Bộ truyện One story a day

One Story A day là bộ truyện biên tập với nội dung gần gũi ấm áp dễ tiếp cận cùng những bức tranh đầy màu sắc, bộ truyện này sẽ khiến bé không rời mắt khỏi.