bảo vệ môi trường.

 • climate change: biến đổi khí hậu 
 • contaminated (adj): ô nhiễm
 • domestic waste (n): rác thải sinh hoạt
 • energy-efficient (adj): tiết kiệm năng lượng
 • ecosystem (n): hệ sinh thái
 • extinct (adj): tuyệt chủng
 • fertilize (n): phân bón
 • hazardous waste (n): chất thải nguy hại 
 • pesticide (n): thuốc trừ sâu
 • pollution (n): ô nhiễm
 • protect (v): bảo vệ
 • recycle (v): tái tạo
 • environment (n): môi trường
 • degradation (n): suy thoái
 • solution (n): giải pháp
 • affect (v): tác động, ảnh hưởng
 • plastic bag (n): túi nilon

3. Đoạn văn mẫu về bảo vệ môi trường trong tiếng Anh

3.1. Đoạn văn tiếng Anh về bảo vệ môi trường mẫu 1

Environmental protection is a very important action for people to protect their own lives. First, people can protect the environment by changing the habit of using plastic bags as well as items made from plastic with products that are safe for the environment. Products that can replace plastic bags are plastic bags, cloth bags, plastic boxes,...as well as reusable and biodegradable items. In addition, people can also use electric vehicles to reduce gas emissions from gasoline and oil released into the environment every day. Finally, action to protect the environment is also shown by putting garbage in the right place and classifying waste in the right group, reducing water pollution or soil pollution. Environmental pollution and degradation will be reduced if people can start taking these measures today, let's join hands to protect everyone's life and ourselves.

Triển khai theo hướng giải pháp bảo vệ môi trường
Triển khai theo hướng giải pháp bảo vệ môi trường

Dịch:

Bảo vệ môi trường là một việc làm rất quan trọng để con người có thể bảo vệ được cuộc sống của chính mình. Trước tiên, con người có thể bảo vệ môi trường thông qua việc thay đổi thói quen sử dụng túi ni-lông cũng như các vật dụng làm từ ni-lông bằng các sản phẩm an toàn với môi trường. Các sản phẩm có thể thay thế cho túi ni-lông là: túi nhựa, túi vải, hộp nhựa,...cũng như các vật dụng có thể tái sử dụng và dễ phân hủy. Ngoài ra, con người cũng có thể sử dụng các loại xe sử dụng điện để giảm thải lượng khí từ xăng, dầu thải ra môi trường hàng ngày. Cuối cùng, hành động bảo vệ môi trường cũng được thể hiện qua việc bỏ rác đúng nơi quy định và phân loại rác đúng nhóm, làm giảm việc ô nhiễm nước hay ô nhiễm đất. Tình trạng ô nhiễm, suy thoái môi trường sẽ giảm đi nếu con người có thể bắt đầu thực hiện những biện pháp này từ hôm nay,hãy cùng chung tay để bảo vệ cuộc sống của mọi người và cả chính mình.

3.2. Đoạn văn tiếng Anh về bảo vệ môi trường mẫu 2

Environmental pollution and its consequences is a major concern that people need to find a way to solve. The first and most important solution to protect the environment is to raise people's awareness. Although the State has set laws and regulations on environmental protection, some individuals and organizations still do not follow them and continue to negatively impact the environment. Therefore, raising awareness of these individuals and organizations is an effective solution to reduce environmental pollution on a large scale. Besides, we can also protect the environment by taking actions such as planting more trees, limiting the use of chemicals, saving electricity, using green energy, recycling waste, etc... Every small action of each individual makes a big contribution to the protection of the earth and green life.

