CÁCH TÍNH DIỆN TÍCH HÌNH CHỮ NHẬT LỚP 3 - ĐỪNG ĐỂ "RƠI ĐIỂM"

Cách tính diện tích hình chữ nhật lớp 3 là nội dung quan trọng trong bộ môn Toán hình của cấp bậc Tiểu học. Tuy nhiên, còn nhiều bạn học sinh dễ bị quên kiến thức đã học trước đó. Để đơn giản hóa nội dung bài học, các em có thể tham khảo những kiến thức và vận dụng vào giải bài tập. 

Ôn tập diện tích hình chữ nhật lớp 3
Ôn tập diện tích hình chữ nhật lớp 3

Công thức tính diện tích hình chữ nhật lớp 3, được BinGo Leaders biên soạn và đăng tải trong bài viết này. Dưới đây là những nội dung chi tiết, các em tham khảo để ôn tập lại kiến thức và công thức tính diện tích hình chữ nhật lớp 3 nhé.  

1. Kiến thức cần biết khi tính diện tích hình chữ nhật lớp 3

Để vận dụng quy tắc tính diện tích hình chữ nhật lớp 3, trước tiên cần tìm hiểu các định nghĩa, khái niệm liên quan trong bài. Học sinh cần nhận biết hình chữ nhật và diện tích là gì, từ đó mới có căn cứ để giải các bài tập. 

 • Định nghĩa hình chữ nhật: Hình chữ nhật trong hình học Euclid là một hình tứ giác có gồm có bốn góc vuông, có các chiều dài bằng nhau và chiều rộng dài bằng nhau. Nếu trong một hình chữ nhật có số đo là 20 thì chiều dài kia cũng là 20. 
 • Khái niệm diện tích: Diện tích của một hình là độ lớn của mặt phẳng giới hạn bởi hình đó. 
 • Diện tích hình chữ nhật: là phần mặt phẳng có thể nhìn thấy của hình chữ nhật. Nói cách khác, diện tích hình chữ nhật là tích của tất cả 4 góc vuông trong một hình. 
Tìm hiểu lý thuyết về diện tích hình chữ nhật
Tìm hiểu lý thuyết về diện tích hình chữ nhật

Bên cạnh các khái niệm, định nghĩa trên, các bạn học sinh cần phải lưu ý những vấn đề sau đây:

 • Đơn vị đo các đại lượng chiều dài, chiều rộng của hình chữ nhật phải có cùng đơn vị đo. Nếu đề bài toán cho đơn vị đo khác nhau, trước khi tính diện tích hình chữ nhật lớp 3, cần thực hiện phép quy đổi, sao cho các đại lượng cùng đơn vị.
 • Đơn vị đo của diện tích sau khi giải ra đáp số sẽ làcm². Vì vậy, sau khi tính được diện tích hình chữ nhật lớp 3, lưu ý phải thêm đơn vị cm² vào thì kết quả mới đúng. 

2. Công thức tính diện tích hình chữ nhật

Để tính diện tích hình chữ nhật lớp 3, ta cần chia nhỏ hình chữ nhật thành các hình vuông nhỏ có diện tích bằng cm² . Lúc này ta có: 

 • Diện tích hình chữ nhật sẽ bằng tổng của tất cả các hình vuông được chia có diện tích bằng 1cm2
 • Tổng của các hình vuông có diện tích 1cm² = số hình vuông ở hàng ngang x số hình vuông ở hàng dọc (chiều dài x chiều rộng)

Từ đó suy ra, công thức tính diện tích hình chữ nhật lớp 3: 

 • Muốn tính diện tích hình chữ nhật lớp 3, ta lấy chiều dài nhân với chiều rộng: S = a x b

Dựa vào công thức trên, ta có công thức suy rộng: 

 • Tính chiều dài hình chữ nhật: chiều dài = diện tích : chiều rộng (a = S : b)
 • Tính chiều rộng hình chữ nhật: chiều rộng = diện tích : chiều dài (b = S : a) 

Trong đó: 

 • S: là diện tích hình chữ nhật
 • a: là chiều dài của hình chữ nhật
 • b: là chiều rộng của hình chữ nhật 

Ví dụ: Cho hình chữ nhật ABCD, biết chiều dài là 10 cm và chiều rộng là 5cm. Tính tính diện tích, chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật ABCD.  

Giải: Áp dụng công thức tính diện tích hình chữ nhật lớp 3, ta có: 

Diện tích hình chữ nhật ABCD là: 

10 x 5= 50cm²

Đáp số: 50cm²

3. Các dạng bài tập về diện tích hình chữ nhật

Trong Toán học, sẽ có rất nhiều dạng bài tập yêu cầu tính diện tích của hình chữ nhật khác nhau. Song, ở cấp bậc Tiểu học, các bé sẽ chủ yếu được học hai dạng cơ bản tính diện tích hình chữ nhật lớp 3 sau đây: 

3.1. Tính diện tích hình chữ nhật khi biết chiều dài và chiều rộng

Đối với dạng bài tập này, được coi là kiểu bài tập cơ bản nhất khi yêu cầu tính diện tích hình chữ nhật lớp 3. Đề bài thường sẽ cho biết thông tin số đo của chiều dài và chiều rộng, sau đó học sinh sẽ tính diện tích của hình chữ nhật đó. 

