HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP TIẾNG ANH LỚP 2 UNIT 12 LESSON 1 2 3

Tiếng Anh lớp 2 unit 12 với chủ đề "At the Cafe" sẽ giúp các bạn học sinh mở rộng vốn từ vựng mẫu câu xoay quanh các buổi tiệc trà. Để nắm vững kiến thức này thì ôn luyện bài tập đóng vai trò rất quan trọng. Vậy hôm nay hãy cùng Tiếng Anh trẻ em BingGo Leaders đến với hướng dẫn giải bài tập tiếng Anh lớp 2 unit 12 để ôn luyện ngay tại nhà nhé!

1. Hướng dẫn giải bài tập trong SGK tiếng Anh lớp 2 unit 12 lesson 1 2 3

Chào mừng các em đến với hướng dẫn giải chi tiết bài tập tiếng Anh lớp 2 unit 12 lesson 1 2 3. Trong bài học này, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá các chủ đề thú vị và luyện tập các kỹ năng ngữ pháp, từ vựng qua các bài tập đa dạng và phong phú. Hãy cùng chuẩn bị sách vở và bắt đầu học series học tiếng Anh lớp 2 dễ dàng và hiệu quả nhất nhé!

1.1 Lời giải chi tiết bài tập tiếng Anh lớp 2 unit 12 lesson 1 SGK Global Success

1. Listen and repeat.

(Nghe và nhắc lại.) 

Bài tập nghe tiếng Anh lớp 2 unit 12 lesson 1

Bài tập nghe tiếng Anh lớp 2 unit 12 lesson 1

Lời giải chi tiết:

 • grapes: những quả nho
 • cake: bánh
 • table: cái bàn

2. Point and say.

(Chỉ và nói.)

Bài tập nghe tiếng Anh lớp 2 unit 12 lesson 1

Bài tập nói tiếng Anh lớp 2 unit 12 lesson 1

Lời giải chi tiết:

 • grapes: quả nho
 • cake: bánh
 • table: cái bàn

1.2 Lời giải chi tiết bài tập tiếng Anh lớp 2 unit 12 lesson 2 SGK Global Success

3. Listen and chant.

(Nghe và nói.) 

Bài tập nghe tiếng Anh lớp 2 unit 12 lesson 2

Bài tập nghe tiếng Anh lớp 2 unit 12 lesson 2

Lời giải chi tiết:

A, a, cake.

A, a, cake.

He’s having a cake.

A, a, grapes.

A, a, grapes.

She’s having grapes.

Tạm dịch:

A, a, bánh.

A, a, bánh.

Anh ấy đang ăn một cái bánh.

A, a, nho.

A, a, nho.

Cô ấy đang ăn chùm nho.

4. Listen and circle.

(Nghe và khoanh tròn.)

Bài tập nghe tiếng Anh lớp 2 unit 12 lesson 2

Bài tập nghe tiếng Anh lớp 2 unit 12 lesson 2

Lời giải chi tiết:

Đáp án bài tập nghe tiếng Anh lớp 2 unit 12 lesson 2

Đáp án bài tập nghe tiếng Anh lớp 2 unit 12 lesson 2

 1. a, He’s having a cake. (Anh ấy đang ăn một cái bánh.)
 2. a, She’s having grapes. (Cô ấy đang ăn chùm nho.)

5. Write and say.

(Viết và nói)

Bài tập viết tiếng Anh lớp 2 unit 12 lesson 2

Bài tập viết tiếng Anh lớp 2 unit 12 lesson 2

Lời giải chi tiết:

Đáp án bài tập viết tiếng Anh lớp 2 unit 12 lesson 2

Đáp án bài tập viết tiếng Anh lớp 2 unit 12 lesson 2

1.3 Lời giải chi tiết bài tập tiếng Anh lớp 2 unit 12 lesson 3 SGK Global Success

6. Listen and repeat.

(Nghe và nhắc lại.) '

Bài tập viết tiếng Anh lớp 2 unit 12 lesson 3

Bài tập viết tiếng Anh lớp 2 unit 12 lesson 3

Lời giải chi tiết:

A: The cake is on the table. (Cái bánh ở trên bàn.)

