CÂU ĐƠN VÀ CÂU GHÉP TRONG TIẾNG ANH - PHÂN LOẠI VÀ CÁCH SỬ DỤNG

Phân biệt được câu đơn và câu ghép trong tiếng Anh sẽ giúp chúng ta biết cách sử dụng câu tốt hơn trong văn viết và văn nói. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể làm được điều này một cách chính xác.

Vậy câu đơn và câu ghép khác nhau như thế nào và làm thế nào để phân biệt chúng? Hãy cùng tìm hiểu qua bài viết này nhé!

Câu đơn và câu ghép trong tiếng Anh
Câu đơn và câu ghép trong tiếng Anh

1. Câu đơn và câu ghép trong tiếng Anh là gì?

Trước hết, ta cần nắm vững khái niệm câu đơn và câu ghép trong tiếng Anh.

1.1. Câu đơn là gì?

Câu đơn trong tiếng Anh
Câu đơn trong tiếng Anh

Câu đơn (simple sentence) là câu chỉ chứa một nhóm ý chỉ một sự việc, một tình trạng hay một ý nghĩa hoàn chỉnh và đầy đủ. Câu đơn có thể chứa một hoặc nhiều chủ ngữ, tuy nhiên chỉ có một động từ. Ví dụ: 

 • She sings well. (Cô ấy hát hay.)
 • The sun sets in the west. (Mặt trời lặn về phía tây.)
 • John and Mary like pizza. (John và Mary thích pizza.)
 • The cat chased the mouse. (Con mèo đuổi bắt con chuột.)
 • I don't like coffee. (Tôi không thích cà phê.)

1.2. Câu ghép là gì?

Câu ghép trong tiếng Anh
Câu ghép trong tiếng Anh

Câu ghép (compound sentence) là một loại câu trong tiếng Anh được tạo ra bằng cách ghép hai hoặc nhiều câu đơn với nhau bằng các liên từ phù hợp. Các câu ghép có thể có nghĩa đầy đủ và hoàn chỉnh mà không cần phụ thuộc vào câu khác.  Ví dụ:

 • She loves to dance, but he prefers to sing. (Cô ấy thích nhảy múa, nhưng anh ấy thích hát.)
 • I have a meeting at 10 a.m, so I can't meet you for lunch. (Tôi có một cuộc họp lúc 10 giờ sáng, vì vậy tôi không thể gặp bạn để ăn trưa.)
 • The concert was sold out, and we couldn't get tickets. (Buổi hòa nhạc đã bán hết vé, và chúng tôi không thể mua được vé.)
 • She studied hard for the test, yet she still failed. (Cô ấy học hành chăm chỉ cho bài kiểm tra, nhưng vẫn trượt.)

2. Đặc điểm của câu đơn và câu ghép trong tiếng Anh

Để biết cách phân biệt câu đơn và câu ghép trong tiếng Anh, ta cần nắm vững đặc điểm và cấu trúc của từng loại câu.

2.1. Đặc điểm và cấu trúc của câu đơn

Câu đơn là loại câu chỉ bao gồm một nhóm từ ghép lại với nhau để diễn tả một ý nghĩa hoàn chỉnh, đầy đủ. Câu đơn thường có một chủ ngữ (subject) và một vị ngữ (predicate), và không có sự phụ thuộc vào các câu khác. Chủ ngữ là người hoặc vật được nhắc đến trong câu, trong khi vị ngữ mô tả hành động, tình trạng hoặc đặc điểm của chủ ngữ.

Cấu trúc chung của câu đơn là: Chủ ngữ + Vị ngữ.

Ví dụ:

 • The cat is sleeping. (Chủ ngữ: The cat; Vị ngữ: is sleeping)
 • I like to play basketball. (Chủ ngữ: I; Vị ngữ: like to play basketball)
 • She is a doctor. (Chủ ngữ: She; Vị ngữ: is a doctor)

Câu đơn cũng có thể được mở rộng bằng cách thêm các phần tử khác như tân ngữ (object) hay các phần tử bổ sung khác.

Ví dụ:

 • She wrote a book. (Chủ ngữ: She; Vị ngữ: wrote a book; Tân ngữ: a book)
 • John is going to the store to buy some milk. (Chủ ngữ: John; Vị ngữ: is going to the store to buy some milk)
 • Did you finish your homework? (Chủ ngữ: you; Vị ngữ: finish your homework; Dạng câu: câu hỏi)

Câu đơn thường được sử dụng rộng rãi trong viết văn, giao tiếp hàng ngày và trong các tài liệu học thuật. Viết các câu đơn chính xác và sử dụng đúng ngữ pháp sẽ giúp cho việc truyền đạt ý nghĩa của câu trở nên rõ ràng và dễ hiểu.

