PHÉP TRỪ CÓ NHỚ TRONG PHẠM VI 100 - 4 BÀI TẬP PHỔ BIẾN

Mô tả: Trong bài viết dưới đây, BingGo Leaders sẽ đem đến cho các em học sinh bài học về phép trừ có nhớ trong phạm vi 100. Hãy tìm hiểu ngay nhé!

Để giải được các phép tính về phép trừ có nhớ trong phạm vi 100, em cần phải biết được có bao nhiêu dạng toán về phép tính này. Đó chính là điều đã được BingGo Leaders biên soạn và gói gọn trong bài viết dưới đây. Các em học sinh hãy cùng tham khảo nhé!

1. Phép trừ có nhớ trong phạm vi 100 - 4 dạng bài phổ biến

1.1. Dạng toán 1: Đặt tính và tính với phép trừ có nhớ trong phạm vi 100

Cách làm dạng toán 1:

 • Bước 1: Đặt tính thẳng hàng theo từng đơn vị.
 • Bước 2: Thực hiện phép trừ lần lượt các đơn vị trừ phải sang trái.

Bài tập ví dụ dạng toán 1: 

a. 43 – 26

b. 35 – 19

c. 26 – 8

c. 22 – 7

Lời giải chi tiết dạng toán 1:

1.

 • Hàng đơn vị: 3 - 6 không được, mượn 10 ở hàng chục=> 13 - 6 = 7, viết 7 nhớ 1
 • Hàng chục: 4 - 2 bằng 2, 2 - 1 (đã mượn) bằng 1, viết 1

2.

 • Hàng đơn vị: 5 - 9 không được, mượn 10 ở hàng chục => 15 - 9 = 6, viết 6 nhớ 1
 • Hàng chục: 3 - 1 bằng 2, 2 - 1 (đã mượn) bằng 1, viết 1

3.

 • Hàng đơn vị: 6 - 8 không được, mượn 10 ở hàng chục => 16 - 8 = 8, viết 8 nhớ 1
 • Hàng chục: 2 - 1 (đã mượn) bằng 1, viết 1

4.

 • Hàng đơn vị: 2 - 7 không được, mượn 10 ở hàng chục => 12 - 7 = 5, viết 5 nhớ 1
 • Hàng chục: 2 - 1 (đã mượn) bằng 1, viết 1

Đáp án bài tập ví dụ 1: 

Đáp án bài tập ví dụ đặt tính rồi tính
Đáp án bài tập ví dụ đặt tính rồi tính

1.2. Dạng toán 2: Tính nhẩm

Cách làm dạng toán 2: thực hiện tính nhẩm và trừ lần lượt các số từ hàng đơn vị đến hàng chục. Khi đã mượn thì phải trừ lại ở đơn vị hàng chục.

Bài tập ví dụ dạng toán 2:

a. 44 - 16

b. 56 - 17

c. 45 - 28

d.75 - 39

e. 72 - 26

f. 58 - 39

g. 94 - 39

h. 84 - 47

Lời giải chi tiết dạng toán 2:

a.

Hàng đơn vị: 4 - 6 không được, mượn 10 ở hàng chục => 14 - 6 = 8, viết 8 nhớ 1

Hàng chục: 4 - 1 bằng 3, 3 -1 (đã mượn) bằng 2, viết 2

b.

Hàng đơn vị: 6 - 7 không được, mượn 10 => 16 - 7 = 9, viết 9 nhớ 1

Hàng chục: 5 - 1 bằng 4, 4 - 1 (đã mượn) bằng 3, viết 3

c.

Hàng đơn vị: 5 - 8 không được, mượn 10 => 15 - 8 = 7, viết 7 nhớ 1

Hàng chục: 4 - 2 bằng 2, 2 -1 (đã mượn) bằng 1, viết 1

d.

Hàng đơn vị: 5 - 9 không được, mượn 10 => 15 - 9 = 6, viết 6 nhớ 1

Hàng chục: 7 - 3 bằng 4, 4 - 1 (đã mượn) bằng 3, viết 3

e.

