TỔNG ÔN CẤU TRÚC EITHER NEITHER - ĐƠN GIẢN DỄ HIỂU

Cấu trúc either neither là một trong những kiến thức ngữ pháp quan trọng và phổ biến trong chương trình tiếng Anh. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu hết cách dùng, có thể phân biệt và sử dụng đúng hai cấu trúc này.

Vậy nên trong bài viết dưới đây, BingGo Leaders sẽ giúp các con tìm hiểu cấu trúc về hai dạng cấu trúc này để có thể chinh phục các dạng bài tập liên quan.

Cùng học cấu trúc either neither - Đơn giản, dễ hiểu chỉ trong vòng 10 phút
Cùng học cấu trúc either neither - Đơn giản, dễ hiểu chỉ trong vòng 10 phút

1. Giải nghĩa cấu trúc either neither

Trong tiếng Anh, either mang ý nghĩa là lựa chọn một trong hai sự vật, sự việc, thường được kết hợp với động từ dưới dạng số ít khẳng định và sử dụng trong câu hỏi và phủ định.

Neither biểu thị hàm ý là “không” và trong nhiều trường hợp được xem như dạng phủ định của “both”. Cấu trúc này được sử dụng khi các con muốn phủ định đối tượng nào đó được nhắc đến.

2. Cách dùng của either và neither

Mỗi cấu trúc câu lại có những cách sử dụng khác nhau tương ứng với từng trường hợp cụ thể. Dưới đây là bảng tổng hợp cách dùng của either và neither mà các con có thể tham khảo:

2.1. Cách dùng của either

 • Cấu trúc 1: Either + S (singular)

Với cấu trúc này, either được sử dụng như một từ xác định, đứng trước danh từ số ít.

Ex: Either pen is mine.

(Dịch: Một trong hai cái bút này là của tôi.)

Ngoài ra, với những câu trả lời ngắn, either thường được đặt cuối câu phủ định với hàm ý là người trả lời đồng ý với sự phủ định mà người nói đề cập

Ex: A: I don’t know how to play the piano.

B: I don’t either.

(Dịch: A: Tôi không biết chơi đàn piano.

B: Tôi cũng không biết.)

Lưu ý: Either còn đồng nghĩa với “too” và “also”. Tuy nhiên, cả “too” và “also” dùng trong câu khẳng định còn “either” dùng trong câu phủ định.

 • Cấu trúc 2: Either of + S (plural)

Các con có thể sử dụng “either of” khi đứng trước các từ xác định và danh từ số nhiều.

Ex: Either of the players will win this match.

(Dịch: Một trong hai đối thủ sẽ thắng trận đấu này.)

Bên cạnh đó, khi người nói không quan tâm đến sự lựa chọn, “either” có thể đứng một mình. Đôi khi “either” còn có thể kết hợp với từ “one”.

Ex:A: Would you like juice or beer?

B: Either (one)= (I don’t mind if it’s juice or beer both alternatives are fine)

(Dịch: A: Bạn có muốn dùng nước ép hay bia không?

B: Hoặc là một= (Tôi không phiền nếu đó là nước ép hay bia, cả hai lựa chọn thay thế đều được.)

Cách dùng của either
Cách dùng của either
 • Cấu trúc 3: Either of+ O (Đại từ hoặc tân ngữ)

Ở cấu trúc này, động từ sẽ được chia ở dạng số ít kết hợp cùng với 3 đại từ mà chủ từ của nó ở dạng số nhiều là you, us và them.

Ex: Do either of you have a pen I can borrow?

(Dịch: Có ai trong số mọi người thấy cái bút mà tôi mượn đâu không?)

 • Cấu trúc 4: S + V + either + N1/ O1 + or + N2/ O2

…either..or… là cấu trúc có tác dụng dùng để nối hai mệnh từ/ danh từ/ cụm từ trong một câu nhằm diễn tả sự thay thế,  lựa chọn giữa hai sự vật, sự việc hoặc có thể nhiều hơn mà người nói đề cập đến.

Lưu ý: Động từ trong cấu trúc này thường được chia ở dạng số ít. Đôi khi, các con cũng có thể bắt gặp động từ chia ở dạng số nhiều dù không đúng ngữ pháp.

Ex: Lily often has either noodles or bread with butter for breakfast.

(Dịch: Lily thường ăn sáng với phở hoặc bánh mì kèm bơ.)

 • Cấu trúc 5: Either + N1/ O1 + or + N2/ O2 + V

Đối với cấu trúc either…or… đứng đầu làm chủ ngữ, các con cần chia động từ theo chủ ngữ thứ hai.