Để giải quyết được bài tập, các bạn học sinh chỉ cần làm một bước đơn giản, chính là áp dụng công thức: S = a x  b vào là có thể giải được bài toán và cho ra kết quả chính xác. 

Giải các dạng bài tập tính diện tích hình chữ nhật lớp 3
Giải các dạng bài tập tính diện tích hình chữ nhật lớp 3

Ví dụ: Bài toán cho một hình chữ nhật có chiều dài là 8cm và chiều rộng là 5cm. Hãy tính diện tích của hình chữ nhật. 

Giải: Áp dụng công thức tính diện tích hình chữ nhật lớp 3 S = a x  b , ta được: 

8 x 5 = 40cm²

Đáp số: 40cm²

3.2. Tính một cạnh của hình chữ nhật khi biết các thông số

Dạng tính cạnh sẽ ngược lại với dạng tính diện tích, bài toán sẽ cho biết các thông số về diện tích và một cạnh của hình chữ nhật. Sau đó, yêu cầu các bạn tìm ra đáp án của cạnh còn lại. 

Dựa vào công thức tính cạnh chiều dài, chiều rộng mà BingGo Leaders đã cung cấp ở nội dung phía trên. Khi giải, các bạn cũng sẽ áp dụng theo công thức đó để giải được bài tập: 

 • Chiều dài = diện tích : chiều rộng 
 • Chiều rộng = diện tích : chiều dài 

Ví dụ: Cho một căn phòng hình chữ nhật, biết diện tích của căn phòng là 20cm và chiều rộng của căn phòng là 4 cm. Hãy tính chiều dài của căn phòng đó. 

Giải: Áp dụng công thức tính diện tích hình chữ nhật lớp 3 S = a x b, ta có: 

20 : 4 = 5cm²

Đáp số: 5cm²

4. Hướng dẫn giải bài tập cách tính diện tích hình chữ nhật

4.1. Giải bài tập toán Sách giáo khoa

Bài tập 1 (sách giáo khoa Toán lớp 3 trang 152): Viết vào ô trống (theo mẫu)

Tìm diện tích hình chữ nhật cho hai câu hỏi dưới đây: 

Chiều dài

5cm

10cm

32cm

Chiều rộng

3cm

4cm

8cm

Diện tích hình chữ nhật

5 × 3 = 15 (cm2)

?

?

Lời giải

Chiều dài 

5cm

10cm

32cm

Chiều rộng

3cm

4cm

8cm

Diện tích hình chữ nhật

5 × 3 = 15 (cm²)

10 × 4 = 40 (cm²

)

32 × 8 = 256 (cm²)

Bài tập 2 (sách giáo khoa Toán lớp 3 trang 152): 

Một miếng bìa hình chữ nhật có chiều rộng 5cm, chiều dài 14cm. Tính diện tích miếng bìa đó

Lời giải

Diện tích miếng bìa hình chữ nhật là :

Áp dụng công thức S = a x b ta được: 14 x 5 = 70 (cm²)

Đáp số: 70 cm2

Bài tập 3 (sách giáo khoa Toán lớp 3 trang 152): Tính diện tích hình chữ nhật

a) Chiều dài 5cm ; chiều rộng 3cm

b) Chiều dài 2dm ; chiều rộng 9cm

Lời giải: 

a) Diện tích hình chữ nhật là: 

Áp dụng công thức S = a x b ta được: 5 x 3 = 15 (cm²)

Đáp số: 15 (cm²)

b) Diện tích hình chữ nhật là: 

Đổi 2dm = 20cm 

Áp dụng công thức S = a x b ta được: 20 x 9 = 180 (cm²)

Đáp số: 180 (cm²)

4.2. Giải bài tập trắc nghiệm củng cố

Hãy khoanh vào đáp án đúng nhất của các bài tập dưới đây: 

Câu 1: Diện tích của hình chữ nhật ATGX có chiều dài là 10cm, chiều rộng là 5cm là: 

 1. 20cm²
 2. 40cm²
 3. 50cm²
 4. 60cm²

Câu 2: Diện tích của một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài là 20cm, có chiều rộng là 10cm: 

 1. 30cm²
 2. 50cm²
 3. 100cm²
 4. 200cm²

Câu 3: Diện tích của hình chữ nhật có chiều dài 4dm và chiều rộng 15cm là:

 1. 600cm²
 2. 61cm²
 3. 61dm²
 4. 610dm²

Câu 4: Một căn phòng hình chữ nhật có chiều dài là 24cm, chiều rộng bằng ½ chiều dài. Diện tích của căn phòng hình chữ nhật này là: 

 1. 288cm²
 2. 162cm²
 3. 324cm²
 4. 160cm

Câu 5: Một chiếc hộp hình chữ nhật có chiều rộng 5 và diện tích bằng 50cm². Chiều dài của hình chữ nhật là:

 1. 15cm
 2. 8cm
 3. 10cm
 4. 14cm

Câu 6: Một tấm vải hình chữ nhật có diện tích 500cm² và có chiều dài là 5dm. Tính chiều rộng của hình chữ nhật. 