B: The grapes are on the table. (Những quả nho ở trên bàn.)

7. Let’s talk.

(Cùng nói nào.)

Bài tập nói tiếng Anh lớp 2 unit 12 lesson 3

Bài tập nói tiếng Anh lớp 2 unit 12 lesson 3

Lời giải chi tiết:

 1. The apple is on the table. (Quả táo ở trên bàn.)
 2. The bananas are on the table. (Chuối ở trên bàn.)
 3. The grapes are on the table. (Nho ở trên bàn.)
 4. The cake is on the table. (Cái bánh ở trên bàn.) 

8. Let’s sing.

(Cùng hát nào.) 

Bài tập hát tiếng Anh lớp 2 unit 12 lesson 3

Bài tập hát tiếng Anh lớp 2 unit 12 lesson 3

Look at the cake. (Hãy nhìn chiếc bánh.)

The cake is on the table. (Cái bánh ở trên bàn.)

Look at the grapes. (Hãy nhìn những quả nho.)

The grapes are on the table. (Nho ở trên bàn.)

We’re having a cake. (Chúng ta đang ăn chiếc bánh.)

We’re having grapes. (Chúng ta đang ăn chùm nho.)

2. Đáp án bài tập trong SBT tiếng Anh lớp 2 unit 12 lesson 1 2 3

1. Look and match.

(Nhìn và nối.)

Bài tập nhìn tiếng Anh lớp 2 unit 12 lesson 1 2 3

Bài tập nhìn tiếng Anh lớp 2 unit 12 lesson 1 2 3

Phương pháp giải:

 • grapes: những quả nho
 • cake: bánh
 • table: cái bàn

Lời giải chi tiết:

 1. b
 2. c
 3. a

2. Look and circle.

(Nhìn và khoanh tròn.)

Bài tập khoanh tròn tiếng Anh lớp 2 unit 12 lesson 1 2 3

Bài tập khoanh tròn tiếng Anh lớp 2 unit 12 lesson 1 2 3

Phương pháp giải:

 1. I can see a table. (Tôi có thể nhìn thấy cái bàn.)
 2. The cake is on the table. (Cái bánh ở trên bàn.)
 3. The grapes are on the table. (Những quả nho ở trên bàn.)

Lời giải chi tiết:

1.a

2.b

3.b

3. Look and write.

(Nhìn và viết.)

3. Look and write.

4. Look and write. Then say.

(Nhìn và viết. Sau đó nói.) 

Bài tập viết tiếng Anh lớp 2 unit 12 lesson 1 2 3

Bài tập viết tiếng Anh lớp 2 unit 12 lesson 1 2 3

Lời giải chi tiết:

 1. cake (cái bánh)
 2. table (cái bàn)
 3. grapes (những quả nho)

5. Read and tick.

(Đọc và đánh dấu.)

Bài tập đọc tiếng Anh lớp 2 unit 12 lesson 1 2 3

Bài tập đọc tiếng Anh lớp 2 unit 12 lesson 1 2 3

Phương pháp giải:

 1. a. The pizza is on the table. (Bánh pizza ở trên bàn.)
 2. The cake is on the table. (Cái bánh ở trên bàn.)
 3. a. The grapes are on the table. (Những quả nho ở trên bàn.)
 4. The bananas are on the table. (Những quả chuối ở trên bàn.)
 5. a. She's having grapes. (Cô ấy có nhiều nho.)
 6. She's having a cake. (Cô ấy có một cái bánh.)

Lời giải chi tiết:

1.b

2.a

3.b

6. Game: Find two differences. Then point and say.

(Trò chơi: Tìm 2 điểm khác nhau. Sau đó chỉ và nói.)

Bài tập viết tiếng Anh lớp 2 unit 12 lesson 1 2 3

Chơi game tiếng Anh lớp 2 unit 12 lesson 1 2 3

Lời giải chi tiết:

Picture a: The car is on the table. (Xe ô tô ở trên bàn.)