2.2. Đặc điểm và cấu trúc của câu ghép

Câu ghép bao gồm hai hay nhiều câu đơn độc lập được nối với nhau bằng các liên từ hoặc các từ nối khác nhau. Các câu đơn trong câu ghép có thể có cấu trúc giống nhau hoặc khác nhau và chúng đều có thể tồn tại độc lập như một câu hoàn chỉnh.

Cấu trúc của câu ghép là: Câu đơn + Liên từ + Câu đơn. 

Các liên từ thông dụng trong câu ghép bao gồm: and (và), but (nhưng), or (hoặc), so (vì), yet (tuy nhiên), for (vì). 

Đặc điểm của câu ghép là cho phép người viết hoặc người nói kết hợp hai hay nhiều ý tưởng liên quan với nhau trong một câu. Câu ghép thường được sử dụng để truyền đạt thông tin một cách rõ ràng, súc tích và hiệu quả. 

Ví dụ: 

 • I went to the store, but they were closed. (Tôi đã đến cửa hàng, nhưng chúng đã đóng cửa.)
 • He wanted to go to the party, yet he was too tired. (Anh ấy muốn đi đến buổi tiệc, tuy nhiên anh ấy quá mệt.)
 • She was studying for her exam, so she didn't have time to go out with her friends. (Cô ấy đang học cho kỳ thi của mình, vì vậy cô ấy không có thời gian đi chơi với bạn bè của mình.)

Tham khảo thêm: Học cách phát triển cấu trúc câu trong tiếng Anh từ cơ bản nhanh chóng

3. Sự khác nhau giữa câu đơn và câu ghép

Thông qua khái niệm, đặc điểm và cấu trúc của câu đơn và câu ghép trong tiếng Anh, ta rút ra được kết luận sau:

Về mặt cấu trúc:

 • Câu đơn (Simple sentence): Chỉ bao gồm một nhóm từ hoàn chỉnh bao gồm chủ ngữ (subject) và động từ (verb), có thể có tân ngữ (object) hoặc các thành phần câu khác như trạng từ (adverb), trạng ngữ (adverbial phrase) hay giới từ (preposition).

Ví dụ: She plays tennis every Sunday. (Cô ấy chơi tennis vào mỗi Chủ nhật.)

 • Câu ghép (Compound sentence): Là một câu gồm hai hoặc nhiều câu đơn độc lập được nối lại bởi liên từ (conjunction) hoặc dấu phẩy (semicolon).

Ví dụ: I like coffee, but my friend prefers tea. (Tôi thích cà phê, nhưng bạn tôi thích trà.)

Về mặt ý nghĩa:

 • Câu đơn: Thường được sử dụng để truyền đạt một ý nghĩa đơn giản, trực tiếp và dễ hiểu.

Ví dụ: The cat is sleeping. (Con mèo đang ngủ.)

 • Câu ghép: Có thể mang đến một ý nghĩa phức tạp hơn và nói về hai hoặc nhiều sự việc đồng thời hoặc liên quan đến nhau.

Ví dụ: She arrived early, so she had time to prepare for the meeting. (Cô ấy đến sớm, vì vậy cô ấy có thời gian để chuẩn bị cho cuộc họp.)

Về mặt chức năng trong câu:

 • Câu đơn: Thường được sử dụng để truyền đạt thông tin cơ bản về một sự việc hoặc một khía cạnh của nó.

Ví dụ: He sings very well. (Anh ấy hát rất hay.)

 • Câu ghép: Thường được sử dụng để liên kết các sự việc, ý tưởng hoặc suy nghĩ khác nhau, giúp câu trở nên phong phú và đa dạng hơn.

Ví dụ: I like swimming, but I don't like getting sunburned. (Tôi thích bơi lội, nhưng tôi không thích bị cháy nắng.)

Phân biệt câu đơn và câu ghép
Phân biệt câu đơn và câu ghép

4. Bài tập thực hành phân biệt câu đơn và câu ghép trong tiếng Anh

Làm bài tập thường xuyên giúp ghi nhớ kiến thức lâu hơn
Làm bài tập thường xuyên giúp ghi nhớ kiến thức lâu hơn

Viết lại các câu sau sử dụng câu ghép:

a) She enjoys listening to music. She also likes to dance.

Đáp án: She enjoys listening to music, and she also likes to dance.

b) I need to finish my work. I cannot go out with you.

Đáp án: I need to finish my work, so I cannot go out with you.

c) He is very intelligent. He can solve complex problems easily.

Đáp án: He is very intelligent, so he can solve complex problems easily.

