Tuyển Dụng

Tuyển Dụng Giáo Viên Tiếng Anh Trẻ Em Part - Time

Hiện tại, BingGo Leaders đang tìm kiếm ứng viên cho vị trí Giáo viên tiếng Anh trẻ em part - time.

Bài viết gần đây

Tuyển Dụng Trợ Giảng Tiếng Anh Trẻ Em

Hiện tại, BingGo Leaders đang tìm kiếm ứng viên cho vị trí Trợ giảng tiếng Anh trẻ em.

CHUYÊN VIÊN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN HỌC LIỆU TIẾNG ANH TRẺ EM

Hiện tại, BingGo Leaders đang tìm kiếm ứng viên cho vị trí Chuyên viên R&D học liệu tiếng Anh trẻ em

TUYỂN DỤNG CTV KIỂM TRA TRÌNH ĐỘ HỌC VIÊN ( TESTER ) TIẾNG ANH TRẺ EM

Trung tâm tiếng Anh cho trẻ em BingGo Leaders tìm kiếm ứng viên cho vị trí CTV kiểm tra trình độ học viên (Tester)

TUYỂN DỤNG GIẢNG VIÊN TIẾNG ANH TRẺ EM TRỰC TUYẾN THÁNG 7

Trung tâm tiếng Anh cho trẻ em BingGo Leaders tìm kiếm ứng viên cho vị trí Giảng viên tiếng anh trẻ em trực tuyến.

TUYỂN DỤNG TRƯỞNG NHÓM NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN HỌC LIỆU MẢNG TIẾNG ANH TRẺ EM

Trung tâm tiếng Anh cho trẻ em BingGo Leaders tìm kiếm ứng viên cho vị trí Trưởng nhóm nghiên cứu và phát triển học liệu

TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN R&D TIẾNG ANH TRẺ EM BINGGO LEADERS THÁNG 6

Trung tâm tiếng Anh cho trẻ em BingGo Leaders tìm kiếm ứng viên cho vị trí Chuyên Viên R&D Tiếng Anh Trẻ Em BingGo Leaders.

TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN TIẾNG ANH TRẺ EM OFFLINE BINGGO LEADERS THÁNG 6

Trung tâm tiếng Anh cho trẻ em BingGo Leaders tìm kiếm ứng viên cho vị trí Giáo Viên Tiếng Anh Trẻ Em Offline BingGo Leaders

TUYỂN DỤNG TRỢ GIẢNG TIẾNG ANH TRẺ EM BINGGO LEADERS THÁNG 6

Trung tâm tiếng Anh cho trẻ em BingGo Leaders tìm kiếm ứng viên cho vị trí Trợ Giảng Tiếng Anh Trẻ Em BingGo Leaders.

TUYỂN DỤNG GIA SƯ TIẾNG ANH TRẺ EM TRỰC TUYẾN THÁNG 6

Trung tâm tiếng Anh cho trẻ em BingGo Leaders tìm kiếm ứng viên cho vị trí Gia Sư Tiếng Anh Trẻ Em Trực Tuyến.

TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN DIGITAL MARKETING

Hệ thống Anh ngữ BingGo Leaders tuyển dụng vị trí Chuyên viên Digital Marketing.

TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN GIÁO DỤC

Hệ thống Anh ngữ BingGo Leaders tuyển dụng vị trí Chuyên viên tư vấn giáo dục.

TUYỂN DỤNG GIẢNG VIÊN TIẾNG ANH TRẺ EM FULLTIME

Hệ thống Anh ngữ BingGo Leaders tuyển dụng vị trí Giảng viên tiếng Anh trẻ em (Fulltime).

Tuyển Dụng Trưởng Nhóm Kinh Doanh (Mảng Sách Tiếng Anh)

Hệ thống Anh ngữ BingGo Leaders tuyển dụng vị trí Trưởng Nhóm Kinh Doanh (Mảng Sách Tiếng Anh).

Tuyển Dụng Trợ Lý Tổng Giám Đốc (Mảng Kinh Doanh)

Hệ thống Anh ngữ BingGo Leaders tuyển dụng vị trí Trợ Lý Tổng Giám Đốc (Mảng Kinh Doanh).

Tuyển Dụng Trợ Lý Tổng Giám Đốc (R&D)

Hệ thống Anh ngữ BingGo Leaders tuyển dụng vị trí Trợ Lý Tổng Giám Đốc (R&D).

