Tag# lứa tuổi học tiếng anh

Nên cho trẻ học tiếng Anh từ mấy tuổi? Câu trả lời chi tiết nhất

Nên cho trẻ học tiếng Anh từ mấy tuổi là tốt nhất cho sự phát triển ngôn ngữ của con? Câu trả lời chi tiết từ A-Z về mọi vấn đề sẽ có trong bài viết này.

Lịch khai giảng

Khóa học
Lớp học
Thời gian
Khai giảng
Kindergarten - 4 tháng
K1-K01
T3,T6
Tối
2022-09-23
Starter - 4 tháng
S1-K01
T4,T7
Tối
2022-09-21