FREE DOWNLOAD 50+ ĐỀ THI TIẾNG ANH LỚP 1

Bước vào lớp 1, các bé bắt đầu hành trình khám phá thế giới ngôn ngữ mới, đó chính là tiếng Anh. Để giúp các bé tự tin chinh phục đề thi tiếng Anh lớp 1, Tiếng anh trẻ em BingGo Leaders sẽ cung cấp cho các em kiến thức cũng như hướng dẫn ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho đề thi tiếng Anh lớp 1 học kì 1. Cùng tìm hiểu nhé

1. Đề thi lớp 1 học kỳ 1 có đáp án chi tiết

Các em hãy chuẩn bị sẵn giấy và bút để làm thử các đề thi lớp 1 học kỳ 1 sau cùng BingGo Leaders nhé

Download 50+ đề thi tiếng Anh lớp 1 học kì 1: TẠI ĐÂY

1.1. Đề thi tiếng Anh lớp 1 số 1

Bài tập 1: Circle the correct answer (Khoanh tròn vào đáp án đúng)

1. This is a ____.

A. book

B. pen

C. apple

D. cat

2. My name is ____.

A. Lan

B. ten years old

C. fine, thanks

D. All are correct

3. What color is this?

A. big

B. blue

C. No, I don’t

D. Thank you very much

4. What is this?

A. a dog

B. a cat

C. a teddy bear

D. a cow

5. How old are you?

A. I'm fine.

B. I'm 7 years old.

C. I'm tall

D. All are correct

Đáp án:

 1. D
 2. A
 3. B
 4. D
 5. B

Bài tập 2: Match words with pictures (Nối từ với tranh)

1. apple

a.

2. book 

b.

3. cat

c.

4. dog

d.

5. pen 

e.

Đáp án:

 1. e Apple - Quả Táo
 2. a Book - Quyển Sách
 3. b Cat - Con Mèo
 4. c Dog - Con Chó
 5. d Pen - Ngòi Bút

>> Xem thêm: BÀI TẬP TIẾNG ANH LỚP 1 CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT

Bài tập 3: Color according to instructions (Tô màu theo hướng dẫn)

 1. The apple is red
 2. There are 3 balls
 3. A black cat
 4. Two yellow bird

Đáp án:

 1. The apple is red (Quả táo màu đỏ)
 2. There are 3 balls (Có 3 quả bóng))
 3. A black cat (Một con mèo đen)
 4. Two yellow bird (2 con chim màu vàng)

>> Xem thêm: LỘ TRÌNH HỌC TIẾNG ANH CHO BÉ LỚP 1 BỐ MẸ CẦN BIẾT NGAY TRONG HÔM NAY

1.2. Đề thi tiếng Anh lớp 1 số 2 

Bài tập 1: Color the objects according to the instructions (Tô màu các đồ vật theo hướng dẫn)

 1. The apple is red.
 2. The banana is yellow.
 3. The sky is blue.
 4. The grass is green.

Đáp án:

 1. The apple is red (Quả táo màu đỏ)
 2. The banana is yellow. (Quả chuối màu vàng)
 3. The sky is blue (Bầu trời màu xanh)
 4. The grass is green (Cỏ màu xanh)

Bài tập 2: Choose the correct answer (Chọn đáp án đúng) 

1. What color is your book? 

A. It's red. B. It's big. C. It's a book.

2. What's your favorite animal? 

A. It's a pencil. B. It's a dog. C. It's a ruler.

3. How are you? 

A. I'm fine. B. I'm a student. C. Thanks very much.

4. Where are you from? 

A. I'm from Vietnam. B. I'm 10 years old. C. I'm back from school.

5. What's your name? 

A. My name is Lan. B. I'm fine. C. I'm from Vietnam.

Đáp án:

 1. A
 2. B
 3. A
 4. A
 5. A

Bài tập 3: Match the words with suitable pictures. (Nối các từ với hình ảnh phù hợp)

(a) book

1.

(b) pen

2.

(c) pencil

3.

(d) ruler

4.

Đáp án: 

(a) -4  book - quyển sách

(b) -1 pen - bút

(c) -3 pencil - bút chì

(d) -2 ruler - thước kẻ

>> Xem thêm: TẠI SAO CẦN "XÂY GỐC" CHO CON TRƯỚC KHI CON VÀO LỚP 1?