Tuyển Dụng Chuyên Viên Video Editor (Animation) Full-Time

Hệ thống Anh ngữ BingGo Leaders tuyển dụng vị trí Chuyên Viên Video Editor (Animation) Full-Time.

Tuyển Dụng Trưởng Phòng Kinh Doanh

Hệ thống Anh ngữ BingGo Leaders hiện đang tuyển dụng vị trí Trưởng Phòng Kinh Doanh

Tuyển Dụng Chuyên Viên Diễn Hoạt 2D Full-Time

Hệ thống Anh Ngữ BingGo Leaders tìm kiếm ứng viên cho vị trí Chuyên Viên Diễn Hoạt 2D.

Lịch khai giảng

Trình độ
Lớp học
Thời gian
Khai giảng
Starters 01
SC 05-CS1-Starters
T2,T5
8h30-17h30
2024-07-01
Starters 01
SC 04-CS2-Starters
T2,T5
8h30-17h30
2024-07-01
Starters 01
SC 06-CS3-Starters
T2,T5
8h30-17h30
2024-07-01
Starters 03
S2A-K09-chờ khai giảng
T2,T5
Block 4: 19:30 - 21:00
2024-06-27
Movers 01
M1A-K08-chờ khai giảng
T2,T5
Block 4: 19:30 - 21:00
2024-06-25
Kindergarten 04
K4-K02
T2,T5
Block 3: 17:45 - 19:15
2024-06-20
Starters 03
S2A-K08
T3,T6
Block 4: 19:30 - 21:00
2024-06-14
Movers 01
M1A-K07
T2,T5
Block 4: 19:30 - 21:00
2024-06-13
Movers 03
M2A-K02
T4,T7
Block 4: 19:30 - 21:00
2024-06-12
Kindergarten 03
K3-K05
T3,T6
Block 4: 19:30 - 21:00
2024-06-11
Kindergarten 01
K1-K05
T3,T6
Block 3: 17:45 - 19:15
2024-06-07
Kindergarten 01
K1-K06
T2,T5
Block 3: 17:45 - 19:15
2024-06-06
Flyers 01
F1A-K01
T2,T5
Block 3: 17:45 - 19:15
2024-06-06
Movers 01
M1A-K06
T3,T6
Block 3: 17:45 - 19:15
2024-06-04
Starters 01
SC 02-CS1-Starters
T2,T5
8h30-17h30
2024-06-03
Movers 01
SC 03-CS1-Movers
T2,T5
8h30-17h30
2024-06-03
Starters 03
S2A-K07
T2,T5
Block 3: 17:45 - 19:15
2024-05-30
Kindergarten 06
K6-K01
T3,T6
Block 3: 17:45 - 19:15
2024-05-28
Kindergarten 02
K2-K06
T3,T6
Block 4: 19:30 - 21:00
2024-05-21
Movers 02
M1B-K04
T4,T7
Block 4: 19:30 - 21:00
2024-05-15
Starters 01
S1A-K09-Chờ khai giảng
T3,T6
Block 3: 17:45 - 19:15
2024-05-07
Starters 03
S2A-BGGS-BGGS-01
T4,T7
Block 4: 19:30 - 21:00
2024-04-24
Starters 02
S1B-K08
T2,T5
Block 3: 17:45 - 19:15
2024-04-22
Kindergarten 03
K3-K04
T3,T6
Block 4: 19:30 - 21:00
2024-04-09
Starters 02
S1B-K07
T2,T5
Block 3: 17:45 - 19:15
2024-04-04
Starters 04
S2B-K07
T4,T7
Block 3: 17:45 - 19:15
2024-03-30
Movers 02
M1B-K03
T3,T6
Block 3: 17:45 - 19:15
2024-03-29
Movers 01
M1A-K05
T3,T6
Block 3: 17:45 - 19:15
2024-03-19
Kindergarten 02
K2-K05
T2,T5
Block 3: 17:45 - 19:15
2024-03-04
Kindergarten 03
K3-K02
T2,T5
Block 3: 17:45 - 19:15
2024-02-19
Starters 03
S2A-K05
T2,T5
Block 4: 19:30 - 21:00
2023-10-16
Starters 01
Demo S1A-K06
T3,T6
Block 4: 19:30 - 21:00
2023-10-13
Starters 04
Demo S2B-K04
T3,T6
Block 3: 17:45 - 19:15
2023-10-06

NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ

(Đặc biệt TRẢI NGHIỆM HỌC THỬ MIỄN PHÍ tại cơ sở)