Viết lại các câu sau sử dụng câu đơn:

a) Although she was tired, she stayed up late to finish her work.

Đáp án: She was tired but stayed up late to finish her work.

b) I will help you with your homework if you need me to.

Đáp án: I will help you with your homework, if you need me to.

c) Because it was raining, we decided to stay inside.

Đáp án: It was raining, so we decided to stay inside.

III. Cho các câu sau, hãy sửa các lỗi sai về cấu trúc câu đơn và câu ghép:

 1. Running is my favorite exercise because it's good for my health and makes me happy.
 2. Although she was tired, but she still finished her homework.
 3. He was late to the meeting, so he quickly put on his shoes and ran out the door.
 4. She loves to read books, and watching movies.

Hướng dẫn giải:

 1. Sửa thành: Running is my favorite exercise because it is good for my health and it makes me happy.

Lý giải: Câu ban đầu thiếu từ "it" để nối liền hai mệnh đề. Ta cần thêm từ "it" trước "makes me happy" để câu trở thành một câu ghép đầy đủ.

 1. Sửa thành: Although she was tired, she still finished her homework.

Lý giải: Trong câu này, "although" đã đưa ra ý phủ định "but", việc sử dụng "but" sẽ khiến câu trở nên lặp lại. Ta sửa bằng cách xóa bỏ "but" và giữ lại hai mệnh đề là "although she was tired" và "she still finished her homework".

 1. Đúng
 2. Sửa thành: She loves to read books and watch movies.

Lý giải: Động từ ở trước và sau liên từ “and” đều phải ở cùng một dạng. Trước “and” là động từ nguyên mẫu “read” thì sau “and” cũng phải là động từ nguyên mẫu “watch”.

5. Lời kết

Câu đơn và câu ghép đều có những đặc điểm riêng, chúng ta nên biết chính xác cách sử dụng để tránh gây nhầm lẫn cho người nghe hoặc độc giả. Bài viết đã giúp bạn hiểu rõ hơn về sự khác biệt giữa câu đơn và câu ghép trong tiếng Anh cũng như nâng cao khả năng sử dụng tiếng Anh của mình.

Tham khảo thêm: Câu cảm thán trong tiếng Anh: Cấu trúc và 4 cách dùng phổ biến.

Khoá học tại BingGo Leaders

BingGo Leaders có gì?

KHÓA HỌC KINDERGARTEN

(3 - 5 tuổi)

 • 100% Giáo viên nước ngoài có chứng chỉ giảng dạy kết hợp trợ giảng Việt Nam
 • Giáo trình: Cambridge
 • Tạo môi trường "tắm" ngôn ngữ tiếng Anh ban đầu cho trẻ, không áp lực bài tập.
 • Khơi dậy niềm đam mê với ngôn ngữ mới
 • Làm quen với ngôn ngữ, học chữ cái và phát âm cơ bản

XEM CHI TIẾT

KHÓA HỌC STARTERS

(6 - 7 tuổi)

 • 50% Giáo viên nước ngoài - 50% giáo viên Việt Nam
 • Giáo trình: Cambridge kết hợp SGK
 • Phát triển từ vựng với các chủ đề xoay quanh cuộc sống của con
 • Rèn sự tự tin trong giao tiếp hàng ngày
 • Thành thạo ngữ pháp trình độ Starters khung tham chiếu Châu Âu

XEM CHI TIẾT

KHÓA HỌC MOVERS

(8 - 9 tuổi)

 • 50% Giáo viên nước ngoài - 50% giáo viên Việt Nam
 • Giáo trình: Cambridge kết hợp SGK
 • Mở rộng vốn từ vựng thuộc những đề tài thuộc nhiều đề tài hơn ở giai đoạn trước.
 • Phát triển đồng bộ 4 kỹ năng Nghe - Nói - Đọc - Viết
 • Tăng cường tối đa kỹ năng giao tiếp, rèn luyện thuyết trình bằng tiếng Anh"

XEM CHI TIẾT

KHÓA HỌC FLYERS

(10 - 13 tuổi)

 • 50% Giáo viên nước ngoài - 50% giáo viên Việt Nam
 • Giáo trình: Cambridge kết hợp SGK
 • Bộ từ vựng nâng cao và đa dạng hơn cả về số lượng và chủ đề
 • Các bài tập dạng câu hỏi mở ở phần thi 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc và Viết theo khung Cambridge
 • Bứt phá tiếng Anh, thành thạo giao tiếp, tự tin thuyết trình trước lớp"

XEM CHI TIẾT

NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ

(Đặc biệt TRẢI NGHIỆM HỌC THỬ MIỄN PHÍ tại cơ sở)