2. Đề thi lớp 1 học kỳ 2 có đáp án chi tiết

Đối với đề thi tiếng Anh lớp 1 học kỳ 2, các em hãy tham khảo một số mẫu đề sau nhé

Tổng hợp 50+ đề thi tiếng Anh lớp 1 học kì 2, các em bấm : TẢI TẠI ĐÂY

2.1. Đề thi tiếng Anh lớp 1 học kỳ 2 - Đề số 1

Bài tập 1: Match column A and column B (Nối cột A và cột B)

A

B

My name is

Hanoi.

I am

play soccer

I live in

Lan

I have

ten years old.

I like to

a book.

Đáp án:

 1. My name is Lan.
 2. I live in Hanoi.
 3. I am ten years old
 4. I have a book.
 5. I like to play soccer.

>> Xem thêm: [GIẢI ĐÁP] LÀM THẾ NÀO ĐỂ HỌC TIẾNG ANH TRẺ EM LỚP 1 HIỆU QUẢ

Bài tập 2: Arrange the following sentences into complete sentences (Sắp xếp các câu sau thành câu hoàn chỉnh)

 1. is/this/what?
 2. are/you/how?
 3. name/your/what/is?
 4. a/book/this/is.
 5. a/cat/I/have.

>> Xem thêm: CÁCH DẠY CON TẠI NHÀ GIÚP BÉ CÓ NỀN TẢNG KIẾN THỨC TỐT

Đáp án:

 1. What is this?
 2. How are you?
 3. What is your name?
 4. This is a book.
 5. I have a cat.
Luyện tập giải đề thi tiếng Anh lớp 1

Luyện tập giải đề thi tiếng Anh lớp 1 cùng tiếng Anh trẻ em BingGo Leaders

Bài tập 3: Read and answer the following question (Đọc và trả lời câu hỏi sau)

My name is Lan. I am 6 years old. I study at Le Loi primary school and now I live in Hanoi. I like to play with my friends. I have a dog named Max. I love my dog very much, it’s so cute and nice.

Questions (Câu hỏi):

 1. How old is Lan?
 2. Where does Lan live?
 3. What does Lan like to do?
 4. What is the name of Lan's dog?
 5. Why does she love her dog?

Đáp án:

 1. Lan is 6 years old
 2. She lives in Hanoi
 3. She likes to play with her friends
 4. Her dog’s name is Max
 5. Because it’s so cute and nice

>> Xem thêm: TỔNG HỢP KIẾN THỨC CẦN NHỚ VÀ GIẢI BÀI TẬP TIẾNG ANH LỚP 1 UNIT 1

2.2. Đề thi tiếng Anh lớp 1 học kỳ 2 - đề số 2

Bài tập 1: Choose the correct answer (Chọn đáp án đúng)

1. What color is the sky?

A. Red

B. Blue

C. Green

2. What color is a tomato?

A. Red

B. Green

C. Yellow

3. What animal says "meow"?

A. Cat

B. Cow

C. Dog

4. What animal has wings?

A. Cat

B. Cow

D. Bird

5. What do you use to cut paper?

A. Scissors

B. Ruler

C. Eraser

Đáp án:

 1. B
 2. A
 3. A
 4. C
 5. A

Bài tập 2: Arrange the words into complete sentences (Sắp xếp các từ thành câu hoàn chỉnh)

 1. yellow/ is/ My/ banana.
 2. a/ I/ have/ cat.
 3. is/ big/ My/ house.
 4. park/ the/ I/ go/ to/ often.
 5. ice cream/ I/ like/ eat/ to.

Đáp án: 

 1. My banana is yellow.
 2. I have a cat.
 3. My house is big.
 4. I often go to the park.
 5. I like to eat ice cream.

>> Xem thêm: BỘ ĐỀ KIỂM TRA LỚP 1 GIÚP BÉ ĐẠT ĐIỂM CAO TẤT CẢ CÁC MÔN

Bài tập 3: Read the article and answer the following questions (Đọc bài và trả lời câu hỏi các câu hỏi sau)

My name is Lan. I am six years old. I have a big family. I have a father, a mother, a brother and a sister. My father is a doctor. My mother is a teacher. My brother is ten years old. He is a student. My sister is four years old. She is a dancer. I love my family very much.

Question (Câu hỏi):

 1. How old is Lan?
 2. What is Lan's father's job?
 3. What is Lan's mother's job?
 4. How old is Lan's brother?
 5. What is Lan's sister's job?

