Cấu trúc Not until - Công thức, cách dùng và bài tập

Có lẽ bạn học tiếng Anh đã từng một lần bắt gặp cấu trúc Not until được đưa ra trong bài học, những câu hỏi trong bài kiểm tra,... Nhưng bạn có thực sự hiểu được cách dùng của cấu trúc này hay chưa?

Nếu vẫn chưa thì đừng bỏ qua bài viết này. BingGo Leaders sẽ tổng hợp về kiến thức cấu trúc Not until mà ai cũng cần nắm!

1. Công thức Not until chung

Công thức Not until
Công thức Not until

Cấu trúc bắt đầu bằng It is (was) not until được sử dụng với nghĩa là “mãi cho đến khi….”, với mục đích nhấn mạnh về thời gian, thời điểm của sự việc.

Ví dụ:

 1. It was not until yesterday that I received the announcement of officially being a university student.

(Mãi đến hôm qua, tôi mới nhận được thông báo chính thức là sinh viên đại học.)

 1. It was not until my mother came home that I could open my room door.

(Mãi đến khi mẹ về, tôi mới mở được cửa phòng.)

2. Công thức Not until trong từng khoảng thời gian

Ngoài công thức chung, công thức It is (was) not until được phân thành 2 loại là cấu trúc dùng ở hiện tại và cấu trúc dùng ở trong quá khứ để người học có thể chia đúng thì cho từng loại câu.

2.1. Cấu trúc Not until ở hiện tại

Cấu trúc Not until ở trong hiện tại
Cấu trúc Not until ở trong hiện tại

=> Cấu trúc Not until ở trong hiện tại dùng để nói về hành động, sự kiện diễn ra ở ngay hiện tại, diễn ra hay tương lai.

Ví dụ: 

 1. It is not until 12 pm that he comes home.

(Mãi đến 12 giờ đêm anh mới về đến nhà.)

 1. It is not until Linda is 18 years old that she can move out and live alone.

(Mãi đến năm 18 tuổi, Linda mới có thể dọn ra ở riêng.)

2.2. Cấu trúc Not until ở trong quá khứ

Cấu trúc của Not until ở trong quá khứ
Cấu trúc của Not until ở trong quá khứ

=> Cấu trúc Not until dùng ở trong quá khứ nhằm nhấn mạnh về khoảng thời gian mà hành động, sự việc diễn ra trong quá khứ.

Ví dụ:

 1. It was not until last night that I finished my project.

(Mãi đến tối hôm qua tôi mới hoàn thành dự án của mình.)

 1. It was not until last week that she cleaned the table and sent it back to me.

(Mãi đến tuần trước, cô ấy mới dọn bàn và gửi lại cho tôi.)

2.3. Cấu trúc Not until đảo ngữ

Cấu trúc Not until đảo ngữ là dạng lược bỏ It is (was) và đưa Not until lên đứng đầu câu. Nhờ đó giúp cho câu văn mang tính nhấn mạnh nhiều hơn về thời gian.

Công thức đảo ngữ:

Not until + từ chỉ thời gian/cụm từ/mệnh đề + trợ động từ + S + V(inf)

Ví dụ:

 1. Not until last month did I move to another flat.

(Mãi đến tháng trước tôi mới chuyển đến một căn hộ khác.)

 1. Not until 2 days ago did she change her plan.

(Mãi cho đến 2 ngày trước, cô ấy mới thay đổi kế hoạch của mình.)

3. Cấu trúc Only when

Cấu trúc Only when được dùng với nghĩa là “chỉ đến khi”. Cấu trúc Only when và Not until đều là dạng đảo ngữ, có nghĩa tương đối giống nhau và đều dùng để nhấn mạnh hành động sau mệnh đề thời gian. 

Trong một số trường hợp viết lại câu với dạng đảo ngữ, bạn học có thể dùng cả 2 loại công thức để chuyển thành câu đảo ngữ phù hợp.

Công thức tương đồng với Not until
Công thức tương đồng với Not until

Ví dụ: 

 1. Only when receiving low scores did he regret it.

(Chỉ khi nhận điểm thấp, anh mới hối hận.)

 1. Only when my teacher called me did I concentrate on the lesson.

(Chỉ khi cô giáo gọi tôi mới tập trung vào bài học.)

4. Bài tập luyện tập cấu trúc Not until

Bài tập 1: Chọn đáp án đúng 

 1. It was not until last night that she ……….. to check the email.
 2. decided 
 3. decide
 4. to decide
 5. It is not until tomorrow that she can …….. for school.
 6. applied
 7. apply
 8. to apply
 9. Not until yesterday …… I go to the hospital.
 10. do
 11. done
 12. did
 13. Only when being caught by the police did he …… the truth.
 14. tell
 15. tells 
 16. told
 17. Not until the last morning did we …….. to drink signature coffee at Sapa.
 18. go 
 19. went
 20. gone

Bài tập 2: Viết lại câu 

 1. It was not until I sent him a message did he call me back.

⇒ Only when…

 1. The students could not leave the class until 4.00 pm.

→ Not until…

 1. The package didn’t arrive until yesterday morning.

⇒ It was not until…

 1. The girl didn’t do her homework until her mother reminded her.

⇒ It was not until…

 1. They didn’t finish their assignment until last week.

⇒ It was not until…

Đáp án: 

Bài tập 1:

 1. B
 2. C
 3. A
 4. A

Bài tập 2: 

 1. Only when I sent him a message did he call me back
 2. Not until 4.00 pm that the students could leave the class.
 3. It was not until yesterday morning that the package arrived.
 4. It was not until the girl’s mother reminded her that she did her homework.
 5. It was not until last week that they finished their assignment.

5. Lời kết

Cấu trúc Not until là một trong những cấu trúc quan trọng thường xuất hiện trong các bài thi, bài kiểm tra. Đặc biệt cấu trúc này còn có bài tập ở dạng viết lại câu nên bạn học cần luyện tập thực hành thường xuyên để đạt điểm tối đa ở dạng câu này.

Tham khảo thêm: Cấu trúc because và 8 cách chuyển đổi sang cấu trúc because of.

Khoá học tại BingGo Leaders

BingGo Leaders có gì?