Bộ Video thủ công

Bộ video thủ công các món đồ ý nghĩa với hướng dẫn bằng tiếng Anh có phiên dịch, giúp các bé phát triển kỹ năng nghe và nói hiệu quả.