                The grapes are on the table. (Những quả nho ở trên bàn.)

Picture b: The car isn’t on the table./ There isn’t a car on the table.

                 (Xe ô tô không ở trên bàn./ Không có xe ô tô nào ở trên bàn.)

                 The grapes aren’t on the table./ There aren’t grapes on the table.

                  (Những quả nho không ở trên bàn./ Không có quả nho nào ở trên bàn.)

7. Project: Find and colour the cake, the grapes and the table. Talk with your friends about the things in the picture.

(Kế hoạch: Tìm và tô màu cái bánh, quả nho và cái bàn.  Nói cho các bạn của bạn nghe về những thứ có trong bức tranh.)

Bài tập nhóm tiếng Anh lớp 2 unit 12 lesson 1 2 3

Bài tập nhóm tiếng Anh lớp 2 unit 12 lesson 1 2 3

Phương pháp giải:

The cake is on the table.  (Cái bánh ở trên bàn.)

The grapes are on the table.  (Những quả nho ở trên bàn.)

3. Lời kết

Vậy là chúng ta đã hoàn thành hướng dẫn giải chi tiết bài tập tiếng Anh lớp 2 Unit 12 Lesson 1, 2, 3. Hy vọng rằng những kiến thức và kỹ năng mà các em đã học được qua bài học này sẽ giúp ích cho quá trình học tập của mình. Hãy luôn luyện tập và áp dụng những gì đã học để nâng cao trình độ tiếng Anh của mình nhé. Chúc các em học tốt và đạt được kết quả cao trong các bài kiểm tra sắp tới!

Khoá học tại BingGo Leaders

BingGo Leaders có gì?

KHÓA HỌC KINDERGARTEN

(3 - 5 tuổi)

 • 100% Giáo viên nước ngoài có chứng chỉ giảng dạy kết hợp trợ giảng Việt Nam
 • Giáo trình: Cambridge
 • Tạo môi trường "tắm" ngôn ngữ tiếng Anh ban đầu cho trẻ, không áp lực bài tập.
 • Khơi dậy niềm đam mê với ngôn ngữ mới
 • Làm quen với ngôn ngữ, học chữ cái và phát âm cơ bản

XEM CHI TIẾT

KHÓA HỌC STARTERS

(6 - 7 tuổi)

 • 50% Giáo viên nước ngoài - 50% giáo viên Việt Nam
 • Giáo trình: Cambridge kết hợp SGK
 • Phát triển từ vựng với các chủ đề xoay quanh cuộc sống của con
 • Rèn sự tự tin trong giao tiếp hàng ngày
 • Thành thạo ngữ pháp trình độ Starters khung tham chiếu Châu Âu

XEM CHI TIẾT

KHÓA HỌC MOVERS

(8 - 9 tuổi)

 • 50% Giáo viên nước ngoài - 50% giáo viên Việt Nam
 • Giáo trình: Cambridge kết hợp SGK
 • Mở rộng vốn từ vựng thuộc những đề tài thuộc nhiều đề tài hơn ở giai đoạn trước.
 • Phát triển đồng bộ 4 kỹ năng Nghe - Nói - Đọc - Viết
 • Tăng cường tối đa kỹ năng giao tiếp, rèn luyện thuyết trình bằng tiếng Anh"

XEM CHI TIẾT

KHÓA HỌC FLYERS

(10 - 13 tuổi)

 • 50% Giáo viên nước ngoài - 50% giáo viên Việt Nam
 • Giáo trình: Cambridge kết hợp SGK
 • Bộ từ vựng nâng cao và đa dạng hơn cả về số lượng và chủ đề
 • Các bài tập dạng câu hỏi mở ở phần thi 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc và Viết theo khung Cambridge
 • Bứt phá tiếng Anh, thành thạo giao tiếp, tự tin thuyết trình trước lớp"

XEM CHI TIẾT

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ

( Số lượng quà tặng có hạn )

Khuyến mãi sắp kết thúc

Đăng ký ngay