CẤU TRÚC SUGGEST - CÁC DẠNG VÀ BÀI TẬP RÈN LUYỆN ĐÁP ÁN

Cấu trúc Suggest là một cấu trúc quan trọng được sử dụng rất thường xuyên trong tiếng Anh, không chỉ trong văn nói mà còn trong văn viết và các dạng bài tập.

Để trở thành một người thông thạo ngôn ngữ này, bạn cũng cần cập cho mình những cấu trúc Suggest thông dụng nhất. Đây cũng chính là nội dung mà BingGo Leaders đã tổng hợp trong bài viết này.

1. Định nghĩa Suggest

Suggest là một động từ mang ý nghĩa là gợi ý, đề xuất cho một hành động, việc làm nào đó.

Ví dụ:

She suggests that we should go for a picnic this weekend instead of working.

(Cô ấy gợi ý rằng chúng ta nên đi dã ngoại vào cuối tuần này thay vì làm việc.)

Cấu trúc Suggest có thể được dùng trong cụm danh từ, trong mệnh đề that và kết hợp với dạng V_ing của động từ hoặc với các từ của nhóm Wh_question.

2. Các dạng cấu trúc Suggest

2.1. Cấu trúc Suggest kết hợp với cụm danh từ

Suggest + noun phrase

 • Ta có thể dùng cụm danh từ như một đối tượng của Suggest (với nghĩa là gợi ý)

Ví dụ: 

Can you suggest a good book that has in this library?

(Bạn có thể gợi ý một cuốn sách hay có trong thư viện này không?)

 • Khi chúng ta đề cập đến người nhận được lời gợi ý (suggest), chúng ta sẽ cũng có thể dùng cấu trúc “to”.

Ví dụ: 

My sister suggested a movie I could watch at the end of the month.

Hoặc: My sister suggested a movie to me that I could watch at the end of the month.

(Em gái tôi gợi ý cho tôi một bộ phim mà tôi có thể xem vào cuối tháng.)

Các loại cấu trúc Suggest
Các loại cấu trúc Suggest

2.2. Cấu trúc Suggest với mệnh đề “that”

Suggest + that-clause

 • Khi đề xuất về một hành động cho ai đó, ta có thể cùng cấu trúc Suggest that.

Ví dụ:

I suggest that you come here around three o’clock because the traffic at other times is very bad.

(Tôi đề nghị bạn nên đến đây vào khoảng ba giờ vì giao thông vào thời điểm khác rất tệ.)

 • Khi dùng để nói về đề xuất trong quá khứ, ta có thể kết hợp “should” trong mệnh đề suggest that

Ví dụ: 

His teacher suggested that he should spend more time doing Math homework.

(Giáo viên của anh ấy gợi ý rằng anh ấy nên dành nhiều thời gian hơn để làm bài tập Toán.)

2.3. Cấu trúc Suggest kết hợp với V_ing

Suggest + V_ing

Khi ta đề xuất về một hành động nên làm nhưng không đề cập đến chủ ngữ trong câu, ta có thể dùng cấu trúc Suggest kết hợp với V-ing.

Ví dụ:

He suggested traveling together because it helped us to be more safety.

(Anh ấy đề nghị đi du lịch cùng nhau vì nó giúp chúng tôi an toàn hơn.)

2.4. Cấu trúc Suggest kết hợp với từ để hỏi Wh_

Suggest + wh_ (what/when/where/why/who/how)

Dạng kết hợp này thường được dùng để đặt trong các câu hỏi.

Ví dụ:

 1. Could you suggest where we are able to buy cheap products?

(Bạn có thể gợi ý nơi chúng tôi có thể mua sản phẩm giá rẻ?)

 1. Can anyone suggest how we could solve these problems?

(Ai có thể đề xuất làm thế nào chúng ta có thể giải quyết những vấn đề này không?)

2.5. Cấu trúc It is suggested that

Đây là dạng câu bị động nhằm nhấn mạnh được nội dung phía sau mệnh đề that. Loại câu này thường được sử dụng để giúp câu văn của người sử dụng ngôn ngữ được phong phú hơn.

Ví dụ: 

 1. It’s suggested that you shouldn’t smoke at this place.

(Chúng tôi khuyên bạn không nên hút thuốc ở nơi này.)

