TỔNG ÔN 3 DẠNG BÀI TẬP NGỮ PHÁP TIẾNG ANH LỚP 5 ĐẦY ĐỦ CHI TIẾT

Trong môn học tiếng Anh lớp 5, ngữ pháp là kiến thức trọng tâm mà bé cần nắm vững để tăng vốn kiến thức và hoàn thành bài tập tốt. Đây là phần kiến thức nền tảng giúp con cảm thấy việc học tiếng Anh trở lên thú vị hơn, tự tin chinh phục những kiến thức tiếng Anh ở các cấp học cao hơn.

Cùng BingGo Leaders tổng hợp ngữ pháp tiếng Anh lớp 5 dễ hiểu dễ nhớ và luyện tập 3 dạng bài thường gặp nhé!

Tổng hợp ngữ pháp tiếng Anh lớp 5
Tổng hợp ngữ pháp tiếng Anh lớp 5

1. 3 dạng bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 5 quan trọng

Ba mẹ cùng BingGo Leaders tổng hợp kiến thức tiếng Anh lớp 5 dưới đây:

 • Công thức, cách sử dụng và dấu hiệu nhận biết các thì, bao gồm: Thì hiện tại đơn, quá khứ đơn, tương lai đơn, hiện tại tiếp diễn, quá khứ tiếp diễn
 • Động từ đuôi ED và ING
 • Danh từ số ít và số nhiều
 • Đại từ nhân xưng, Tính từ sở hữu, Đại từ sở hữu
 • Danh động từ (Gerund)
 • Many và Much
 • Câu điều kiện có thật ở hiện tại (câu điều kiện loại 0)

>> Ba mẹ xem chi tiết về ngữ pháp tiếng Anh lớp 5 cơ bản và nâng cao qua bài viết viết: Ngữ pháp tiếng Anh lớp 5 thi học sinh giỏi nhé!

Dưới đây là 3 dạng tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 5 chủ yếu mà các bạn học sinh rất hay gặp trong các bài thi:

1.1. Dạng bài tập chia động từ

Đây là dạng bài tập thường gặp, 90% có trong đề kiểm tra và thi của bé. Để bài thường cho sẵn một động từ cần chia (trong ngoặc). Nhiệm vụ của bé là tìm cách chia động từ sao cho đúng ngữ nghĩa và ngữ pháp,

Trong đề thi, bài tập chia động từ có thể ở dạng câu riêng lẻ (cơ bản) hoặc cho sẵn một đoạn văn (nâng cao).

Bài tập chia động từ là dạng bài cơ bản giúp con ôn tập ngữ pháp trọng tâm
Bài tập chia động từ là dạng bài cơ bản giúp con ôn tập ngữ pháp trọng tâm
 • Bước 1: Đầu tiên con cần xác định chủ ngữ trong câu. Bài tập chia động từ dạng dễ thường có 1 chủ ngữ. Ở bài nâng cao hơn sẽ có 2, 3…chủ ngữ và yêu cầu bé xác định. Chủ ngữ có thể là người, là vật hoặc cả hai.
 • Bước 2: Xác định thì ngữ pháp của câu. Để xác định thì, con có thể quan sát dựa vào dấu hiệu nhận biết, ngữ nghĩa và cấu trúc ngữ pháp của thì…
 • Bước 3: Chia động từ

Ví dụ: The students (write) …………………an essay in Literature next Monday

Mẹ hướng dẫn con làm theo từng bước như trên:

 • Bước 1: Chủ ngữ của câu là  The students (các bạn học sinh). Đây là chủ ngữ số nhiều (nhận biết bằng chữ “s” được thêm sau danh từ).
 • Bước 2: Xác định thì qua dấu hiệu nhận biết là next Monday (thứ hai tới). Vậy mẹ và bé xác định được đây là thì tương lai đơn.
 • Bước 3: Công thức thì tương lai đơn là will + Vo. Áp dụng chia động từ, đáp án là will write. Vậy là hoàn thành rồi ạ.

