CẤU TRÚC THE LAST TIME - GIẢI NGHĨA VÀ 4 LƯU Ý QUAN TRỌNG

Đối với chương trình học tiếng Anh, cấu trúc The last time đã không còn quá xa lạ đối với các con phải không nào? Tuy thường gặp là thế, nhưng nếu không có đủ kiến thức và kỹ năng xử lý các con vẫn rất dễ bị đánh lừa trong các dạng bài tập và sử dụng sai ngữ cảnh.

Vậy nên trong bài viết này, BingGo Leaders sẽ cùng các con khám phá cách dùng và những lưu ý quan trọng khi sử dụng The last time trong tiếng Anh ngay nhé!

Cấu trúc The last time - Giải nghĩa và 4 lưu ý quan trọng giúp vận dụng thành thạo
Cấu trúc The last time - Giải nghĩa và 4 lưu ý quan trọng giúp vận dụng thành thạo

1. Giải nghĩa về cấu trúc The last time trong tiếng Anh

1.1. Ý nghĩa của từ “Last” trong tiếng Anh

Để có thể tìm hiểu về The last time, đầu tiên, chúng ta hãy giải nghĩa về từ “last”. Trong tiếng Anh, phụ thuộc vào từng loại từ mà “last” mang nhiều ý nghĩa khác nhau:

Loại từ

Ý nghĩa

Ví dụ

Danh từ

Last: Đơn vị đo trọng tải tàu thủy của nước Anh

1 last= 1000 kg

The + last: người cuối cùng, hoặc vật/ điều cuối cùng

John was the last to leave the house.

(Dịch: John là người cuối cùng rời khỏi nhà.)

Last: Khuôn giày, khổ giày

 

Động từ

Last+ Khoảng thời gian

Kéo dài, liên tục trong một trạng thái nào đó

Our holiday last a week.

(Dịch: Kỳ nghỉ của chúng tôi kéo dài 1 tuần.)

Tính từ

Last: Cuối cùng, sau cùng

This is her last trip.

(Đây là chuyến đi cuối cùng của cô ấy.)

Last: Mới nhất, gần đây nhất, vừa mới đây

Last night; last week; last month; last summer; last year.

(Dịch: Đêm qua; tuần trước; tháng trước; mùa hè năm ngoái; năm ngoái.)

Last: Không thích hợp nhất, ít đảm bảo nhất

He is the last person to trust to talk about anything.

(Dịch: anh ấy không phải là người thích hợp để nói ra bất cứ điều gì.)

Last: Cực kỳ, vô cùng

The project of the last importance.

(Dịch: Dự án này cực kỳ quan trọng.)

Phó từ

Lần cuối, sau cùng, cuối cùng, gần đây nhất

I saw him last in London three months ago.

(Dịch: Tôi gặp anh ấy lần cuối là ở London vào 3 tháng trước.)

Trạng từ

Từ/ mệnh đề mà nó bổ nghĩa là lần cuối cùng

Last but not least, I would like to talk about launching the new product.

(Dịch: Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, tôi muốn nói về việc phát hành sản phẩm.)

1.2. Cấu trúc “The last time” là gì?

The last time là cấu trúc được cấu tạo bởi 3 thành phần sau:

 • Thứ nhất, mạo từ “the”.
 • Thứ hai, tính từ “last”.
 • Thứ ba, danh từ “time” với  nghĩa là “lần”, “lúc” hoặc “thời điểm”

=> Do đó, cụm từ “The last time” mang ý nghĩa là “lần cuối cùng”.

2. Cách dùng và cấu trúc của The Last time trong tiếng Anh

2.1. Cấu trúc cơ bản của The last time trong tiếng Anh

Với ý nghĩa là lần cuối cùng, the last time thường được dùng với vai trò là mệnh đề thời gian, bổ ngữ cho mệnh đề chính ở phía sau nhằm diễn tả thời gian, thời điểm lần cuối mà một sự việc/ hành động/ hiện tượng xảy ra.

Cách dùng và cấu trúc của The Last time trong tiếng Anh
Cách dùng và cấu trúc của The Last time trong tiếng Anh
 • Cấu trúc 1: The last time + S + V-ed +…+ was + mốc thời gian/khoảng thời gian

Ý nghĩa: Lần cuối cùng/ Thời điểm cuối cùng sau đó làm gì/ hiện tượng gì xảy ra.

Ex1: The last time I studied English was 2 weeks ago.

(Dịch: Lần cuối cùng tôi học tiếng Anh là 2 tuần trước.)

Ex2: The last time I saw him was 1 month ago.

