Buổi 18: Summer Camp 2023 - Buổi Học Mỹ Thuật Cuối Cùng

Chương trình Summer Camp 2023 đã dần đi đến những ngày cuối. Trong buổi học thứ 18, các học viên nhà BingGo Leaders sẽ được tham gia vào buổi học mỹ thuật cuối cùng. Ba mẹ hãy xem lại một số tấm ảnh siêu dễ thương của các bạn nhỏ nào!

Buổi 18: Summer Camp 2023 - Ảnh 1
Buổi 18: Summer Camp 2023 - Ảnh 1
Buổi 18: Summer Camp 2023 - Ảnh 2
Buổi 18: Summer Camp 2023 - Ảnh 2
Buổi 18: Summer Camp 2023 - Ảnh 3
Buổi 18: Summer Camp 2023 - Ảnh 3
Ảnh minh họa
Buổi 18: Summer Camp 2023 - Ảnh 4
Buổi 18: Summer Camp 2023 - Ảnh 5
Buổi 18: Summer Camp 2023 - Ảnh 5
Buổi 18: Summer Camp 2023 - Ảnh 6
Buổi 18: Summer Camp 2023 - Ảnh 6
Buổi 18: Summer Camp 2023 - Ảnh 7
Buổi 18: Summer Camp 2023 - Ảnh 7
Buổi 18: Summer Camp 2023 - Ảnh 8
Buổi 18: Summer Camp 2023 - Ảnh 8

Phụ huynh đừng quên theo dõi liên tục các thông tin mới nhất về Summer Camp 2023 trên website chính thức binggo.edu.vn.

Khoá học tại BingGo Leaders

BingGo Leaders có gì?