1.2. Dạng bài tập sắp xếp câu

Đối với học sinh lớp 5, dạng bài tập sắp xếp câu được đánh giá ở mức đó khó. Để hoàn thành tốt bài tập này yêu cầu bé cần nắm vững ngữ pháp, nhất là hiểu về từ loại. Ngoài ra, vốn từ vựng phong phú là lợi thế giúp con tự tin chinh phục dạng bài tập này.

Đối với học sinh lớp 5, dạng bài tập sắp xếp câu được đánh giá ở mức đó khó
Đối với học sinh lớp 5, dạng bài tập sắp xếp câu được đánh giá ở mức đó khó

Để giúp con làm quen và tự tin hoàn thành tốt dạng bài tập này. Ba mẹ hướng dẫn bé theo 2 bước dưới đây:

 • Bước 1: Đọc lướt 1 - 2 lần để hiểu ngữ nghĩa của câu. Cố gắng dịch những từ vựng đóng vai trò là chủ ngữ, động từ và túc từ trong câu. 
 • Bước 2: Sắp xếp các bộ phận chính của câu, thường là chủ ngữ, động từ và tân ngữ (Cấu trúc của một câu tiếng Anh hoàn chỉnh là S + V + O). Sau đó mới xếp các từ phụ, thông thường là thêm giới từ hay cụm trạng từ để tạo thành câu hoàn chỉnh.

1.3. Dạng bài tập trắc nghiệm tổng hợp kiến thức

Đây là dạng bài tổng hợp mà các em sẽ bắt gặp trong nhiều đề kiểm tra, đề thi tiếng Anh lớp 5. Dạng bài này là phần dễ lấy điểm nhất nhưng cũng hay bị nhầm, sai do khối lượng kiến thức tương đối rộng. Việc tổng hợp ngữ pháp tiếng Anh lớp 5 trước khi làm bài sẽ giúp con hoàn thành bài tập trắc nghiệm tốt hơn.

Dạng bài tập trắc nghiệm tổng hợp kiến thức cần vận dụng nhiều chủ đề ngữ pháp tiếng Anh
Dạng bài tập trắc nghiệm tổng hợp kiến thức cần vận dụng nhiều chủ đề ngữ pháp tiếng Anh

Trong bài tập trắc nghiệm, bé có thể gặp các câu hỏi về ngữ pháp, từ vựng, liên từ, giới từ, ngữ nghĩa…

Trong bài trắc nghiệm, các em có thể bắt gặp các câu hỏi liên quan tới từ vựng, ngữ pháp, cấu trúc câu, ngữ nghĩa,…

Để làm tốt bài tập trắc nghiệm tổng hợp, bé cần:

 • Đọc lướt để tìm dấu hiệu nhận biết, từ đó xác định được chủ đề ngữ pháp đang nhắc đến trong câu hỏi (đề bài)
 • Tiếp theo, xác định từ khóa để tìm đáp án đúng. 
 • Nếu con không chắc chắn với phương án hoặc chưa thể đưa ra câu trả lời. Hãy áp dụng phương pháp loại trừ bằng cách đọc đáp án, loại đi những đáp án không đúng cấu trúc ngữ pháp hoặc từ vựng không phù hợp với ngữ nghĩa trong câu.

Ví dụ:
What is that? That is…………….
A. eraser   B. an eraser    C. erasers    D. a eraser
=> Đáp án đúng là B
Giải thích: Khi đọc lướt, bé sẽ nhận thấy dấu hiệu nhận biết ở đấy là tobe is, tức là số ít. Như vậy loại đáp án C. Đáp án A không có mạo từ đi kèm, đặt vào câu bị thiếu thành phần nên đây là câu trả lời này sai.
Lúc này còn đáp án B và D, khác nhau mạo từ a/an. Dựa vào ngữ pháp về mạo từ, an đứng trước danh từ bắt đầu bằng u, e, o, a, i nên chắc chắn đáp án đúng là B.