Đáp án:

 1. Lan is six years old.
 2. Lan's father is a doctor.
 3. Lan's mother is a teacher.
 4. Lan's brother is ten years old.
 5. Lan's sister is a dancer

3. Hướng dẫn ôn luyện đề thi tiếng Anh lớp 1 

BingGo Leaders sẽ hướng dẫn các em ôn luyện để chuẩn bị cho đề thi tiếng Anh lớp 1, các em có thể lưu ý để học tập hiệu quả nhé

3.1. Một số điểm ngữ pháp cần nắm vững

Trong chương trình phục vụ cho đề thi tiếng Anh lớp 1, các em sẽ được học về các điểm ngữ pháp sau:

3.1.1. Hỏi đáp về tên trong đề thi tiếng Anh lớp 1

Cấu trúc:

 • What is your name? (Tên bạn là gì?) => Trả lời: My name is... (Tên tôi là...) 

Ví dụ: What is your name? => My name is Lan.

Cách hỏi tên đầy đủ:

 • What is your full name? (Tên đầy đủ của bạn là gì?) => My full name is... (Tên đầy đủ của tôi là...)

Ví dụ: What is your full name? => My full name is Nguyen Thi Lan..

3.1.2. Hỏi đáp về tuổi tác trong đề thi tiếng Anh lớp 1

Để hỏi đáp về tuổi tác trong đề thi tiếng Anh lớp 1, các em có thể tham khảo cấu trúc sau: 

 • How old are you? (Bạn bao nhiêu tuổi?)

=> I am + số tuổi + years old. (Tôi + số tuổi + tuổi.)

Ví dụ: How old are you? => I am 6 years old. / I'm 6.

Cách hỏi tên đầy đủ trong đề thi tiếng Anh lớp 1

>> Xem thêm: CÁCH HỎI ĐƯỜNG VÀ CHỈ ĐƯỜNG BẰNG TIẾNG ANH 

3.1.3. Hỏi đáp về sở thích trong đề thi tiếng Anh lớp 1

Cấu trúc hỏi về sở thích như sau:

 • What do you like to do? (Bạn thích làm gì?)
 • What are your hobbies? (Sở thích của bạn là gì?)

Để trả lời, các em sử dụng cấu trúc sau:

 • I like to ... (Tôi thích ...)
 • My hobbies are ... (Sở thích của tôi là ...)

Ví dụ:

What do you like to do in your free time? (Bạn thích làm gì trong thời gian rảnh?)

Trả lời: I like to play with my friends and read books. (Tôi thích chơi với bạn bè và đọc sách.)

3.1.4. Hỏi đáp về màu sắc trong đề thi tiếng Anh lớp 1

Để hỏi về màu sắc của một vật trong tiếng Anh lớp 1, các em có thể sử dụng cấu trúc:

 • What color is + [tên đồ vật]?

Ví dụ:

What color is your book? (Sách của bạn màu gì?)

What color are your shoes? (Giày của bạn màu gì?)

Để trả lời câu hỏi về màu sắc, các em sử dụng cấu trúc:

 • It is/They are + [màu sắc]

Ví dụ:

My book is red. (Sách của tôi màu đỏ.)

My shoes are black. (Giày của tôi màu đen.)

>> Xem thêm: BỎ TÚI 20 MẪU CÂU CHÀO HỎI TIẾNG ANH ĐƠN GIẢN, DỄ NHỚ

3.2. Một số lưu ý giúp bé ôn luyện hiệu quả

Để giúp các bé ôn luyện hiệu quả hơn tại nhà, hãy tham khảo một số mẹo học sau nhé

3.2.1. Ôn tập kiến thức cơ bản

Để làm tốt bài thi thì việc nắm chắc các kiến thức căn bản học trong chương trình lớp 1 là điều không thể thiếu.

 • Các em cần nắm vững các mẫu câu, bảng chữ cái, cách đánh vần và phát âm các từ vựng tiếng Anh cơ bản.
 • Ôn tập các dạng bài tập thường gặp trong đề thi tiếng Anh lớp 1

3.2.2. Luyện tập với đề thi thử

Luyện tập làm đề thi thử để đánh giá mức độ hiểu bài và khả năng làm bài thi của bản thân. Bố mẹ có thể tìm kiếm các đề thi thử trên website Tiếng Anh trẻ em BingGo Leaders hoặc mua sách bài tập tiếng Anh lớp 1 để ôn tập thêm. Sau khi các bé làm bài thi thử, bố mẹ cần hướng dẫn bé sửa lỗi sai và giải thích cho bé hiểu cách làm bài thi hiệu quả.