Hàng đơn vị: 2 - 6 không được, mượn 10 => 12 - 6 = 6, viết 6 nhớ 1

Hàng chục: 7 - 2 bằng 5, 5 - 1 (đã mượn) bằng 4, viết 4

f.

Hàng đơn vị: 8 - 9 không được, mượn 10 => 18 - 9 = 9, viết 9 nhớ 1

Hàng chục: 5 - 3 bằng 2, 2 -1 (đã mượn) bằng 1, viết 1

g.

Hàng đơn vị: 4 - 9 không được, mượn 10 => 14 - 9 = 5, viết 5 nhớ 1

Hàng chục: 9 - 3 bằng 6, 6 - 1 (đã mượn) bằng 5, viết 5

h.

Hàng đơn vị: 4 - 7 không được, mượn 10 => 14 - 7 = 7, viết 7 nhớ 1

Hàng chục: 8 - 4 bằng 4, 4 - 1 (đã mượn) bằng 3, viết 3

Đáp án bài tập ví dụ dạng toán 2:

Đáp án bài tập ví dụ tính nhẩm
Đáp án bài tập ví dụ tính nhẩm

1.3. Dạng toán 3: So sánh > , < , =

Cách làm dạng toán 3:

 • Bước 1: Thực hiện phép toán trừ ở từng vế
 • Bước 2: So sánh các vế và điền dấu >, <, = vào phép tính.

Bài tập ví dụ dạng toán 3:

a. 45 - 16 ….. 56 - 18

b. 82 - 34 ….. 83 - 35

c. 54 - 28 …… 44 - 16

d. 51 - 27……40 - 29 

e. 93 - 85 …… 58 - 29

f. 62 - 38 …… 54 - 46

Cách giải chi tiết dạng toán 3:

1.

45 - 16 = 29 

56 - 18  = 38 

29 < 38 => ta điền được dấu <

2.

82 - 34 = 48 

83 - 35 = 48 

=> 48 = 48, ta điền được dấu = 

3.

54 - 28 = 26

44 - 16 = 28

=> 26 < 28, ta điền được dấu < 

4.

51 - 27 = 24

40 - 29 = 11

=> 24 > 11, ta điền được dấu >

5.

93 - 85 = 8

58 - 29 = 29 

=> 8 < 29, ta điền được dấu <

6.

62 - 38 = 24

54 - 46 = 8 

=> 24 > 8, ta điền được dấu >

Đáp án bài tập ví dụ dạng toán 3:

Đáp án bài tập ví dụ so sánh
Đáp án bài tập ví dụ so sánh

1.4. Dạng toán 4: Dạng toán có lời văn với phép trừ có nhớ trong phạm vi 100

Cách làm dạng toán 4: 

 • Bước 1: Tóm tắt thông tin trong đề bài
 • Bước 2: Viết lời giải, thực hiện phép tính trừ
 • Bước 3: Kết luận

Bài tập ví dụ dạng toán 4:

Đề bài: Một tiệm tạp hóa có tổng 58 cây kẹo. Sau một ngày cửa hàng tạp hóa đã bán đi 19 cây kẹo. Hỏi số cây kẹo còn lại trong tiệm tạp hóa?

Lời giải:

Số cây kẹo còn lại trong tiệm tạp hóa là:

58 - 19 = 37 (cây kẹo)

Đáp số: 37 cây kẹo.

2. Bài tập phép trừ có nhớ trong phạm vi 100

Bài tập 1. Đặt tính rồi tính

a. 54 -35

b. 62 - 24

c. 58 - 39

d. 83 - 29 

e. 42 - 18 

f. 85 - 48

Bài tập 2. Tính nhẩm

a. 52 - 9 

b. 44 - 38

c. 58 - 49

d. 22 - 19

e. 67 - 29

f. 41 - 34

Bài tập 3. So sánh phép trừ có nhớ trong phạm vi 100

48 - 29 ….. 42 - 19

37 - 18 …… 36 - 17

74 - 27 ……. 83 - 38

57 - 28 ….. 57 - 29

51 - 23 …… 43 - 24

82 - 63 ……. 84 - 75

Bài tập 4 :

Trường học có 45 cây xanh. Sau cơn bão, có 16 cây xanh đã chết. Hỏi số cây xanh còn lại của trường học?