 1. It’s suggested that you should use a computer to save time.

(Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng máy tính để tiết kiệm thời gian.)

Cấu trúc bị động với Suggest
Cấu trúc bị động với Suggest

3. Bài tập luyện tập cấu trúc Suggest

Bài tập luyện tập
Bài tập luyện tập

1. It is suggested _____ you should turn on the light. 

A. that

B. who

C. where

2. She ______ that we should play the piano at the wedding.

A. allow

B. that

C. suggested

3. My mother suggests ________ at home instead of eating out.

A. cook

B. cooks

C. cooking

4. The teacher suggest ____ me a book that I could read to improve my skills.

A. to

B. and

C. so

5. Can you _____ which films we should watch?

A. suggest

B. give

C. leave

6. My grandparents suggest that I _____ football to have good health.

A. (should) play

B. plays

C. played

7. Mike has suggested _____ to the supermarket to buy food.

A. go

B. went

C. going

8. The doctor suggested that we _____ more fruit.

A. should eat

B. eats

C. eating

9. It is suggested ____ you should invite him to the party

A. that

B. how

C. play

10. We _____ that you should send a ticket for your mother.

A. suggesting

B. suggested

C. should

4. Đáp án bài tập luyện tập cấu trúc Suggest

 1. A
 2. C
 3. C
 4. A
 5. A
 6. A
 7. C
 8. A
 9. A
 10. B

5. Lời kết

Để kiến thức về cấu trúc Suggest trở thành của mình thì bạn đọc không chỉ cần học mà còn cần phải luyện tập và ứng dụng cấu trúc thường xuyên trong đời sống hàng ngày. Theo dõi để cùng học thêm nhiều cấu trúc bổ ích qua các bài viết khác của BingGo Leaders nhé!

Tham khảo thêm: Cấu trúc spend - Giải nghĩa, các loại cấu trúc và bài tập.

Khoá học tại BingGo Leaders

BingGo Leaders có gì?

KHÓA HỌC KINDERGARTEN

(3 - 5 tuổi)

 • 100% Giáo viên nước ngoài có chứng chỉ giảng dạy kết hợp trợ giảng Việt Nam
 • Giáo trình: Cambridge
 • Tạo môi trường "tắm" ngôn ngữ tiếng Anh ban đầu cho trẻ, không áp lực bài tập.
 • Khơi dậy niềm đam mê với ngôn ngữ mới
 • Làm quen với ngôn ngữ, học chữ cái và phát âm cơ bản

XEM CHI TIẾT

KHÓA HỌC STARTERS

(6 - 7 tuổi)

 • 50% Giáo viên nước ngoài - 50% giáo viên Việt Nam
 • Giáo trình: Cambridge kết hợp SGK
 • Phát triển từ vựng với các chủ đề xoay quanh cuộc sống của con
 • Rèn sự tự tin trong giao tiếp hàng ngày
 • Thành thạo ngữ pháp trình độ Starters khung tham chiếu Châu Âu

XEM CHI TIẾT

KHÓA HỌC MOVERS

(8 - 9 tuổi)

 • 50% Giáo viên nước ngoài - 50% giáo viên Việt Nam
 • Giáo trình: Cambridge kết hợp SGK
 • Mở rộng vốn từ vựng thuộc những đề tài thuộc nhiều đề tài hơn ở giai đoạn trước.
 • Phát triển đồng bộ 4 kỹ năng Nghe - Nói - Đọc - Viết
 • Tăng cường tối đa kỹ năng giao tiếp, rèn luyện thuyết trình bằng tiếng Anh"

XEM CHI TIẾT

KHÓA HỌC FLYERS

(10 - 13 tuổi)

 • 50% Giáo viên nước ngoài - 50% giáo viên Việt Nam
 • Giáo trình: Cambridge kết hợp SGK
 • Bộ từ vựng nâng cao và đa dạng hơn cả về số lượng và chủ đề
 • Các bài tập dạng câu hỏi mở ở phần thi 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc và Viết theo khung Cambridge
 • Bứt phá tiếng Anh, thành thạo giao tiếp, tự tin thuyết trình trước lớp"

XEM CHI TIẾT

NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ

(Đặc biệt TRẢI NGHIỆM HỌC THỬ MIỄN PHÍ tại cơ sở)