Ex: Either my older brother or my younger brother will pịk you up this Monday.

(Dịch: Hoặc là anh trai tôi hoặc em trai tôi sẽ đến đón bạn vào thứ hai.)

2.2. Cách dùng của neither

Neither được biết đến như là một hình thức phủ định của either (neither= not either). Tuy chúng đều có cách dùng giống nhau nhưng lại mang ý nghĩa ngược lại nhau.

 • Cấu trúc 1: Neither + S (singular)

Với cấu trúc này, neither được sử dụng như một từ xác định đứng trước danh từ số ít.

Ex: Neither student wanted to do the homework.

(Dich: Không một học sinh nào muốn làm bài tập về nhà.)

Ngoài ra, trong các câu trả lời ngắn, neither được sử dụng với mục đích chỉ sự đồng rình với sự phủ định mà người nói đã đề cập trước đó.

Ex: A: The teacher hasn’t arrived yet.

B: Neither student.

(Dịch: A: Giáo viên chưa đến

B: Học sinh cũng vậy.)

Cách dùng của neither
Cách dùng của neither
 • Cấu trúc 2: Neither of + S (plural)

Cấu trúc “neither of” được sử dụng khi đứng trước các từ xác định và danh từ só nhiều.

Ex: Neither of my parents understood what my sister was trying to say.

(Dịch: Cả bố và mẹ tôi đều không hiểu em gái tôi đang cố gắng nói điều gì.)

 • Cấu trúc 3: Neither of + O (Đại từ hoặc tân ngữ)

Đối dạng cấu trúc này, động từ sẽ được chia ở dạng số ít kết hợp cùng với 3 đại từ mà chủ từ của nó ở dạng số nhiều là you, us và them.

Ex: Neither of us wants to lose this basketball match.

(Dịch: Không một ai trong chúng tôi muốn thua trận bóng rổ này.)

 • Cấu trúc 4: S + V + neither + N1/ O1 + nor + N2/ O2

Cấu trúc này được dùng để nối hai mệnh từ/ danh từ/ cụm từ trong một câu nhằm diễn tả sự phủ định của hai sự vật, sự việc hoặc có thể nhiều hơn mà người nói đề cập đến.

Lưu ý: Động từ trong cấu trúc này thường được chia ở dạng số ít. Đôi khi, các con cũng có thể bắt gặp động từ chia ở dạng số nhiều dù không đúng ngữ pháp.

Ex: I want neither the red shirt nor the pink shirt.

(Dịch: Tôi không muốn mặc cái áo đỏ, cũng không muốn mặc cái áo hồng.)

 • Cấu trúc 5: Neither + N1/ O1 + nor + N2/ O2 + V

Ex: I can speak neither English nor Chinese.

(Dịch: Tôi không thể nói tiếng Anh và tiếng Trung.)

3. Một số lưu ý  khi sử dụng Either và neither

 • Lưu ý 1: Kết hợp với trợ động từ

Nếu either kết hợp với các trợ động từ ở dạng phủ định như do not/ does not/ did not,.. thì neither lại kết hợp với các trợ động từ ở dạng khẳng định như do/ does/ đi,..

Mẹo nhỏ để con ghi nhớ tránh bị nhẫm lần đó là Neither bắt đầu từ N  mà N là viết tắt của not, do đó, khi sử dụng sẽ được kết hợp với trợ từ dạng khẳng định.

Một số lưu ý khi sử dụng Either và neither
Một số lưu ý khi sử dụng either và neither
 • Lưu ý 2: Vị trí của either và neither

Trong câu, either thường nằm ở cuối câu và sau trợ động từ dạng phủ định. Còn neither thường đứng sau từ nối giữa 2 về câu (thường là and), sau đó là trợ động từ và động từ chính.

Ngoài ra, thay vì dùng “none”, trong các câu phủ định, neither cũng được dùng để giúp gọn với ý nghĩa là “không”.

4. Bài tập vận dụng

Để có thể ghi nhớ và rèn luyện kiến thức cấu trúc either neither vừa học, con hãy làm ngay bài tập sau:

Bài tập: Choose The Correct Pair (Either / Or And Neither / Nor).

