Cách tính chu vi hình tam giác kèm ví dụ và bài tập ứng dụng

Hôm nay, hãy cùng tìm hiểu về một số công thức, cách tính chu vi hình tam giác cơ bản, tam giác cân, tam giác vuông,... chỉ trong bài viết dưới đây của BingGo Leaders. Những công thức này đã được tổng hợp và biên soạn một cách logic để giúp các em học sinh dễ dàng hiểu bài hơn.

1. Cách tính chu vi các hình tam giác

1.1. Hướng dẫn cách tính chu vi hình tam giác cơ bản

Cách để tính chu vi hình tam giác cơ bản
Cách tính chu vi hình tam giác cơ bản

Hình tam giác cơ bản là loại hình có 3 cạnh với các độ dài khác nhau. Cách tính chu vi hình tam giác cơ bản này dựa theo công thức sau:

P = a + b + c

Giải nghĩa ký hiệu:

 • P được ký hiệu là chu vi của hình tam giác
 • a, b, c được ký hiệu lần lượt là độ dài các cạnh của hình tam giác

=> Từ đây ta có thể rút ra được định nghĩa chung của cách tính chu vi hình tam giác là bằng tổng của 3 cạnh.

Bài tập ví dụ: Cho hình tam giác có độ dài của các cạnh AB, AC và BC lần lượt là 5cm, 8cm và 10cm. Tính chu vi của hình tam giác.

Chu vi của hình tam giác là: 

5 + 8 + 10 = 23 (cm)

Đáp số: 23 cm.

Cách tính nửa chu vi của hình tam giác:

Ngoài ra, một số bài toán sẽ yêu cầu tính nửa chu vi hình tam giác nên các em có thể áp dụng công thức sau:

Nửa chu vi của hình tam giác bằng: P : 2 = (a+b+c) : 2

Bài tập ví dụ: Cho hình tam giác có độ dài của các cạnh là 3cm , 7cm và cạnh còn lại là 12cm. Hãy tính chu vi và nửa chu vi của hình tam giác.

Chu vi của hình tam giác là:

3 + 7 + 12 = 22 (cm)

Nửa chu vi của hình tam giác là:

22 : 2 = 11 (cm)

Đáp số: Chu vi hình tam giác bằng 22

Nửa chu vi bằng 11.

1.2. Hướng dẫn cách tính chu vi hình tam giác đều

Đặc điểm của hình tam giác đều là 3 cạnh bằng nhau. Vì vậy người ta đã đưa ra một công thức rút ngắn để giúp các em có thể tính chu vi của hình tam giác đều nhanh hơn.

P = 3.a

Hình tam giác đều
Hình tam giác đều

Giải nghĩa ký hiệu:

 • P được ký hiệu là chu vi 
 • a là độ dài một cạnh của hình tam giác đều

Bài tập ví dụ: Cho một hình tam giác đều có độ dài của 1 cạnh bằng 3cm. Hãy tìm chu vi của hình tam giác đều.

Chu vi hình tam giác đều là: 

3 x 3 = 9 (cm)

Đáp số: 9 cm.

1.3. Hướng dẫn cách tính chu vi hình tam giác cân

Hình tam giác cân cũng có đặc điểm đặc biệt đó chính là có 2 góc và 2 cạnh bằng với nhau. Nên bên cạnh việc sử dụng công thức tính thông thường, các em học sinh có thể áp dụng công thức sau:

P = 2.a + c 

Giải nghĩa ký hiệu:

 • P được ký hiệu là chu vi 
 • a là ký hiệu của một trong hai cạnh có độ dài bằng nhau
 • c được ký hiệu là của độ dài còn lại trong hình tam giác
Công thức tính của hình tam giác cân
Hình tam giác cân

Bài tập ví dụ: Cho hình tam giác cân có độ dài AB = AC = 5 cm, độ dài của BC = 7 cm. Hãy tính chu vi của hình tam giác trên. 

Chu vi của hình tam giác cân là: 

2 x 5 + 7 = 17 (cm)

Đáp số: 17 cm.

2. Các dạng toán tính chu vi hình tam giác

2.1. Dạng toán 1: Tính chu vi khi đã biết được độ dài của 3 cạnh tam giác

Hướng dẫn cách làm: Áp dụng công thức tính chu vi bằng tổng độ dài 3 cạnh hoặc các công thức rủ ngắn (tùy trường hợp) để giải bài toán.