Đoạn văn về giải pháp bảo vệ môi trường
Đoạn văn về giải pháp bảo vệ môi trường

Dịch:

Ô nhiễm môi trường và những hậu quả của ô nhiễm môi trường là một mối quan ngại lớn mà con người cần phải tìm cách giải quyết. Giải pháp đầu tiên và quan trọng nhất để bảo vệ môi trường đó chính là nâng cao nhận thức của con người. Dù Nhà nước đã đặt ra luật pháp và các quy định về bảo vệ môi trường, một số cá nhân, tổ chức vẫn không tuân theo và tiếp tục tác động đến môi trường một cách tiêu cực. Vì vậy, việc nâng cao nhận thức của các cá nhân, tổ chức này chính là giải pháp hữu hiệu để giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong diện rộng. Bên cạnh đó, ta cũng có thể bảo vệ môi trường thông qua việc thực hiện các hành động như trồng nhiều cây xanh, hạn chế việc sử dụng hóa chất, tiết kiệm điện, sử dụng năng lượng xanh, tái chế rác thải.... Mỗi hành động nhỏ của mỗi cá nhân đều góp một phần lớn vào công cuộc bảo vệ trái đất, bảo vệ cuộc sống xanh.

3.3. Đoạn văn tiếng Anh về bảo vệ môi trường mẫu 3

Environmental protection is one of the actions that people need to take right now. After a long period of human exploitation, aspects of the environment have gradually been affected and degraded. This degradation can directly affect people through various types of pollution, causing people to suffer from respiratory diseases, cardiovascular diseases, or even death. Not only that, but environmental pollution also causes climate change, acid rain, the greenhouse effect, the earth becomes hotter,... and degrades the ecosystem. These negative impacts are getting worse and worse, which is the clearest sign for people realize that they need to start protecting the environment. Or people will gradually lose a peaceful living environment, a stable earth.

Đoạn văn mẫu về lý do bảo vệ môi trường
Đoạn văn mẫu về lý do bảo vệ môi trường

Dịch:

Bảo vệ môi trường là một trong những hành động mà con người cần thực hiện ngay từ bây giờ. Sau khoảng thời gian lâu dài bị khai thác bởi con người, các khía cạnh của môi trường đã dần bị ảnh hưởng và suy thoái. Việc suy thoái này có thể tác động trực tiếp đến con người qua các loại hình ô nhiễm, khiến con người mắc các bệnh về hô hấp, bệnh về tim mạch, hay thậm chí là tử vong. Không những vậy, ô nhiễm môi trường còn gây ra hiện tượng biến đổi khí hậu, mưa axit, hiệu ứng nhà kính, trái đất trở nên nóng hơn,.... và làm suy giảm hệ sinh thái. Những tác động tiêu cực này ngày càng trầm trọng chính là dấu hiệu rõ ràng nhất để con người có thể nhận ra rằng mình cần bắt tay vào việc bảo vệ môi trường. Hoặc là con người sẽ dần mất đi một môi trường sống yên bình, một trái đất ổn định.

4. Lưu ý khi viết đoạn văn tiếng Anh về bảo vệ môi trường hay

Để viết được đoạn văn hay về chủ đề bảo vệ môi trường trong tiếng Anh, trong mỗi luận điểm, người viết nên thêm vào các ví dụ phù hợp với thực tiễn. Điều này giúp đoạn văn thêm phần sống động và luận điểm đó cũng được thể hiện rõ ràng và rành mạch hơn.  

Ngoài ra, để đoạn văn trở nên hoàn chỉnh và dễ đạt điểm cao thì người viết cần đọc lại toàn đoạn văn để tìm ra lỗi sai ngữ pháp, lỗi sai chính tả cũng như tìm ra các ý đang bị mâu thuẫn lẫn nhau. Sau đó chỉnh sửa để đoạn văn được hoàn hảo nhất.

5. Lời kết

Trên đây là những tư liệu, hướng dẫn để bạn đọc có thể xây dựng và viết được một đoạn văn tiếng Anh về bảo vệ môi trường của riêng mình. Hãy luyện tập viết đoạn văn thường xuyên để có thể có được nhiều kinh nghiệm và trau dồi hoàn thiện hơn trong từng đoạn văn nhé.

Tham khảo thêm: Hướng dẫn viết đoạn văn tiếng Anh về ô nhiễm môi trường.

Khoá học tại BingGo Leaders

BingGo Leaders có gì?