Bài tập 5:

Lan có 92 cây bút. Sau đó Lan cho bạn Nhi 25 cây bút. Hỏi số cây bút còn lại của Lan là bao nhiêu?

Đáp án bài tập phép trừ có nhớ trong phạm vi 100

Bài tập 1:

a. 54 -35 = 19

b. 62 - 24 = 38

c. 58 - 39 = 19

d. 83 - 29 = 54 

e. 42 - 18 = 24

f. 85 - 48 = 37

Bài tập 2:

a. 52 - 9 = 43

b. 44 - 38 = 6

c. 58 - 49 = 9

d. 22 - 19 = 3

e. 67 - 29 = 38

f. 41 - 34 = 7

Bài tập 3:

Đáp án bài tập 3
Đáp án bài tập 3

Bài tập 4:

Số cây xanh còn lại của trường học là: 29 cây xanh. 

Bài tập 5:

Số cây bút còn lại của Lan là: 67 cây bút.

3. Lời kết

Chỉ cần dành thời gian tìm hiểu và học cùng BingGo Leaders qua bài viết này thì các em học sinh đã có thể thông thạo và giải được các dạng toán của phép trừ có nhớ trong phạm vi 100. Theo dõi BingGo Leaders để cập nhật thêm nhiều bài học bổ ích nhé.

Tham khảo thêm: Phép cộng có nhớ trong phạm vi 100 - 4 dạng toán cần nhớ.

Khoá học tại BingGo Leaders

BingGo Leaders có gì?

KHÓA HỌC KINDERGARTEN

(3 - 5 tuổi)

 • 100% Giáo viên nước ngoài có chứng chỉ giảng dạy kết hợp trợ giảng Việt Nam
 • Giáo trình: Cambridge
 • Tạo môi trường "tắm" ngôn ngữ tiếng Anh ban đầu cho trẻ, không áp lực bài tập.
 • Khơi dậy niềm đam mê với ngôn ngữ mới
 • Làm quen với ngôn ngữ, học chữ cái và phát âm cơ bản

XEM CHI TIẾT

KHÓA HỌC STARTERS

(6 - 7 tuổi)

 • 50% Giáo viên nước ngoài - 50% giáo viên Việt Nam
 • Giáo trình: Cambridge kết hợp SGK
 • Phát triển từ vựng với các chủ đề xoay quanh cuộc sống của con
 • Rèn sự tự tin trong giao tiếp hàng ngày
 • Thành thạo ngữ pháp trình độ Starters khung tham chiếu Châu Âu

XEM CHI TIẾT

KHÓA HỌC MOVERS

(8 - 9 tuổi)

 • 50% Giáo viên nước ngoài - 50% giáo viên Việt Nam
 • Giáo trình: Cambridge kết hợp SGK
 • Mở rộng vốn từ vựng thuộc những đề tài thuộc nhiều đề tài hơn ở giai đoạn trước.
 • Phát triển đồng bộ 4 kỹ năng Nghe - Nói - Đọc - Viết
 • Tăng cường tối đa kỹ năng giao tiếp, rèn luyện thuyết trình bằng tiếng Anh"

XEM CHI TIẾT

KHÓA HỌC FLYERS

(10 - 13 tuổi)

 • 50% Giáo viên nước ngoài - 50% giáo viên Việt Nam
 • Giáo trình: Cambridge kết hợp SGK
 • Bộ từ vựng nâng cao và đa dạng hơn cả về số lượng và chủ đề
 • Các bài tập dạng câu hỏi mở ở phần thi 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc và Viết theo khung Cambridge
 • Bứt phá tiếng Anh, thành thạo giao tiếp, tự tin thuyết trình trước lớp"

XEM CHI TIẾT

NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ

(Đặc biệt TRẢI NGHIỆM HỌC THỬ MIỄN PHÍ tại cơ sở)