Đề bài: Cho hình tam giác có độ dài của các cạnh là 5 cm ,8 cm và 9cm. Tính chu vi hình tam giác trên.

Chu vi hình tam giác là:

5 + 8 + 11 = 23 (cm)

Đáp số: 23 cm.

2.2. Dạng toán 2: Tính chu vi hình tam giác khi biết độ dài của 1 hoặc 2 cạnh và thông tin của cạnh còn lại

Hướng dẫn cách làm: 

 • Bước 1: Thực hiện phép tính phù hợp để tìm chiều dài của cạnh còn thiếu dựa trên thông tin đã cho.
 • Bước 2: Tính chu vi của hình tam giác.

Đề bài: Cho hình tam giác với độ dài cạnh AB = 6cm, AC = 7cm. Độ dài của cạnh BC gấp đôi với độ dài của cạnh AB. Hãy tính chu vi của hình tam giác này.

Độ dài của cạnh BC là: 

6 x 2 = 12 cm 

Chu vi của hình tam giác là: 

6 + 7 + 12 = 25 (cm)

Đáp số: 25 cm.

Các dạng toán thực hành tính chu vi hình tam giác
Các dạng toán thực hành tính chu vi hình tam giác

2.3. Dạng toán 3: Tính chu vi của hình tam giác, biết độ dài của một cạnh tam giác và tổng độ dài của các cạnh còn lại

Hướng dẫn cách làm: 

 • Bước 1: Tính tổng độ dài của 2 cạnh còn lại của hình tam giác.
 • Bước 2 : Cộng tổng độ dài 2 cạnh vừa tìm được với độ dài của cạnh cho sẵn để tìm được chu vi ( vì chu vi hình tam giác bằng tổng 3 cạnh).

Đề bài: Cho hình tam giác với độ dài của cạnh AB = 4cm. Tổng độ dài của còn lại là BC và AC lớn hơn độ dài của AB 7 cm. Tính chu vi của hình tam giác.

Tổng độ dài 2 cạnh AC và BC là: 

4 + 7 = 11 (cm)

Chu vi của hình tam giác là: 

11 + 4 = 15 (cm)

Đáp số: 15cm.

3. Bài tập thực hành luyện tập về cách tính chu vi hình tam giác

Bài tập 1: Cho các hình tam giác với độ dài của các cạnh như sau:

 1. AB = 5 cm, BC = 9 cm, AC = 6 cm 
 2. AB = 10 cm, BC = 13 cm, AC = 8 cm
 3. AB = 8 cm, BC = 16 cm, AC = 20 cm

=> Hãy tính chu vi của các hình tam giác trên.

Bài tập 2: Cho hình tam giác với độ dài của cạnh BC = 7 cm. Độ dài của AC nhiều hơn BC 2 cm và độ dài của AB gấp đôi độ dài của AC. Hãy tính chu vi hình tam giác.

Bài tập 3: Cho hình tam giác với độ dài của cạnh AC = 9 cm. Tổng độ dài của BC và AB nhỏ hơn độ dài của AC 1 cm. Hãy tính chu vi của hình tam giác.

Đáp án

Bài tập 1:

 1. Chu vi hình tam giác 1 là: 20 cm
 2. Chu vi hình tam giác 2 là: 21 cm
 3. Chu vi hình tam giác 3 là: 44 cm

Bài tập 2: 

 • Độ dài của cạnh AC là: 9 cm
 • Độ dài của cạnh AB là: 18 cm
 • Chu vi hình tam giác là: 34 cm

Bài tập 3: 

 • Tổng độ dài 2 cạnh AB và BC là: 8 cm
 • Chu vi của hình tam giác là: 17 cm.

4. Lời kết

Như vậy là các em học sinh đã cùng BingGo Leaders tìm hiểu về các cách tính chu vi hình tam giác. Đây là công thức dễ nhớ và dễ áp dụng nên các em chỉ cần dành một ít thời gian luyện tập là đã có thể đạt được điểm cao trong các bài kiểm tra.

Tham khảo thêm: [HƯỚNG DẪN] cách tính diện tích hình tam giác chi tiết.

Khoá học tại BingGo Leaders

BingGo Leaders có gì?