Bộ sách "Razkid level AA - Letters A-Z"

Razkids AA - Letters A-Z là bộ sách cung cấp vốn từ vựng cơ bản cho các bé thông qua hình ảnh giúp việc ghi nhớ từ mới trở nên đơn giản hơn.