(Sử dụng cấu trúc Either / Or And Neither / Nor để hoàn thành câu

 1. ___ John ___ Mary can join the team. They have the required skills.
 2. ___ Susan ___ Peter knew the answer to the difficult question. They both studied hard.
 3. The weather is unpredictable. It will either rain ___ snow later in the day.
 4. At the party, we can dance ___ sing. It's going to be a lot of fun.
 5. The detective couldn't trust ___ the suspect ___ the witness. They both had contradicting stories.
 6. I don't need ___ your advice ___ your opinion. I can make my own decisions.
 7. ___ Emily ___ Lucas will bring the cake to the celebration. Just let one of them know.
 8. You should apologize ___ to your friend ___ to your family. You hurt both of them.
 9. My brother can't ___ swim ___ ride a bicycle. He never learned how to do either.
 10. You have the option to choose ___ this book ___ that one. Both are equally interesting.

Đáp án:

 1. Either John or Mary can join the team. They have the required skills.
 2. Neither Sue nor Sara will help you with your homework. They are both busy at the moment.
 3. This is my offer. You either take it or leave it.
 4. When I go to the restaurant, I eat either fish or roast chicken. These are my favorite meals.
 5. His father believed neither his son nor his friend. He thought that both were lying.
 6. I need neither your help nor your compassion. I can perfectly handle my problems all alone.
 7. Either Charly or Bill will write the report. Just ask one of them.
 8. Either you return the money you had stolen or I'll call the police.
 9. My mum can neither read nor write. She is illiterate.
 10. You can use either this computer or the other one. Someone must fix them first.

Xem thêm nhiều bài tập vận dụng (kèm đáp án) TẠI ĐÂY nhé!

5. Lời kết

Trên đây là toàn bộ những kiến thức mà BingGo Leaders đã tổng hợp được về cấu trúc either neither . Để có thể sử dụng thật nhuần nhuyễn cấu trúc này, các con hãy làm bài tập và vận dụng chúng trong cuộc sống hằng ngày.

Đừng quên luyện tập cùng BingGo Leaders mỗi ngày để nâng cao khả năng tiếng Anh của bản thân và cập nhật thêm nhiều bài viết thú vị hơn nữa nhé.

Tham khảo thêm: Cấu trúc Allow - Học tập và thành thạo chỉ trong 10 phút.

Khoá học tại BingGo Leaders

BingGo Leaders có gì?

KHÓA HỌC KINDERGARTEN

(3 - 5 tuổi)

 • 100% Giáo viên nước ngoài có chứng chỉ giảng dạy kết hợp trợ giảng Việt Nam
 • Giáo trình: Cambridge
 • Tạo môi trường "tắm" ngôn ngữ tiếng Anh ban đầu cho trẻ, không áp lực bài tập.
 • Khơi dậy niềm đam mê với ngôn ngữ mới
 • Làm quen với ngôn ngữ, học chữ cái và phát âm cơ bản

XEM CHI TIẾT

KHÓA HỌC STARTERS

(6 - 7 tuổi)

 • 50% Giáo viên nước ngoài - 50% giáo viên Việt Nam
 • Giáo trình: Cambridge kết hợp SGK
 • Phát triển từ vựng với các chủ đề xoay quanh cuộc sống của con
 • Rèn sự tự tin trong giao tiếp hàng ngày
 • Thành thạo ngữ pháp trình độ Starters khung tham chiếu Châu Âu

XEM CHI TIẾT

KHÓA HỌC MOVERS

(8 - 9 tuổi)

 • 50% Giáo viên nước ngoài - 50% giáo viên Việt Nam
 • Giáo trình: Cambridge kết hợp SGK
 • Mở rộng vốn từ vựng thuộc những đề tài thuộc nhiều đề tài hơn ở giai đoạn trước.
 • Phát triển đồng bộ 4 kỹ năng Nghe - Nói - Đọc - Viết
 • Tăng cường tối đa kỹ năng giao tiếp, rèn luyện thuyết trình bằng tiếng Anh"

XEM CHI TIẾT

KHÓA HỌC FLYERS

(10 - 13 tuổi)

 • 50% Giáo viên nước ngoài - 50% giáo viên Việt Nam
 • Giáo trình: Cambridge kết hợp SGK
 • Bộ từ vựng nâng cao và đa dạng hơn cả về số lượng và chủ đề
 • Các bài tập dạng câu hỏi mở ở phần thi 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc và Viết theo khung Cambridge
 • Bứt phá tiếng Anh, thành thạo giao tiếp, tự tin thuyết trình trước lớp"

XEM CHI TIẾT

NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ

(Đặc biệt TRẢI NGHIỆM HỌC THỬ MIỄN PHÍ tại cơ sở)