 1. 15cm
 2. 1dm
 3. 30cm
 4. 50cm 

Đáp án trắc nghiệm diện tích hình chữ nhật lớp 3:

Câu 1: C Câu 2: D Câu 3: A

Câu 4: A Câu 5: C Câu 6: B

5. 2 bài giảng trực tuyến diện tích hình chữ nhật lớp 3 dễ hiểu nhất

Để nắm chắc hơn kiến thức diện tích hình chữ nhật lớp 3, BingGo gợi ý các bạn tham khảo thêm các bài giảng trực tuyến của một số thầy cô. Những bài giảng này đã được chọn lọc kỹ càng, có đính kèm link dành cho các bạn vào học nhanh chóng hơn. 

5.1. Diện tích hình chữ nhật - Toán lớp 3 - Cô Nguyễn Thị Điềm

Kênh VietJack chắc hẳn là kênh trực tuyến quen thuộc với mỗi bạn học sinh, BingGo đề xuất video này của cô Nguyễn Thị Điềm là bài giảng chất lượng nhất về diện tích hình chữ nhật lớp 3.

Học Toán cùng cô Điềm qua bài giảng đầy thú vị
Học Toán cùng cô Điềm qua bài giảng đầy thú vị

Bài giảng này cô sẽ giúp các bạn tổng hợp toàn bộ kiến thức về định nghĩa, các tính chất,... kiến thức trọng tâm bài Diện tích hình chữ nhật của chương trình Toán lớp 3 và dạng bài tập liên quan. Qua video này, cô Nguyễn Thị Điềm cũng sẽ giải tất cả các bài tập của bài học này trong sách.

5.2. Diện tích hình chữ nhật - Toán lớp 3 - Thầy Lê Quang Khải

Trong video bài giảng này, thầy Lê Quang Khải đã tổng hợp kiến thức chuyên đề hình học về bài toán về chu vi, diện tích hình chữ nhật và hình vuông. Cụ thể hơn, các bạn có thể theo dõi từ 5 đến 11 phút là thời gian thầy giảng bài tập diện tích hình chữ nhật lớp 3 nhé. 

6. Kết luận

Trên đây, BingGo Leaders đã chia sẻ xong bài diện tích hình chữ nhật lớp 3. Hy vọng với những kiến thức này sẽ là tài liệu hữu ích giúp cho các em học sinh nâng cao trình độ cũng như khả năng học Toán lớp 3. Ngoài ra, mời các em tham khảo thêm bài [ÔN TẬP] cách tính diện tích hình thoi dễ hiểu cho học sinh lớp 4 để ôn tập nhé.

Khoá học tại BingGo Leaders

BingGo Leaders có gì?

KHÓA HỌC KINDERGARTEN

(3 - 5 tuổi)

 • 100% Giáo viên nước ngoài có chứng chỉ giảng dạy kết hợp trợ giảng Việt Nam
 • Giáo trình: Cambridge
 • Tạo môi trường "tắm" ngôn ngữ tiếng Anh ban đầu cho trẻ, không áp lực bài tập.
 • Khơi dậy niềm đam mê với ngôn ngữ mới
 • Làm quen với ngôn ngữ, học chữ cái và phát âm cơ bản

XEM CHI TIẾT

KHÓA HỌC STARTERS

(6 - 7 tuổi)

 • 50% Giáo viên nước ngoài - 50% giáo viên Việt Nam
 • Giáo trình: Cambridge kết hợp SGK
 • Phát triển từ vựng với các chủ đề xoay quanh cuộc sống của con
 • Rèn sự tự tin trong giao tiếp hàng ngày
 • Thành thạo ngữ pháp trình độ Starters khung tham chiếu Châu Âu

XEM CHI TIẾT

KHÓA HỌC MOVERS

(8 - 9 tuổi)

 • 50% Giáo viên nước ngoài - 50% giáo viên Việt Nam
 • Giáo trình: Cambridge kết hợp SGK
 • Mở rộng vốn từ vựng thuộc những đề tài thuộc nhiều đề tài hơn ở giai đoạn trước.
 • Phát triển đồng bộ 4 kỹ năng Nghe - Nói - Đọc - Viết
 • Tăng cường tối đa kỹ năng giao tiếp, rèn luyện thuyết trình bằng tiếng Anh"

XEM CHI TIẾT

KHÓA HỌC FLYERS

(10 - 13 tuổi)

 • 50% Giáo viên nước ngoài - 50% giáo viên Việt Nam
 • Giáo trình: Cambridge kết hợp SGK
 • Bộ từ vựng nâng cao và đa dạng hơn cả về số lượng và chủ đề
 • Các bài tập dạng câu hỏi mở ở phần thi 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc và Viết theo khung Cambridge
 • Bứt phá tiếng Anh, thành thạo giao tiếp, tự tin thuyết trình trước lớp"

XEM CHI TIẾT

NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ

(Đặc biệt TRẢI NGHIỆM HỌC THỬ MIỄN PHÍ tại cơ sở)