>> Xem thêm: BÀI TẬP TIẾNG ANH LỚP 1 CÓ ĐÁP ÁN

3.3.3. Tạo môi trường học tập vui vẻ

Bé sẽ tiếp thu kiến thức tốt hơn khi học tập trong môi trường vui vẻ và thoải mái. Bố mẹ có thể chơi các trò chơi tiếng Anh với bé, cho bé xem phim hoạt hình tiếng Anh hoặc hát các bài hát tiếng Anh cho bé nghe.

3.2.4. Khuyến khích và động viên bé

Bố mẹ cần khuyến khích và động viên bé khi bé học tập tốt và cũng cần khen ngợi bé khi bé cố gắng hết sức, dù kết quả bài thi có như thế nào. Điều quan trọng là giúp bé tạo dựng sự tự tin và niềm yêu thích với môn tiếng Anh.

>> Xem thêm: TIẾT LỘ 6 KỸ NĂNG CẦN CÓ CHO VIỆC HỌC TIẾNG ANH LỚP 1 CỦA TRẺ

4. Lời kết

Hy vọng với những chia sẻ chi tiết trên đây, bài viết đã cung cấp cho các bậc phụ huynh và các em học sinh lớp 1 hướng dẫn ôn tập hiệu quả để chinh phục đề thi tiếng Anh lớp 1 học kì 1. Hãy kiên trì luyện tập và áp dụng các phương pháp phù hợp để tự tin đạt kết quả cao trong kỳ thi quan trọng này. Bên cạnh những tài liệu và phương pháp ôn tập được đề cập trong bài viết, các em có thể tham khảo thêm các nguồn tài liệu bổ trợ khác như sách bài tập, sách tham khảo hoặc website tiếng Anh trẻ em BingGo Leaders. Chúc các em ôn tập hiệu quả và đạt kết quả cao trong kỳ thi Tiếng Anh sắp tới!

Khoá học tại BingGo Leaders

BingGo Leaders có gì?

KHÓA HỌC KINDERGARTEN

(3 - 5 tuổi)

 • 100% Giáo viên nước ngoài có chứng chỉ giảng dạy kết hợp trợ giảng Việt Nam
 • Giáo trình: Cambridge
 • Tạo môi trường "tắm" ngôn ngữ tiếng Anh ban đầu cho trẻ, không áp lực bài tập.
 • Khơi dậy niềm đam mê với ngôn ngữ mới
 • Làm quen với ngôn ngữ, học chữ cái và phát âm cơ bản

XEM CHI TIẾT

KHÓA HỌC STARTERS

(6 - 7 tuổi)

 • 50% Giáo viên nước ngoài - 50% giáo viên Việt Nam
 • Giáo trình: Cambridge kết hợp SGK
 • Phát triển từ vựng với các chủ đề xoay quanh cuộc sống của con
 • Rèn sự tự tin trong giao tiếp hàng ngày
 • Thành thạo ngữ pháp trình độ Starters khung tham chiếu Châu Âu

XEM CHI TIẾT

KHÓA HỌC MOVERS

(8 - 9 tuổi)

 • 50% Giáo viên nước ngoài - 50% giáo viên Việt Nam
 • Giáo trình: Cambridge kết hợp SGK
 • Mở rộng vốn từ vựng thuộc những đề tài thuộc nhiều đề tài hơn ở giai đoạn trước.
 • Phát triển đồng bộ 4 kỹ năng Nghe - Nói - Đọc - Viết
 • Tăng cường tối đa kỹ năng giao tiếp, rèn luyện thuyết trình bằng tiếng Anh"

XEM CHI TIẾT

KHÓA HỌC FLYERS

(10 - 13 tuổi)

 • 50% Giáo viên nước ngoài - 50% giáo viên Việt Nam
 • Giáo trình: Cambridge kết hợp SGK
 • Bộ từ vựng nâng cao và đa dạng hơn cả về số lượng và chủ đề
 • Các bài tập dạng câu hỏi mở ở phần thi 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc và Viết theo khung Cambridge
 • Bứt phá tiếng Anh, thành thạo giao tiếp, tự tin thuyết trình trước lớp"

XEM CHI TIẾT

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ

( Số lượng quà tặng có hạn )

Khuyến mãi sắp kết thúc

Đăng ký ngay