(Dịch: Lần cuối cùng tôi gặp anh ấy là 1 tháng trước.)

Ex3: The last time I visit Ho Chi Minh City was in 2018.

(Dịch: Lần cuối cùng tôi ghé thăm thành phố Hồ Chí Minh là vào năm 2018.)

2.2. Cách đặt câu hỏi với cấu trúc The last time

Trong tiếng Anh, cấu trúc The last time được dùng để diễn tả một mốc/ khoảng thời gian. Do đó, khi đặt câu hỏi với câu trúc này, ta thường dùng câu hỏi bắt đầu từ When như sau:

 • Cấu trúc 2: When was the last time + S + V-ed…+?

Ý nghĩa: Lần cuối cùng/ thời điểm cuối cùng ai đó làm gì/ hiện tượng gì xảy ra là vào khi nào?

Ex: When was the last time you went to the market?

(Dịch: Lần cuối cùng bạn đi chợ là khi nào?)

3. Cách viết lại câu với cấu trúc The last time trong tiếng Anh

Ngoài cấu trúc The last time, trong tiếng Anh cũng có một số cấu trúc khác tương tự dùng để diễn tả lần cuối cùng/ thời điểm cuối cùng ai đó làm gì/ hiện tượng gì xảy ra. Đó là:

Cấu trúc

Ví dụ

The last time + S + V2/ed + was + mốc/khoảng thời gian.

The last time I visited DaNang was 4 months ago.

(Dịch: Lần cuối cùng tôi đến thăm Đà Nẵng là vào 4 tháng trước.)

S + last + V2/ed + khoảng thời gian + ago.

I last visited Danang 4 months ago.

(Dịch: Tôi đến thăm Đà Nẵng lần cuối cùng cách đây 4 tháng.)

S + have/has + not + V2/ed + for + khoảng thời gian.

I have not visited DaNang for 4 months.

(Dịch: Tôi đã không đến thăm Đà Nẵng trong 4 tháng rồi.)

S + have/has + not + V2/ed + since + mốc thời gian.

I have not visited DaNang since May 2022.

(Chú ý: Nếu thời điểm nói là tháng 9/2022)

(Dịch: Tôi đã không đến thăm Đà Nẵng kể từ tháng 5 năm 2022.)

It + have/has been + khoảng thời gian + since + S + V2/ed

It has been 4 months since I visited DaNang.

(Dịch: Đã 4 tháng kể từ lần cuối tôi đến thăm Đà Nẵng.)

4. 4 lưu ý khi sử dụng cấu trúc The Last time trong tiếng Anh

Để tránh bị nhầm lẫn trong quá trình làm bài tập hay trong cuộc sống giao tiếp hằng ngày, các con cần bỏ túi ngay một vài mẹo nhỏ sau:

 • Lưu ý 1: Cụm từ “The last time” và “Last time” mang ý nghĩa hoàn toàn khác nhau.

The last time: Lần cuối cùng/ thời điểm cuối cùng ai đó làm gì/ hiện tượng gì xảy ra. Những sự việc, hiện tượng này đã dừng lại hoàn toàn và không còn diễn ra trong tương lai nữa.

Last time: Lần gần nhất ai đó làm gì/ hiện tượng gì xảy ra. Những sự việc, hiện tượng này vẫn có thể tiếp tục xảy ra trong tương lai.

 • Lưu ý 2: Cách chia động từ trong cấu trúc The last time

Nếu hành động/ hiện tượng đã xảy ra, động từ được chia ở thì quá khứ đơn.

Ex1: That’s the last time in my life I met you.

(Dịch: Đó là lần cuối cùng trong đời tôi gặp anh.)

Nếu hành động/ hiện tượng đang xảy ra, động từ được chia ở thì hiện tại đơn.

Ex2: This is the last time in my life I will meet you.

(Dịch: Đây sẽ là lần cuối cùng trong cuộc đời tôi gặp anh.)

4 lưu ý khi sử dụng cấu trúc The Last time trong tiếng Anh
4 lưu ý khi sử dụng cấu trúc The Last time trong tiếng Anh
 • Lưu ý 3: Cấu trúc The last time dùng để hứa hẹn

Ex: That was the last time I would make her cry.

(Dịch: Đó sẽ là lần cuối cùng tôi làm cô ấy phải khóc.)

 • Lưu ý 4: Không nên dùng cấu trúc The last time ở thì hiện tại hoàn thành vì nó không tự nhiên.