2. Bài tập vận dụng tổng hợp ngữ pháp tiếng Anh lớp 5

Đừng quên vận dụng tổng hợp kiến thức tiếng Anh lớp 5 trọng tâm và mẹo làm bài tập hay mà BingGo Leaders chia sẻ nhé.

EXERCISE: Use the correct form of verbs in brackets (Chia động từ trong ngoặc)

 1. In all the world, there (be) __________ only 14 mountains that (reach) __________above 8,000 meters.
 2. He sometimes (come) __________ to see his parents.
 3. When I (come) __________, she (leave) __________for Dalat ten minutes ago.
 4. My grandfather never (flew) __________ in an airplane, and he has no intention of ever doing so.
 5. We just (decide) __________ to  (undertake) ____________ the job.
 6. He told me that he (take) __________ a trip to California the following week.
 7. I knew that this road (be) __________ too narrow.
 8. Right now I (attend) __________ class. Yesterday at this time I (attend) __________class.
 9. Tomorrow I'm going to leave for home. When I (arrive) __________at the airport, Mary (wait) __________ for me.
 10. Margaret was born in 1950. By last year, she (live) __________on this earth for 55 years .
 11. The traffic was very heavy. By the time I (get) __________to Mary's party, everyone already (arrive) __________
 12. I will graduate in June. I (see) __________ you in July. By the time I (see) __________ you , I (graduate) __________.
 13. I (visit) __________ my uncle's home regularly when I (be) __________ a child.
 14. That book (be) __________ on the table for weeks. You (not read) __________ it yet ?
 15. David (wash) __________ his hands. He just (repair) __________ the TV set.
 16. You (be) __________here before? Yes, I (spend) __________ my holidays here last year.
 17. We never (meet) __________ him. We don't know what he (look) __________ like.
 18. The car (be) __________ ready for him by the time he (come) __________tomorrow.
 19. On arriving at home I (find) __________that she just (leave) __________a few minutes before.
 20. When we (arrive) __________ in London tonight, it probably (rain) __________.
 21. It (rain) __________ hard. We can't do anything until it (stop) __________
 22. Last night we (watch) __________TV when the power (fail) __________.
 23. That evening we (stay) __________up to talk about the town where he (live) __________for some years.
 24. I (sit) __________down for a rest while the shoes (repair) __________.
 25. Half way to the office Paul (turn) __________round and (go) __________back home because he (forget) __________to turn the gas off.
 26. London (change) __________a lot since we first (come) __________ to live here.
 27. While we (talk) __________on the phone the children (start) __________fighting and (break) __________a window
 28. He used to talk to us for hours about all the interesting things he (do) __________ in his life.
 29. You know she (stand) __________looking at that picture for the last twenty minutes.
 30. I (spend) __________ a lot of time travelling since I (get) __________this new job.

Ngoài ra, ba mẹ đừng quên tải ngay FILE BÀI TẬP để cùng con ôn tập thật tốt nhé.

3. Những điều ba mẹ cần lưu ý khi cho bé làm bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 5

Khối lượng bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 5 thường khá nhiều, kiến thức dài và khó nhớ. Để giúp con hoàn thành bài tập thật tốt, ba mẹ cần lưu ý:

Những điều ba mẹ cần lưu ý khi cho bé làm bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 5
Những điều ba mẹ cần lưu ý khi cho bé làm bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 5
 • Tổng hợp ngữ pháp tiếng Anh lớp 5 trước khi làm bài tập. Điều này giúp con nắm vững kiến thức và không bị nản do khối lượng ngữ pháp quá dài, mẹ kết hợp học đến đâu luyện tập ngay đến đó. Đi từ cơ bản đến nâng cao để tránh bé bị “ngợp”.
 • Bé không hiểu bài, thường làm chống đối (ví dụ lụi đáp án) nên dễ nản. Như vậy dù làm nhiều nhưng con vẫn không hiểu bài chút nào. Thay vào đó mẹ nên dạy con cách vận dụng ngữ pháp vào để làm bài. Định hướng cách làm cho bé bằng cách xây dựng từng bước rõ ràng, càng chi tiết dễ hiểu, dễ ghi nhớ càng tốt.
 • Ba mẹ hãy luôn kiên nhẫn để giảng bài, con vẫn chưa hiểu thì lặp đi lặp lại 2, 3 hoặc 4 lần. Tuyệt đối không quát nạt, bắt ép hoặc tạo áp lực khiến con sợ hãi, căng thẳng.
 • Để việc vận dụng 

4. Lời kết

Theo dõi bài viết tới đây, ba mẹ đã có ngay “bí kíp” tổng hợp ngữ pháp tiếng Anh lớp 5 cùng những mẹo ghi nhớ, phương pháp làm bài tập cực hay rồi. Đồng thời, khi cùng con làm bài tập, ba mẹ cần lưu ý tạo tâm lý thoải mái, không gây áp lực nhé!

Nếu vẫn còn điều băn khoăn, mẹ để lại bình luận bên dưới để được BingGo Leaders giải hỗ trợ giải đáp ngay!

Tham khảo thêm: Tổng hợp chi tiết ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm lớp 5.

Khoá học tại BingGo Leaders

BingGo Leaders có gì?

KHÓA HỌC KINDERGARTEN

(3 - 5 tuổi)

 • 100% Giáo viên nước ngoài có chứng chỉ giảng dạy kết hợp trợ giảng Việt Nam
 • Giáo trình: Cambridge
 • Tạo môi trường "tắm" ngôn ngữ tiếng Anh ban đầu cho trẻ, không áp lực bài tập.
 • Khơi dậy niềm đam mê với ngôn ngữ mới
 • Làm quen với ngôn ngữ, học chữ cái và phát âm cơ bản

XEM CHI TIẾT

KHÓA HỌC STARTERS

(6 - 7 tuổi)

 • 50% Giáo viên nước ngoài - 50% giáo viên Việt Nam
 • Giáo trình: Cambridge kết hợp SGK
 • Phát triển từ vựng với các chủ đề xoay quanh cuộc sống của con
 • Rèn sự tự tin trong giao tiếp hàng ngày
 • Thành thạo ngữ pháp trình độ Starters khung tham chiếu Châu Âu

XEM CHI TIẾT

KHÓA HỌC MOVERS

(8 - 9 tuổi)

 • 50% Giáo viên nước ngoài - 50% giáo viên Việt Nam
 • Giáo trình: Cambridge kết hợp SGK
 • Mở rộng vốn từ vựng thuộc những đề tài thuộc nhiều đề tài hơn ở giai đoạn trước.
 • Phát triển đồng bộ 4 kỹ năng Nghe - Nói - Đọc - Viết
 • Tăng cường tối đa kỹ năng giao tiếp, rèn luyện thuyết trình bằng tiếng Anh"

XEM CHI TIẾT

KHÓA HỌC FLYERS

(10 - 13 tuổi)

 • 50% Giáo viên nước ngoài - 50% giáo viên Việt Nam
 • Giáo trình: Cambridge kết hợp SGK
 • Bộ từ vựng nâng cao và đa dạng hơn cả về số lượng và chủ đề
 • Các bài tập dạng câu hỏi mở ở phần thi 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc và Viết theo khung Cambridge
 • Bứt phá tiếng Anh, thành thạo giao tiếp, tự tin thuyết trình trước lớp"

XEM CHI TIẾT

NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ

(Đặc biệt TRẢI NGHIỆM HỌC THỬ MIỄN PHÍ tại cơ sở)