Tag# dạy con biết chia sẻ

05 Cách Dạy Con Biết Chia Sẻ Bố Mẹ Đã Biết Chưa?

Dạy con biết chia sẻ là bước đầu tiên giúp con trở thành một đứa trẻ sống tình cảm và biết nhường nhịn. Sự chia sẻ sẽ trở thành sợi dây kết nối giữa con và mọi người xung quanh.

Lịch khai giảng

Khóa học
Lớp học
Thời gian
Khai giảng
Kindergarten - 4 tháng
K1-K01
T3,T6
Tối
2022-09-23
Starter - 4 tháng
S1-K01
T4,T7
Tối
2022-09-21