5. Bài tập vận dụng kèm đáp án

Để hiểu rõ hơn về cách dùng cũng như cấu trúc It take, các em có thể vận dụng để hoàn thành bài tập dưới đây:

5.1 Bài tập thực hành

Bài 1: Viết lại câu với cấu trúc The last time sao cho nghĩa không đổi

 1. When did she last go to the cinema?
 2. Tuan hasn’t seen my brother for three years.
 3. Lien hasn't swum since she was in HaLong.
 4. It’s been nearly 4 years since I visited your hometown.
 5. It last rained two weeks ago.
 6. Her birthday party was the last time she really enjoyed herself.
 7. It has been 10 years since my Mom last saw Hana.

Bài 2: Tìm lỗi sai trong các câu sau đây và sửa

1. The last time I see Peter was 3 days ago.

2. I haven’t seen Lien for a week, the last time we hung out was last Monday.

Thường xuyên làm bài tập giúp củng cố kiến thức vững vàng
Thường xuyên làm bài tập giúp củng cố kiến thức vững vàng

5.2 Đáp án

Bài 1:

 1. When was the last time she went to the cinema?
 2. The last time Tuan saw my brother was three years ago.
 3. The last time Lien went swimming was when she was in HaLong
 4. The last time I visited your hometown was 4 years ago.
 5. The last time it rained was 2 weeks ago.
 6. The last time she really enjoyed herself was at her birthday party.
 7. The last time my Mom saw Hana was 10 years.

Bài 2:

1. see => saw

2. since => for

6. Tổng kết

Trên đây là toàn bộ những kiến thức mà BingGo leaders đã tổng hợp được về cấu trúc The last time. Để có thể sử dụng thật nhuần nhuyễn cấu trúc này, các con đừng quên làm bài tập và vận dụng chúng trong cuộc sống hằng ngày nhé.

Đừng quên luyện tập cùng BingGo Leaders mỗi ngày để nâng cao khả năng tiếng Anh của bản thân và cập nhật thêm nhiều bài viết thú vị hơn nữa nhé.

Tham khảo thêm: CẤU TRÚC IT TAKE - ĐƠN GIẢN, DỄ HIỂU CÙNG BÀI TẬP VẬN DỤNG

Sưu tầm và tổng hợp bởi BingGo Leaders.

Khoá học tại BingGo Leaders

BingGo Leaders có gì?

KHÓA HỌC KINDERGARTEN

(3 - 5 tuổi)

 • 100% Giáo viên nước ngoài có chứng chỉ giảng dạy kết hợp trợ giảng Việt Nam
 • Giáo trình: Cambridge
 • Tạo môi trường "tắm" ngôn ngữ tiếng Anh ban đầu cho trẻ, không áp lực bài tập.
 • Khơi dậy niềm đam mê với ngôn ngữ mới
 • Làm quen với ngôn ngữ, học chữ cái và phát âm cơ bản

XEM CHI TIẾT

KHÓA HỌC STARTERS

(6 - 7 tuổi)

 • 50% Giáo viên nước ngoài - 50% giáo viên Việt Nam
 • Giáo trình: Cambridge kết hợp SGK
 • Phát triển từ vựng với các chủ đề xoay quanh cuộc sống của con
 • Rèn sự tự tin trong giao tiếp hàng ngày
 • Thành thạo ngữ pháp trình độ Starters khung tham chiếu Châu Âu

XEM CHI TIẾT

KHÓA HỌC MOVERS

(8 - 9 tuổi)

 • 50% Giáo viên nước ngoài - 50% giáo viên Việt Nam
 • Giáo trình: Cambridge kết hợp SGK
 • Mở rộng vốn từ vựng thuộc những đề tài thuộc nhiều đề tài hơn ở giai đoạn trước.
 • Phát triển đồng bộ 4 kỹ năng Nghe - Nói - Đọc - Viết
 • Tăng cường tối đa kỹ năng giao tiếp, rèn luyện thuyết trình bằng tiếng Anh"

XEM CHI TIẾT

KHÓA HỌC FLYERS

(10 - 13 tuổi)

 • 50% Giáo viên nước ngoài - 50% giáo viên Việt Nam
 • Giáo trình: Cambridge kết hợp SGK
 • Bộ từ vựng nâng cao và đa dạng hơn cả về số lượng và chủ đề
 • Các bài tập dạng câu hỏi mở ở phần thi 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc và Viết theo khung Cambridge
 • Bứt phá tiếng Anh, thành thạo giao tiếp, tự tin thuyết trình trước lớp"

XEM CHI TIẾT

NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ

(Đặc biệt TRẢI NGHIỆM HỌC THỬ MIỄN PHÍ tại cơ sở)